Tag archief kleine pensioenen

door100% Salarisverwerking B.V.

Mini pensioentjes weg!

1 januari 2019 vervallen de hele kleine pensioenen

                            

Vanaf 1 januari 2019 vervallen heel kleine pensioenen. Dit zijn pensioenen van € 2 of minder bruto per jaar. Dat mag op grond van nieuwe regels omdat de administratiekosten voor deze heel kleine pensioenen erg hoog zijn.

kleine pensioenen, minipensioentjes, samenvoeging pensioenen, mini-pensioentjes samen, cbs onderzoek en uitvoering,
Mensen die een heel klein pensioen willen behouden, moeten vóór 1 januari 2019 contact opnemen met hun pensioenuitvoerder (bijvoorbeeld een pensioenfonds of verzekeraar) om te vragen naar de mogelijkheden, zoals storten op de bankrekening.
Via mijnpensioenoverzicht.nl kunnen mensen nagaan of zij ergens een heel klein pensioen hebben opgebouwd.

Ook de regels van kleine pensioenen veranderen

Kleine pensioenen, pensioenen van meer dan € 2 en minder dan € 474,11 bruto per jaar, kunnen door de pensioenuitvoerders worden samengevoegd met uw huidige pensioen.

Waarom zijn er nieuwe regels voor kleine en heel kleine pensioenen?

Mensen wisselen vaker van baan en blijven korter bij een werkgever. Hierdoor bouwen werknemers bij verschillende werkgevers, en dus bij verschillende pensioenuitvoerders, (meerdere) kleine pensioenen op. Kleine pensioenen worden vaak afgekocht en horen dan niet meer bij het latere pensioen. Door deze kleine pensioenen vanaf 1 januari 2019 samen te voegen bij het pensioen dat nu wordt opgebouwd, behouden mensen hun pensioen en is het over minder potjes verdeeld.

Kijk ook:
Minipensioentjes komen samen!
2019 vervallen de heel kleine pensioenen. Dit zijn pensioenen van € 2 of minder bruto per jaar.

door100% Salarisverwerking B.V.

Minipensioentjes komen samen!

Pensioenfondsen kunnen kleine pensioenen beter samenvoegen dan afkopen, vindt ook de Tweede Kamer.
                 
De Kamer heeft ingestemd met een wetswijziging, die moet voorkomen dat mensen die vaak van baan veranderen eenmaal met pensioen tekortkomen. Ook moet de nieuwe wet pensioenfondsen administratiekosten schelen.

Mensen die vaak van baan wisselen, bouwen meerdere kleine pensioentjes op bij verscheidene fondsen en verzekeraars. Die hebben nu nog het recht mini-pensioenen af te kopen. Daardoor heeft een werknemer even wat extra geld in de portemonnee, maar blijft hij zitten met een kleinere oudedagsvoorziening. De nieuwe wet vervangt het afkooprecht door het recht kleine pensioenpotjes samen te voegen. Wel mogen fondsen, als ze vijf keer tevergeefs hebben geprobeerd kleine potjes samen te voegen, na vijf jaar alsnog tot afkoop overgaan.

Mini-pensioentjes komen steeds vaker voor. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft er honderdduizenden geteld.

Pensioenfondsen kunnen de kleinste pensioenen, van minder dan 2 euro per jaar, straks laten vervallen. Wie aanspraak maakt op zo’n minuscuul pensioen kan het tot 1 januari 2019 nog laten uitkeren. Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken roept iedereen op om op zoek te gaan naar deze hele kleine pensioenpotjes. Daarvan zijn er meer dan 200.000, maar veel mensen weten niet van hun bestaan.

kleine pensioenen, minipensioentjes, samenvoeging pensioenen, mini-pensioentjes samen, cbs onderzoek en uitvoering,