Tag archief discriminatie

door100% Salarisverwerking B.V.

Discriminerende werkgever kan boete krijgen

Discriminerende werkgever kan boete krijgen, extra controle op uitzendbureaus

                       
Werkgevers kunnen straks een boete krijgen als ze een sollicitant niet aannemen vanwege zijn of haar etnische achtergrond, leeftijd of geslacht. Dat staat in een wetsvoorstel van staatssecretaris Van Ark om discriminatie op de arbeidsmarkt harder aan te pakken. De Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) moet daar extra op gaan letten.

De Inspectie SZW gaat ook discriminatie bij uitzendbureaus extra in de gaten houden. Uitzendbureaus moeten nu zelf controleren of bepaalde groepen niet bewust worden uitgesloten, maar begin dit jaar bleek dat die controles in de praktijk weinig voorstelden.

Van Ark stelt dat de uitzendbranche sindsdien stappen heeft ondernomen tegen discriminatie in de sector. Brancheorganisatie ABU zegt dat zijn leden tegenwoordig een anti-discriminatiebeleid moeten hebben en dat onafhankelijke instanties hierop controleren.

Niettemin wil de staatssecretaris de bevoegdheden van de inspectie uitbreiden. Tot nu kon die pas ingrijpen als iemand echt aan het werk was, in de toekomst kan dat ook al tijdens het sollicitatieproces.

“Daarmee dichten we een gat in de wet”, zegt de staatssecretaris.

Mag een potentiële werkgever tijdens een sollicitatiegesprek aan je vragen of je bereid bent om je hoofddoek af te doen of wanneer je weer teruggaat naar je eigen land? Een panel van zes mensen reageert op een verzameling van sollicitatievragen:


Deze (foute) vragen krijgen sollicitanten met migratieachtergrond te horen(zie, NOS opname)

Van Ark wil werkgevers verder gaan verplichten om “beleid te voeren” om discriminatie bij werving en selectie te voorkomen. “Het is heel belangrijk dat een jongere die hard zijn best doet werk te krijgen, merkt dat het niet uitmaakt wat zijn achternaam is”, zegt de staatssecretaris van Sociale Zaken. Uit onderzoek blijkt dat de sollicitatiemail van iemand met een niet-Nederlands klinkende achternaam 9 procent minder wordt geopend dan iemand met een Nederlands klinkende naam.

De staatssecretaris benadrukt dat mensen het recht hebben om te worden beoordeeld op hun kwaliteiten. Zo mag een goed functionerende zwangere vrouw niet “met een smoesje” een vast contract worden geweigerd, stelt Van Ark. Ze vindt dat iedereen moet kunnen meedoen met werk, ongeacht “leeftijd, achtergrond, geslacht, seksuele gerichtheid of handicap”, schrijft zij in een brief aan de Tweede Kamer.

Van Ark zegt dat discriminatie soms moedwillig, maar vaker onbewust gebeurt. Daarom wil ze ook de kennis vergroten over beloningsdiscriminatie bij vrouwen, zwangerschapsdiscriminatie, leeftijdsdiscriminatie, discriminatie van mensen met een beperking en discriminatie op achtergrond.

‘Voegt weinig toe’

Werkgeversorganisatie VNO-NCW is blij dat de staatssecretaris deze nuance benoemt. Toch plaatst de organisatie ook een kanttekening bij het wetsvoorstel. “De extra bevoegdheden van de inspectie zijn vaag en daarmee kwetsbaar. Voor je het weer weet komt er allemaal extra administratie en gedoe bij voor kleine ondernemers zonder dat het in de praktijk iets toevoegt”, laat VNO-NCW in een reactie weten.

Volgens hoogleraar economie Robert Dur is het wetsvoorstel een aardige start. Maar als het kabinet arbeidsdiscriminatie echt wil aanpakken moet het met verdergaande maatregelen komen.

“Het zou goed zijn als de inspectie meer ruimte zou krijgen om mystery calls uit te voeren. Als bedrijven dan betrapt worden op discriminatie dan kun je boetes opleggen of overgaan op naming and shaming,” zegt Robert Dur. Volgens de econoom voelen bedrijven dan een grotere stimulans om daadwerkelijk concrete maatregelen te treffen.

Bron: NOS

Zie ook:

loonadministratie, loonverwerking, salarisverwerking, salarisverwerkers, salarisverwerker, online salarisverwerker, salarisverwerking online, cloud oplossingen loon, salaris in de cloud, salaris, loon, 100% salarisverwerking, 100% salaris, 100% loon,

door100% Salarisverwerking B.V.

Uitzendbureaus discrimineren

Meer controle uitzendbureau op discriminatie

                               
De inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat scherper in de gaten houden of uitzendbureaus zich schuldig maken aan discriminatie.
De uitzendbureaus zelf nemen ook een reeks maatregelen om voortaan te voorkomen dat uitzendkrachten met bijvoorbeeld een migratieachtergrond geen kans maken.

flexwerkers, payroll, uitzendbureau's, uitzendkantoren,payroll bedrijven, payrolling, flexibele krachten, flexibel personeel, flexmedewerkers
Uit onderzoek van consumentenprogramma Radar bleek begin dit jaar dat een aantal uitzendbureaus nog steeds discrimineert op afkomst. Bijna de helft van de onderzochte bureaus wilde meewerken aan een verzoek geen Marokkaanse, Surinaamse en Turkse kandidaten voor te stellen.

