Tag archief jeugdloonschaal

door100% Salarisverwerking B.V.

Wettelijk minimumloon

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon zijn per 1 juli weer verhoogd.

           
Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers vanaf 22 jaar bij een volledig dienstverband is per 1 juli 2017 € 1.565,40.
In onderstaande tabel kunt u de minimumuurlonen.

minimumloon 2017,loonbelasting,belastingdienst,loon,salaris,loonadministratie,salarisverwerking,

Minimumlonen voor jongere werknemers stijgen sneller

22-jarige werknemers vallen vanaf 1 juli 2017 niet meer onder het minimumjeugdloon, maar zij hebben dan recht op het minimumloon. 18- tot en met 21-jarigen die nog wel het minimum-jeugdloon krijgen, gaan er ook op vooruit; het percentage dat zij krijgen van het minimumloon gaat namelijk omhoog.

Waarom wijzigt de leeftijdsgrens?

belastingdienst,belastingen, salaris,loon,salarisverwerking,loonadministratie,100%salarisverwerking,belastingzaken,
Werknemers jonger dan 23 jaar krijgen nu niet het volledige wettelijk minimumloon maar een vast percentage hiervan: het minimumjeugdloon.
De overheid verlaagt de leeftijdsgrens voor het jeugdloon om de volgende redenen:

– Ouders hebben een wettelijke onderhoudsplicht voor hun kind totdat het 21 jaar is. Daarna moet het kind voor zichzelf zorgen.
– Steeds meer jongeren van 21 en 22 jaar wonen op zichzelf. En hebben meer kosten dan thuiswonende jongeren van dezelfde leeftijd. Met meer loon kunnen zij makkelijker hun lasten dragen.
– Werkgevers belonen werknemers steeds meer op basis van opleiding en ervaring dan op basis van leeftijd. In een aantal cao’s is er al geen jeugdloonschaal meer.
– Veel jongeren hebben op hun 21e al een diploma en gaan dan fulltime werken.
– Het huidige minimumjeugdloon voor 21- en 22-jarigen past niet bij het uitgangspunt dat werknemers voor gelijke werkzaamheden een gelijk loon moeten krijgen.
– In veel landen hebben jongeren van 21 jaar al recht op een volledig wettelijk minimumloon.

Per 1 juli 2017 krijgen ook de 21-jarige recht op het wettelijke minimumloon. Om werkgevers tegemoet te komen om deze relatief snelle stijging van de loonkosten te compenseren heeft de regering het lage-inkomensvoordeel (LIV) in het leven geroepen. Het LIV is een tegemoetkoming in de loonkosten voor werknemers met een laag loon en kan oplopen tot € 2000 per werknemer per jaar. Wilt u meer weten over het LIV? Neem dan contact met ons op.

100%salaris, 100%loon,100 salarisverwerking, 100-loonadministratie,salarisadministratie,loonadministratie,loon en salaris verwerking,wet en regelgeving personeel,personeelsdossier,hr ondersteuning,lease auto,lease concepten,payrolling,payroll,hrm scan,nmbrs salaris en loon registratie, verzuim oplossingen,ziekte registratie,verzekeringen personeel - ondernemers,personeelsverzekeringen,wet en regelgeving personeel,ess,verzuimregistratie,digitaal personeelsdossier,werk en zekerheid personeel,