Als een fulltime werknemer in een loontijdvak 1 of meer dagen geen loon ontvangt, is sprake van een onderbroken loontijdvak. Dan kan het zijn dat u een andere tijdvaktabel moet gebruiken. Dit kan van toepassing zijn bij in- of uitdiensttreding van een werknemer.

Handreiking. Update 13 april 2022

Voor Meer