Staatssecretaris Tamara van Ark herinnert eraan dat zeven jaar geleden nog ruim twee derde in de fout ging, maar is nog niet tevreden. Ze belooft extra toezicht. De inspectie kan bijvoorbeeld controleren of uitzendbureaus hun intercedenten opdragen mee te werken aan discriminerende verzoeken. Ook kunnen inspecteurs in actie komen als een aspirant-uitzendkracht melding maakt van ongelijke behandeling. Maar dat is een lastige route, omdat zulke discriminatie moeilijk op te merken en te bewijzen valt.

Steekproeven

Van Ark wijst er wel op dat de inspectie nu nog niets te zeggen heeft over discriminatie bij sollicitaties of bij het aannemen van uitzendkrachten. De inspectie kan pas ingrijpen als iemand is aangenomen en het op de werkvloer misgaat. De staatssecretaris gaat bekijken of ze de inspectie meer zeggenschap kan geven.

De uitzendbureaus zelf gaan, net als Radar deed, steekproeven nemen om aan het licht te brengen of bureaus meewerken aan discriminatie. De brancheverenigingen ABU en NBBU eisen in het vervolg een actief antidiscriminatiebeleid van hun leden. Blijft een uitzendbureau in gebreke, dan moet het vrezen voor royement.

recht op extra geld bij vervanging, senior collega vervangen meer geld, salarisverwerking, juridische ondersteuning salarisverwerker, loon ondersteuning, juridische advies loon,

door100% Salarisverwerking B.V.

Voorkom discriminatie op de werkvloer!

Zo voorkom je als werkgever discriminatie op de werkvloer

salarisverwerking, loonadministratie, salaris, loon, loonstroken,loonstrookje, salarisverwerker, loonverwerking,uitbesteden van salaris, loonverwerkers,
Lodewijk Asscher deed onlangs een oproep aan werkgevers om zwangere vrouwen niet anders te behandelen dan andere (potentiële) werknemers.
Maar arbeidskrachten worden ook om andere redenen gediscrimineerd.
Directeur van Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA), stelde een aantal tips op om discriminatie op de werkvloer te voorkomen en aan te pakken.

MDRA, een onafhankelijke stichting, zegt jaarlijks vele meldingen te krijgen over discriminatie op de werkvloer of in aanloop naar het werkproces. Vorig jaar ging het om ongeveer 20 procent van het totale aantal klachten.

“Wij begrijpen dat het soms ingewikkeld is voor werkgevers, maar zij zijn verantwoordelijk voor een werkomgeving zonder discriminatie”, stelt Gena. “Dat realiseren ze zich vaak niet.” Het aantal klachten op dit gebied neemt de afgelopen jaren niet af volgens haar.

Zorg dat recruiters goed getraind zijn

Op het gebied van werving en selectie valt nog veel te winnen, stelt Gena. “Veel bedrijven, zeker in de regio Amsterdam, willen een gevarieerde, internationale groep werknemers. Het probleem is dat recruiters vaak niet goed getraind zijn. Ze nemen mensen aan die op hen lijken; meestal een man of vrouw die op hen lijkt of daar bij in de buurt komt. Dat gaat automatischer dan we zouden willen. Als je als werkgever wil werven en selecteren zonder vooroordelen, moet je het anders aanpakken. Daarbij kun je hulp van buitenaf inroepen.”

Volgens Gena is het vaak lastig om aan te tonen dat een afwijzing tijdens het werving- en selectieproces voortkomt uit discriminatie. “Vaak hoor je dingen als ‘andere kandidaten voldeden beter’. Maar soms worden ook opmerkingen gemaakt over leeftijd of verschijning.”

Voorkom uitstroming van personeel

“Als je je personeel niet insluit, loop je kans mensen kwijt te raken. Of dat nou bewust of onbewust gebeurt maakt niet uit, want het resultaat is hetzelfde”, zegt Gena. “Hierbij kun je denken aan cynische opmerkingen en onderwerpen die worden besproken waardoor iemand zich buitengesloten voelt. Vergeet ook niet de eindeloze ‘grappen’ die als kwetsend worden ervaren. Let als werkgever eens op welke woorden verbindend werken en welke voor verwijdering zorgen.”

Geef als werkgever het goede voorbeeld

Wat vaak gebeurt, is labelen. “Onlangs kregen we een klacht van iemand die een hoofddoek was gaan dragen op haar werk. Na een tijdje besloot ze ‘m weer af te doen. Een collega vond het nodig daar opmerkingen over te maken en vroeg in het openbaar om uitleg, alsof zij zich moest verantwoorden.”

Onder meer naar aanleiding van die klacht stelde het MDRA een gedragscode op, genaamd ‘zakelijke collegialiteit’. “Hou je privé-opvattingen voor je en hou het professioneel op de werkvloer, dat is de kern”, aldus Gena. “Vraag niet naar iemand religieuze achtergrond, politieke of ideologische opvattingen of seksuele voorkeur, want die zaken gaan je niks aan. Hou het luchtig en vriendelijk, zodat iedereen zich op zijn gemak kan blijven voelen.”

Een werkgever moet deze zaken sturen en het goede voorbeeld geven. “Zet zelf de trend. Let op en tik mensen op de vingers als je ziet dat het mogelijk de verkeerde kant opgaat. Koester al je medewerkers, ook degenen die niet op jou lijken.”
 
salarisadministratie,loonadministratie,100% loon,100%salaris,loonverwerker,salarisverwerker,loon en salaris verwerking,wet en regelgeving personeel,personeelsdossier,hr ondersteuning,lease auto,lease concepten,payrolling,payroll,hrm scan,nmbrs salaris en loon registratie, verzuim oplossingen,ziekte registratie,verzekeringen personeel - ondernemers,personeelsverzekeringen,wet en regelgeving personeel,ess,verzuimregistratie,digitaal personeelsdossier,werk en zekerheid personeel,