Tag archief goed werkgever

door100% Salarisverwerking B.V.

Goede werkgever zijn!

Als werkgever word je vrijwel dagelijks geconfronteerd met kleine en grote problemen op personeelsgebied.                
Vergeet nooit dat uw bedrijf eveneens gebaseerd is op de prestaties van uw werknemers. Een werkgever speelt een centrale rol in de organisatie en moet een aantal goede eigenschappen bezitten.

Als je vaak de vacatureteksten moet geloven, zijn alle werkgevers geweldig. Dat is natuurlijk niet zo. Hoe herken je een goede werkgever dan?

Het liefst werkt personeel bij een organisatie waar de directie aanspreekbaar is, waardeert wat werknemers doen en luistert naar hun inbreng. Werkgevers die goede opleidingsmogelijkheden bieden en de mogelijkheid geeft om werk en privé in balans te houden. En die een eerlijk salaris biedt en secundaire arbeidsvoorwaarden waar werknemers blij van worden. Alleen: hoe herken je zo’n werkgever?

Als u van nature over de juiste eigenschappen van een goede werkgever beschikt dan is dat mooi meegenomen. In alle andere gevallen kunt u in ieder geval u best doen of hieraan gaan werken.

Eigenschappen van een werkgever

Wat zijn nu de eigenschappen van een goede werkgever? Wij zochten het uit!

 

Betrouwbaar

goede werkgever, eigenschappen van een goede werkgever, tips voor werkgevers,
Baanzekerheid is een groot goed. Als er medewerkers al dan niet gedwongen vertrekken mag dat geen onzekerheid veroorzaken. Wees open en duidelijk hierover.
 
 

Objectief

goede werkgever, eigenschappen van een goede werkgever, tips voor werkgevers,
Vooral op het gebied van salaris en arbeidsvoorwaarden zijn werknemers gevoelig. Vaak zijn het juist de relatieve verschillen die de grootste problemen kunnen veroorzaken. Wees op dit punt altijd objectief.
 

Leidinggevend

goede werkgever, eigenschappen van een goede werkgever, tips voor werkgevers,
In iedere omgeving is de mens sfeergevoelig. Het is jouw taak om als goede leider te zorgen dat het werkklimaat zo optimaal mogelijk is om de beste prestaties van je werknemers te krijgen.
 
 

Zorgzaam

goede werkgever, eigenschappen van een goede werkgever, tips voor werkgevers,
Misschien is jouw werk ook het belangrijkste in je leven. Vergeet echter nooit om ook aandacht te hebben voor de balans tussen werk en privé van het personeel.
 
 

Degelijk

goede werkgever, eigenschappen van een goede werkgever, tips voor werkgevers,
Als het goed gaat met het bedrijf is er geen reden om dat niet te tonen. Een goede werkgever zorgt er echter altijd voor dat er ook voldoende reserves in het bedrijf overblijven.
 
 

Flexibel

goede werkgever, eigenschappen van een goede werkgever, tips voor werkgevers,
In jouw bedrijf is ruimte voor speling en dat zorgt voor ademruimte voor de medewerkers. Wees flexibel waar het kan, ook met werktijden.
 
 
 

Inspirerend

goede werkgever, eigenschappen van een goede werkgever, tips voor werkgevers,
Probeer het werk interessant te maken en te houden. Willen werknemers doorgroeien? Bied hen de mogelijkheid om opleidingen te volgen en carrière te maken.
 
 
 

Duidelijk

goede werkgever, eigenschappen van een goede werkgever, tips voor werkgevers,
Communiceren kan je leren en zeker in een bedrijf moet communicatie duidelijk zijn. Korte lijntjes en heldere berichten zorgen daarvoor.
 
 

Overtuigend

goede werkgever, eigenschappen van een goede werkgever, tips voor werkgevers,
Wanneer je altijd voor 100% achter je werkwijze en streven staat, ben je ook in staat om anderen te overtuigen van de noodzakelijkheid van iets.
 
 
 

Betrokken

goede werkgever, eigenschappen van een goede werkgever, tips voor werkgevers,
Zorg ervoor dat je betrokken bent bij je medewerkers. Dat kan je bijvoorbeeld laten blijken door hen zelf te benaderen en je niet te verschuilen achter het management.
 
