Tag archief dividendbelasting

door100% Salarisverwerking B.V.

Tijdelijke verlaging invorderingsrente en belastingrente

In verband met corona.

                      

Onder de maatregelen die het kabinet heeft genomen ivm het coronavirus valt ook een tijdelijke verlaging van de invorderingsrente en belastingrente.

Vanaf 23 maart 2020 verlaagt de Belastingdienst de invorderingsrente tijdelijk van 4% naar 0,01%. Deze rente wordt berekend vanaf het moment dat de betalingstermijn voor de naheffingsaanslag LH is verstreken.

De Belastingdienst rekent belastingrente bij een naheffingsaanslag, of als de LH niet op tijd is afgedragen. Vanaf 1 juni 2020 wordt het tarief tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01%. De tijdelijke verlaging van het tarief van de belastingrente voor de LH gaat in op 1 juni 2020.
 
Meer informatie over belastingrente bij naheffingsaanslagen LH leest u op belastingdienst.nl.
 
coronavirus overzicht, COVID-19 nieuws, corona actueel, coronacrisis nieuws, coronavirus nieuws, corona maatregelen nieuws, corona-epidemie nieuws, ,Nieuws, actueel, Rijksoverheid, overheid, Belastingdienst , Loonheffingen , loonbelasting, loon inkomsten, loonkosten, loonheffing, wet en regelgeving, personeelszaken, hrm,

 

Informatie verlaging invorderingsrente

Belastingrente betalen bij loonbelasting, btw, overdrachtsbelasting en dividendbelasting

Belastingrente bij deze belastingen komt voor bij naheffingsaanslagen, en bij een te late betaling van belasting.

Bij naheffingsaanslagen betaalt u belastingrente over het bedrag van de te laat betaalde belasting.

Voor naheffingsaanslagen betaalt u belastingrente over de periode van 1 januari volgend op het belastingjaar tot 14 dagen na de datum op de aanslag.

Doet u wel aangifte, maar betaalt u de belasting niet op tijd? Dan berekenen wij wel belastingrente over de periode vanaf 1 januari volgend op het belastingjaar tot de datum waarop de belasting is betaald.

Verbetert u vrijwillig de aangifte binnen 3 maanden na het belastingjaar?
Dan betaalt u geen belastingrente.

Betaalt u te laat, maar wel binnen 3 maanden na afloop van het belastingjaar? Dan brengen wij geen belastingrente in rekening.

 

Voorbeeld

  U hebt over 2014 uw kwartaalaangiften btw ingediend.

  Bij eigen controle van de administratie komt u er achter dat u te weinig btw hebt afgedragen. U dient een suppletie-aangifte in.

  Dient u deze suppletie-aangifte in voor 1 april 2015?
  Dan brengen wij u geen belastingrente in rekening.

  Dient u deze suppletie-aangifte in na 1 april 2015?
  Dan brengen we u wel belastingrente in rekening, en wel over de periode van 1 januari 2015 tot 14 dagen na de datum op de aanslag.

 
 
Belastingen,Rijksoverheid, overheid, Belastingdienst,premies,aangifte loonheffing, Loonheffingen , loonbelasting, loon inkomsten, loonkosten, loonheffing, wet en regelgeving,

door100% Salarisverwerking B.V.

Expats in 2019 – 2020 fiscale voordeel niet genoeg!

Handreiking kabinet naar expats, slechts kleine stap in goede richting

                       
Het kabinet doet bij de heroverweging van de dividendbelasting een handreiking naar expats. Zij mogen in 2019 en 2020 ook van hun fiscale voordeeltje genieten, maar voor de expats is het niet genoeg.

De maatregel is een onderdeel van de nieuwe belastingplannen die het kabinet maandagavond presenteerde. Doordat het afschaffen van de dividendbelasting niet doorging, was er ineens €1,9 miljard per jaar over die opnieuw verdeeld mocht worden. De komende twee jaar wordt daar een deel van aangewend voor een overgangsregeling voor het inperken van de zogenoemde 30%-regeling.

Die regeling omhelst dat expats die in Nederland komen werken 30% van hun loon belastingvrij krijgen. De regeling moet het aantrekkelijker maken om talenten te werven die we op de arbeidsmarkt in Nederland zelf niet kunnen vinden. Zij kunnen het geld gebruiken om bijvoorbeeld reiskosten en scholing voor hun kinderen te bekostigen.

