Tag archief eu lonen

door100% Salarisverwerking B.V.

Minimumloon 50 jaar!

Op de kop af 50 jaar geleden werd in ons land het wettelijk minimumloon geïntroduceerd.

            

Het eerste minimumloon in februari 1969 bedroeg per maand 611,70 gulden (omgerekend 277,58 euro). Dat loon ligt nu, in 2019, op 1615,80 euro bruto.

 

minimumloon, wettelijkminimumloon wml, minimumlonen, loon minimaal, salaris minimaal, vastgesteld loon minimaal 2019.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft een halve eeuw minimumloon op een rij gezet. Momenteel krijgt 6 procent van de werknemers het. Dat zijn ongeveer 508.000 banen. Ter vergelijking: in 1974 lag het aantal minimumloon-banen op ongeveer 10 procent, al kun je dat niet een-op-een met elkaar vergelijken. “Omdat er toen toch op een iets andere manier werd gemeten”, zegt hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS.

Het fenomeen komt het meest voor in sectoren als verhuur en zakelijke diensten: zo’n 14 procent. Het gaat dan vooral om uitzendkrachten. Maar ook in de horeca zijn er met 10 procent relatief veel banen op het niveau van het minimumloon.

Bedrijfstakken waar weinig van dit soort banen voorkomen zijn de olie- en gaswinning en de energievoorziening. Ook in de industrie, de bouw en het onderwijs werken minder mensen tegen het minimumloon dan gemiddeld.

 

minimumloon, minimumlonen, minimumuurloon, minimumjeugdloon,minimum(jeugd)lonen, minimum wettelijk loon, wml 2018, het wettelijk minimumloon 2018

Het minimumloon diende in eerste instantie om inkomensbescherming te geven bij werkloosheid. In een advies van de Sociaal-Economische Raad staat te lezen dat een minimumloon erop gericht is “de lagere inkomensgroepen bij werkloosheid te behoeden voor een onaanvaardbare terugval in inkomen”. Het minimumdagloon moest een minimum inkomen garanderen voor mensen die hun baan kwijtraakten.

Hoe lang iemand moet werken voor het minimumloon, verschilt per sector en de cao-afspraken. Daarin staat wat een volledige werkweek is. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur. In supermarkten bijvoorbeeld is een volledige werkweek 40 uur.

Verdeeld naar leeftijd ziet het CBS dat er onder 30-plussers minder minimumloners voorkomen, namelijk minder dan 5 procent. Onder de jongeren van 20 tot 25 jaar krijgt iets minder dan 20 procent het minimumloon. Onder jongeren van 15 tot 20 jaar is dat 15 procent.

Als gekeken wordt naar nationaliteit van de werknemers, krijgen mensen met de Nederlandse nationaliteit het minst vaak minimumloon (5,7 procent). Bij werknemers met een niet-Nederlandse achtergrond ligt het percentage beduidend hoger: 25 procent. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om uitzendkrachten uit Oost-Europa die in de kassen werken.
 

Bulgarije hekkensluiter

In Luxemburg is het minimumloon met ongeveer 2000 euro per maand het hoogst, blijkt uit een vergelijking uit 2018. Op plek twee volgt Ierland, met Nederland daar kort achter.

Roemenië en Litouwen bungelen onderaan dit lijstje met een minimumloon van ongeveer 400 euro. Bulgarije is de hekkensluiter met ruim 200 euro.

 

Overzicht minimumloon EU 2018

minimumloon Europa, EU minimumloon 2018, 2018 EU minimumloon, Europees minimumloon

Bron: NOS, CBS

door100% Salarisverwerking B.V.

Nederlander grootverdiener!

De Nederlandse werknemer krijgt gem. het op vijf na hoogste bruto uurloon van de hele Europese Unie.

                 

Met €34,80 per uur moeten we alleen de Denen, Belgen, Luxemburgers, Zweden en Fransen voor ons laten, blijkt uit nieuwe cijfers van EU-statistiekbureau Eurostat.

Gemiddeld uurloon in EU steeg in tien jaar met 12 procent, loon in europa, salaris in europa, loon in eu, salaris in eu
Bovendien stegen onze lonen in 2016, het jaar waar de cijfers betrekking op hebben, bovengemiddeld snel. Nederlanders kregen er gemiddeld 2,4% bruto bij, tegen 2,3% in de EU als geheel. In de eurozone gingen de lonen met 1,9% omhoog.

Hieronder staat een kaart met alle lonen in Europa.
Klik dan hier.

Het lijkt niet altijd zo, maar we zijn best rijk.

Het gemiddelde bruto-uurloon in het bedrijfsleven in Denemarken was vorig jaar met omgerekend €42,50 het hoogste in de Europese Unie. In Bulgarije waren werkgevers het goedkoopst uit. Daar werd bruto €4,90 per uur betaald. De lonen in de publieke sector en de agrarische sector zijn in die cijfers niet meegenomen..

De niet-loonkosten in het brutosalaris bedragen in Nederland 24%. Dat is precies gemiddeld in de EU. In de eurozone bedragen zaken als sociale premies gemiddeld 25,9% van het brutosalaris.
   
Nederlandse lonen in EU, Nederlands salaris over heel Europa, het loon van NL hoog in EU,

door100% Salarisverwerking B.V.

Helft werkloze jongeren in EU bereid te verhuizen voor baan

De helft van de jongeren tussen de 20 en 34 jaar in de Europese Unie is bereid naar een andere woonplaats te verhuizen voor een baan.

       
Gemiddeld uurloon in EU steeg in tien jaar met 12 procent, loon in europa, salaris in europa, loon in eu, salaris in eu

Een op de vijf wil daarvoor echter niet de grens over, zo blijkt dinsdag uit gegevens van het Europese statistiekbureau Eurostat.

12 procent zou voor een baan best naar een andere EU-lidstaat willen verhuizen, terwijl 17 procent hiervoor zelfs in een land buiten de EU zou willen gaan wonen.

Jonge hoogopgeleide werklozen zijn vaker bereid te verhuizen als dat betekent dat ze bij een nieuwe werkgever aan de slag kunnen dan middelbaar- en laagopgeleide jongeren.

Negen op de tien jongeren die wel een baan hebben, zijn overigens niet verhuisd voor hun werk. Slechts 1 procent is voor een baan in een ander EU-land neergestreken.

Jongeren in Malta, Nederland en Cyprus voelen het minst voor een verhuizing voor een baan. In Portugal en Zweden is de bereidheid om te verhuizen het grootst.

Kijk ook eens bij: Uurloon in EU gestegen met 12 procent
loon, salaris, salarisverwerking,loonadministratie,uitbesteden loonadministratie,salarisverwerkers,loonverwerking uitbesteden,cloud loon,salaris in de cloud,verwerking personeel,personeel premies,goedkoop hrm management, ess,verzuimregistratie,pensioenen,urenlijsten,personeelsbestanden,

close

Veel lees plezier? Delen mag.