 
 

Neem goede verhalen serieus

goede werkgever, eigenschappen van een goede werkgever, tips voor werkgevers,
Goed werkgeverschap kun je meestal van kilometers ver ruiken. Aantrekkelijke werkgevers zullen minder moeite hebben met het aantrekken en behouden van toptalent, want dit toptalent werkt als een magneet op ander talent. Ook zullen de eigen medewerkers sneller vakcollega’s aanbevelen voor vacatures.’
 

Carrièrebeurs

goede werkgever, eigenschappen van een goede werkgever, tips voor werkgevers,
Goede werkgevers zijn vaker aanwezig op carrièrebeurzen om toptalent aan te trekken. Deze beurzen kosten namelijk meestal veel geld. Het feit dat een bedrijf daarin wil investeren, zegt een hoop over hoe ze met hun werknemers omgaan.
 
 
Je ziet daardoor dat het niveau van de medewerkers bij goede werkgevers hoger is. Dat is een extra reden om voor zo’n bedrijf te kiezen: je krijgt de kans met betere collega’s te werken.
 

Laat zien wie je bent

goede werkgever, eigenschappen van een goede werkgever, tips voor werkgevers,
Een goede werkgever is een werkgever die de werknemers het gevoel geeft erbij te horen en gewaardeerd wordt, is tekenend voor uw organisatie. Een goede werkgever zal samen met zijn personeel, eerlijk en transparant, bekijken wat mogelijk zou kunnen zijn op welke termijn.

 
salarisverwerking,loonadministratie,uitbesteden loonadministratie,salarisverwerkers,loonverwerking uitbesteden,cloud loon,salaris in de cloud,verwerking personeel,personeel premies,goedkoop hrm management, ess,verzuimregistratie,pensioenen,urenlijsten,personeelsbestanden,

door100% Salarisverwerking B.V.

Goed werkgeverschap is?

In het arbeidsrecht zijn veel verschillende onderwerpen geregeld.                              
Toch is het mogelijk dat de wet op een bepaalde vraag niet een duidelijk antwoord heeft. Meestal komt dan artikel 7:611 van het Burgerlijk Wetboek goed van pas. In dit wetsartikel is vastgelegd dat de werkgever zich als ‘goed werkgever’ moet gedragen.

De wet verplicht bedrijven zich als ‘goed werkgever’ te gedragen. Daarbij spelen 6 beginselen een belangrijke rol. Wat houden deze beginselen in en hoe werken ze in de praktijk?

Dit is van belang wanneer je (in de ogen van een werknemer) geen goede werkgever bent. Zijn advocaat probeert dit dan te onderbouwen met een of meer beginselen die bij werkgeverschap horen. Hieronder vind je een definitie van die beginselen, gevolgd door voorbeelden uit de praktijk.

Let op

De wet bepaalt ook dat de werknemer zich als goed werknemer moet gedragen. Dat neemt niet weg dat het de werkgever zwaarder wordt aangerekend als hij zich niet als goed werkgever gedraagt. Als werkgever heb je namelijk een sterkere positie.

Beginselen van goed werkgeverschap

Met de beginselen van goed werkgeverschap is in de rechtspraak een poging gedaan om het vage begrip ‘goed werkgeverschap’ iets concreter te maken. Omdat dit slechts beginselen zijn, kijkt de rechter steeds naar de omstandigheden van ieder specifiek geval. Desondanks is het goed om ervan op de hoogte te zijn.

Goed werkgeverschap is, goede werkgevers zijn,werkgever zijn is,ondernemer en personeel,personeel zoals het hoort,goed geregeld op de zaak,

De 6 beginselen van goed werkgeverschap:

1. Maak geen misbruik van je positie

De sterkere positie die je als werkgever hebt, mag je niet misbruiken. Dat betekent dat je werknemers niet het gevoel mogen krijgen dat ze helemaal zijn overgeleverd aan jouw willekeur.

2. Wees zorgvuldig

Je moet je als werkgever zorgvuldig gedragen tegenover werknemers. Daarom wordt ook wel gesproken van het zorgvuldigheidsbeginsel.

Dit beginsel kun je opsplitsen in de volgende onderdelen:

 • Onderzoeksplicht:
  Bij ingrijpende beslissingen moet je onderzoeken welke relevante feiten en belangen een rol spelen.
 • Hoorplicht:
  Deze verplichting houdt in dat je met een werknemer moet overleggen over ingrijpende beslissingen en moet ingaan op eventuele bezwaren.
 • Evenredigheid:
  Bij ingrijpende beslissingen moet je niet alleen uitgaan van je eigen belangen als werkgever, maar ook die van de werknemer meewegen.