Overgangsregeling

Dit fiscale voordeel kregen expats tot nu toe voor een periode van acht jaar, eerder was het zelfs tien, maar wordt nu ingekort tot vijf jaar. Dat zou eigenlijk per 1 januari 2019 gebeuren, maar daar komt nu een overgangsregeling voor. Expats die in 2019 of 2020 hun fiscale voordeel volgens de originele plannen kwijt zouden raken, krijgen dat nu alsnog. Daarna geldt de 30%-regeling nog maximaal vijf jaar.

„Daarmee wordt niet de volledige groep huidige expats gecompenseerd”, zegt Niek Schipper van belastingadvieskantoor PwC. „Expats die bijvoorbeeld twee jaar geleden hier zijn gekomen, kunnen alsnog maar vijf jaar de regeling gebruiken. Maar het haalt wel het belangrijkste pijnpunt weg, want met een overgangsperiode van twee jaar kunnen zij zich in elk geval voorbereiden op een terugval in hun inkomsten.”

Expats ontevreden

„Het is slechts een kleine stap in de goede richting”, zegt woordvoerder Jessica Piotrowski namens actiegroep United Expats. Volgens haar worden 74.000 expats in Nederland geraakt door het besluit van de overheid om de regeling af te bouwen. „Het voornemen om de regeling alsnog over twee jaar af te bouwen, doet afbreuk aan de betrouwbare overheid. Het draagt zeker niet bij aan het versterken van het vestigingsklimaat voor het bedrijfsleven, zoals het kabinet wil.”

De actiegroep overweegt een rechtszaak als er geen volledige overgangsregeling voor bestaande gevallen komt. „Het kan natuurlijk gebeuren dat de regels veranderen”, zegt advocaat Barkhuysen namens de expats. „Het moet echter blijken in hoeverre deze wijziging houdbaar is, nu zij ook op bestaande gevallen ziet. In de jurisprudentie is rechtszekerheid bij dit soort fiscale langetermijnarrangementen belangrijk. Vanuit dat oogpunt zou het aangewezen zijn om de nieuwe versoberde regels alleen toe te passen op nieuwe expats die naar Nederland verhuizen. De bestaande regeling sterft dan binnen nu en acht jaar uit.”

Kosten: €750 miljoen

Expats die het fiscale voordeel verliezen, gaan er in hun inkomsten zo’n 15 à 20% op achteruit. Zij komen in opstand tegen het uitblijven van een volledige overgangsregeling, omdat zij vaak hun financiële plan hebben afgestemd op het fiscale voordeel. Bij het bepalen van de hoogte van een hypotheek houdt de bank daar bijvoorbeeld ook rekening mee.

De overgangsrecht kost de overheid in totaal €751 miljoen: in 2019 €392 miljoen en in 2020 €359 miljoen. Daar was in 2019 nog geen dekking voor, omdat de dividendbelasting pas per 2020 afgeschaft zou worden. Maar omdat het hoge tarief voor de vennootschapsbelasting, op winsten boven €200.000, in 2019 nog op 25% blijft, komt er in dat jaar alsnog een plus van €474 miljoen. Dat betekent volgens een woordvoerder van het ministerie van Financiën niet dat de belasting voor het grote bedrijfsleven eerst niet wordt verlaagd om de overgangsregeling te bekostigen. „Het is een onderdeel van het totaalpakket aan maatregelen.”

Bron:ANP, Telegraaf

Zie ook:
Overgangsrecht bij beperking 30% regeling!
Tweeschijvenstelsel, basistarief en toptarief!
30% regeling

loonadministratie, loonverwerking, salarisverwerking, salarisverwerkers, salarisverwerker, online salarisverwerker, salarisverwerking online, cloud oplossingen loon, salaris in de cloud, salaris, loon, 100% salarisverwerking, 100% salaris, 100% loon,

door100% Salarisverwerking B.V.

MKB niet blij met dividendtaks

De dividendbelasting houdt kapitaal gevangen in bestaande bedrijven en kan schadelijk zijn voor kleine en nieuwe bedrijven die kapitaal nodig hebben.

   

Zegt universitair hoofddocent Åsa Hansson van de Zweedse Lund University op vragen van de Financiële Telegraaf.

salarisverwerking, salarisverwerkingen, loonadministratie, salaris, loon, loonstroken,loonstrookje, salarisverwerker, loonverwerking,uitbesteden van salaris, loonverwerkers,
Het FD publiceerde woensdag over een Zweeds onderzoek dat aan zou tonen dat het verlagen of schrappen van de dividendbelasting goed is voor de economie. Hansson is een van de twee auteurs van dit onderzoek.

