Een onderbroken loontijdvak

Als een fulltime werknemer in een loontijdvak 1 of meer dagen geen loon ontvangt, is er sprake van een onderbroken loontijdvak. Dan kan het zijn dat u een andere tijdvaktabel moet gebruiken. Dit kan ook van toepassing zijn bij in- of uitdiensttreding van een werknemer.

Voor Meer