3. Motiveer ingrijpende beslissingen

Een ingrijpende beslissing moet je duidelijk motiveren. Hierdoor geef je werknemers de mogelijkheid om verweer te bieden. Als je een werknemer op non-actief stelt of overplaatst naar een andere afdeling, moet je dat bijvoorbeeld goed onderbouwen.

4. Maak verwachtingen waar

Werknemers hebben bepaalde verwachtingen van een werkgever. Als werkgever moet je rekening houden met deze verwachtingen en je werknemers moeten erop kunnen vertrouwen dat je ze waarmaakt. Dit heet daarom ook wel het vertrouwensbeginsel.

5. Behandel werknemers gelijk

Dit beginsel gaat ervan uit dat je werknemers gelijk moet behandelen. Daarom spreken we ook wel van het gelijkheidsbeginsel. Op basis hiervan mag je (zonder gegronde reden) bijvoorbeeld geen onderscheid maken tussen mannelijke en vrouwelijke werknemers. Ook wel inclusief werkgeverschap genoemd.

6. Zorg voor een behoorlijke verzekering

Om de grootste risico’s en kosten van uw bedrijf en werknemers te dekken en te beperken zijn er diverse verzekeringsoplossingen. Voor werkgevers is het aan te raden om een ongevallen en / of ziekteverzuimverzekering te overwegen.

Bij ongevallenverzekering gaat het om een verzekering voor ongeval-schade, die in verband staat met het werk, een zakenreis of een personeelsactiviteit.

Bij ziekteverzuimverzekering gaat het om de kosten en duur van een verzuim te beperken.
Wilt u weten hoe en wat de mogelijkheden zijn met daarbij een heel voordelige en extra kortingspakket.
Neem dan direct contact met ons op!
Tel: +31 (0)79 33 15 444

Voorbeelden goed werkgeverschap

In het arbeidsrecht speelt goed werkgeverschap – of de afwezigheid daarvan – een belangrijke rol. Enkele voorbeelden van situaties uit de praktijk:

 • Bonus stopzetten: Een werkgever die jarenlang een bonus heeft uitbetaald aan een werknemer, kan de uitbetaling van die bonus niet zomaar stopzetten. Voor zo’n eenzijdige wijziging moet namelijk sprake zijn van uitzonderlijke omstandigheden.
 • Ongeval tijdens zakenreis: Als een werknemer een ongeval overkomt, ben je steeds vaker ook aansprakelijk voor schade in situaties waarin je geen invloed kon uitoefenen als werkgever. Bijvoorbeeld bij een werknemer die een ongeval krijgt tijdens een zakenreis. Zonder behoorlijke verzekering kan de werkgever in dat soort gevallen opdraaien voor de schade.
 • Ontslag op staande voet: Tijdens een ontslag op staande voet ben je verplicht om onderzoek te doen en voldoende informatie te verzamelen. Als je dit nalaat, kan de rechter dit opvatten als slecht werkgeverschap. Als gevolg daarvan kan hij het ontslag ongedaan maken, waardoor je de werknemer alsnog moet toelaten tot de werkplek.

Andere vormen van goed werkgeverschap

De term goed werkgeverschap wordt ook wel gebruikt in een bredere zin. Daarmee wordt dan bedoeld dat je goed voor je werknemers zorgt. Bijvoorbeeld door de duurzame inzetbaarheid van werknemers te stimuleren, een passend salaris uit te betalen, de werk-privébalans te ondersteunen en een veilige werkomgeving te bieden.

Scholingsplicht

De Wet werk en zekerheid bevat een scholingsplicht. Dit is een aanvulling op het begrip goed werkgeverschap. De plicht moet ervoor zorgen dat werkgevers hun personeel meer gaan scholen via opleidingen, trainingen of cursussen. Als een werknemer van mening is dat hij onvoldoende scholing krijgt, dan is het mogelijk dat hij zijn werkgever daarop aanspreekt of zelfs naar de rechter stapt om nakoming te vorderen.

Goed werkgeverschap is een must voor iedere werkgever. Wil je weten wat nog meer belangrijk is? Doe dan de gratis HR quickscan van 100% Werkgeverscoach!