Geen steun voor lobby

Haar bevindingen ondersteunen dus niet de lobby van grote bedrijven om in de Nederland de dividendbelasting van 15% af te schaffen. „De winstbelasting is schadelijker voor grote en gevestide bedrijven”, zegt de Zweedse academicus. „In een geglobaliseerde wereld wordt de winstbelasting als de meest schadelijke belasting gezien. Onze kennis van de dividendbelasting is beperkter maar lijkt vooral kleinere bedrijven te treffen.”

Het kabinet wil die winstbelasting (de vennootschapsbelasting) verlagen van 25% naar 21% en daarnaast de dividendbelasting schrappen. De tweede maatregel ligt zwaar onder vuur. Die kost 1,4 miljard euro en onduidelijk is of dat gunstig is voor het Nederlandse vestigingsklimaat. Kritiek van experts is dat dit bedrag ten gunste komt van buitenlandse overheden die beleggers in eigen land zwaarder kunnen belasten als de Nederlandse dividendtaks wegvalt.

Niet onder indruk

Bas Jacobs, hoogleraar Economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, is overigens niet onder de indruk van het onderzoek van Hansson. De onderzoekers tonen in zijn ogen geen overtuigend causaal verband aan tussen lagere dividendbelasting en gunstige effecten voor de economische groei.

Op Twitter schrijft Jacobs: „Bovendien een working paper en niet gepubliceerd in een top-5 economietijdschrift (en komt daar ook niet in).” Onderzoek van University of California, Berkeley, vindt hij overtuigender. Daarin is geconstateerd dat een verlaging van de Amerikaanse dividendbelasting in 2003 geen enkel positief effect heeft gehad.

VVD onder vuur

Gisteren kwam de VVD zwaar onder vuur te liggen over dit plan. Vandaag moet minister Wopke Hoekstra van Financiën het schrappen van de dividendbelasting verdedigen in de Tweede Kamer.

Deze krant publiceerde gisteren een onderzoek naar de opvatting van tien hoogleraren. Slechts eentje was voorstander van het schrappen van de dividendbelasting. De andere negen hadden veel kritiek en zagen geen onderbouwing voor de claim van premier Rutte dat deze maatregel goed is voor de Nederlandse economie.

Reactie Hans de Boer

Voorzitter Hans de Boer van werkgeversorganisatie VNO-NCW blijft hartstochtelijk voorstander. „De negatieve effecten van de dividendbelasting op het vestigingsklimaat en het aantrekken van nieuwe hoofdkantoren zijn al meer dan tien jaar onderwerp van debat. Bedrijven uit de hele wereld zoeken een vestigingsplaats, of ze nu uit China, India Japan of de VS komen. De concurrentie neemt toe en Nederland moet zijn vestigingsklimaat continu blijven verbeteren voor de welvaart.”

„De Brexit maakt het thema van de dividendbelasting extra urgent en is reden voor ons geweest om dit in de formatie opnieuw naar voren te brengen”, aldus De Boer. De Britten hebben al een tijd geen dividendbelasting meer.

„Er wordt vanuit het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten een hevige strijd gevoerd om bedrijven en op het punt van de dividendbelasting is Nederland extra kwetsbaar, aangezien bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk deze belasting niet kent en het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten zijn vennootschapsbelasting drastisch verlaagt. Met de maatregel wordt bovendien het risico op vijandige overnames van succesvolle Nederlandse bedrijven kleiner.”

Cadeau voor buitenland

De kritiek van hoogleraren dat deze maatregel vooral ’een cadeau voor buitenlandse overheden’ is, doet VNO-NCW af als ’een nogal boekhoudkundige benadering’. Veel buitenlandse beleggers mogen hun Nederlandse dividendbelasting nu in eigen land verrekenen. Als de Nederlandse dividendbelasting wegvalt, betalen ze alsnog het volle pond in eigen land.

salarisverwerking, salarisverwerkers, salarisverwerker, salarisadministratie, loonverwerker, loonverwerkers, loonadministratie, salaris administratie, salaris en loon regelingen, loonbelasting, loonpremies, salaris, ,loonregelingen, salaris premies, loonbelastingen, loon berekeningen, salaris berekening, personeelskosten, personeelspremies, administratie personeel,