Tag archief documentatieplicht

door100% Salarisverwerking B.V.

Let op! Excel voor personeelsdata

Europese privacywetgeving

Gebruikt u nog Excel-sheets om personeelsgegevens te bewaren? Pas dan op!
         
Met de nieuwe Europese privacywetgeving maakt u kans op een boete.
Autoriteit Persoonsgegevens, Algemene verordening gegevensbescherming (AVG),Europese regels AVG, privacyregels eu,
Vanaf 25 mei 2018 geldt nog maar één privacywet in de hele EU: de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze nieuwe wet heeft consequenties voor werkgevers, die persoonsgegevens van werknemers opslaan en verwerken. De huidige Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens komt dan te vervallen.
Volgens de AVG moet alle software die organisaties gebruiken om persoonsgegevens te verwerken voldoen aan ‘privacy by design’. Dat betekent dat zo min mogelijk persoonsgegevens worden verwerkt, dat zo min mogelijk personen er toegang toe hebben en de gegevens zo kort mogelijk worden bewaard.
20 miljoen euro boete.

Organisaties krijgen onder de AVG bovendien een documentatieplicht. Dat wil zeggen dat ze met documenten moeten kunnen aantonen dat zij de juiste organisatorische en technische maatregelen hebben genomen om aan de AVG te voldoen. Bij overtreding van de wet kunnen organisaties sancties opgelegd krijgen tot 20 miljoen euro of 4 procent van de wereldwijde jaaromzet van ondernemingen.

Meer privacyrechten voor werknemer

Daarnaast worden de privacyrechten van werknemers uitgebreid. Wanneer het verwerken van de persoonsgegevens niet strikt noodzakelijk is, zullen werkgevers expliciet toestemming moeten vragen aan werknemers.
stop excelsheets,gevaar excelsheets,excel verbod,sheets excel gevaar,pas op excel sheets,gevaarlijk excel,AVG,personeelsgegevens,Europese privacywetgeving 2018,algemene verordening gegevensbescherming,privacy by design, salarisverwerking,100 salaris,

Neem uw HR-software onder de loep!

Het uitgangspunt van de AVG is dat persoonsgegevens alleen mogen worden verwerkt wanneer dat strikt noodzakelijk is. Dit betekent dat organisaties nog beter dan nu moeten nadenken over de software die ze gebruiken om persoonsgegevens te bewaren en verwerken.
Ook wanneer organisaties software in de cloud gebruiken, moeten zij afspraken maken over een privacyvriendelijke verwerking van persoonsgegevens en deze afspraken vastleggen in een verwerkersovereenkomst.

Excel-sheetje, vergeet het maar!

Nog steeds zijn er bedrijven die persoonsgegevens opslaan in spreadsheetsoftware als Excel of andere toepassingen die daar niet voor zijn bedoeld.
Deze bedrijven zullen aan de AVG een zware dobber krijgen. Organisaties die al gebruik maken van HRM-software, hebben het gemakkelijker. Zij zullen deze systemen misschien anders moeten inrichten, maar beschikken al wel over de juiste tools om vanaf 25 mei 2018 te voldoen aan de nieuwe Europese privacyregels.

TIP! Hoe bereidt u zich alvast voor op de nieuwe Europese privacywetgeving?

Bel +31 (0)79 33 15 444 of mail ons!

salarisadministratie,loonadministratie,loon en salaris verwerking,wet en regelgeving personeel,personeelsdossier,hr ondersteuning,lease auto,lease concepten,payrolling,payroll,hrm scan,nmbrs salaris en loon registratie, verzuim oplossingen,ziekte registratie,verzekeringen personeel - ondernemers,personeelsverzekeringen,wet en regelgeving personeel,ess,verzuimregistratie,digitaal personeelsdossier,werk en zekerheid personeel,