Tag archief coronasteunpakket

door100% Salarisverwerking B.V.

Tegemoetkoming Vaste Lasten – TVL Q4 2020 eind november

Vanaf eind november kunnen ondernemers uit vrijwel alle bedrijfssectoren een aanvraag doen voor de tweede periode ( TVL Q4 2020 ).
    
Nieuw is dat bedrijven voor subsidie voor het vierde kwartaal van 2020 geen specifieke SBI-code hoeven te hebben. Hierdoor kunnen meer ondernemers een beroep doen op de TVL.

Omdat steeds meer bedrijven hun omzet zien teruglopen door de verscherpte en aanhoudende coronamaatregelen, stelt het kabinet de TVL open voor alle getroffen mkb-bedrijven. Zij moeten uiteraard wel aan de voorwaarden voldoen.

 

Wie kan TVL aanvragen?

De TVL is voor ondernemers uit alle bedrijfssectoren die door de coronacrisis in de problemen komen met het betalen van hun vaste lasten. Een bedrijf mag maximaal 250 medewerkers hebben en moet op 15 maart 2020 ingeschreven staan in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Het bedrijf moet meer dan 30% omzetverlies hebben. De vaste lasten moeten minimaal € 3.000 per 3 maanden zijn, volgens de het percentage vaste lasten dat bij de SBI-code hoort. Daarnaast moet het bedrijf minstens één andere vestiging hebben dan het privéadres van de ondernemer. De uitzonderingen hierop zijn horecaondernemingen en ambulante handel, net als in de eerste periode van de TVL.

Ondernemers kunnen de TVL nog 3 keer aanvragen, telkens voor een periode van 3 maanden. Voor iedere periode moeten ze een nieuwe aanvraag doen. Bedrijven kunnen in elke periode voor het eerst de TVL aanvragen, ook als ze de voorgaande periode geen aanvraag deden of niet in aanmerking kwamen.

 

Wijzigingen

De belangrijkste verschillen met de eerdere subsidieperiode zijn:

  • Voor het vierde kwartaal van 2020 (TVL Q4 2020) komen ondernemers uit vrijwel alle bedrijfssectoren in aanmerking (eerder: alleen ondernemers met een SBI-code die voorkwam op een lijst met vastgestelde SBI-codes).
  • Een ondernemer moet minimaal € 3.000 vaste lasten hebben in 3 maanden (eerder: € 4.000 in 4 maanden).
  • Voor TVL Q4 2020 (oktober t/m december) geldt nog de grens van minimaal 30% omzetverlies. Vanaf de derde periode gaat de grens van het omzetverlies in stappen omhoog.
  • De subsidie bedraagt minimaal € 750 en maximaal € 90.000 (eerder: minimaal € 1.000 en maximaal € 50.000).

 

Steunpakket horeca

Daarnaast is er besloten dat voor TVL Q4 2020 horecagelegenheden eenmalig een aanvullende subsidie krijgen. Dit bedrag komt bovenop de TVL-subsidie. Vanaf eind november kunnen gesloten horecagelegenheden de TVL aanvragen en komen ze direct ook in aanmerking voor de aanvullende subsidie.

 

Evenementenbranche krijgt een vast bedrag

Ondernemers en toeleveranciers in de evenementenbranche krijgen in het vierde kwartaal van 2020 een vast bedrag, op basis van hun TVL-subsidie in de zomermaanden. Deze aparte module wordt nog verder uitgewerkt en komt later beschikbaar.

 

Adviestool

De website www.rvo.nl/tvl biedt een adviestool waarmee ondernemers kunnen zien of ze in aanmerking komen en welk bedrag ze mogelijk kunnen aanvragen. Deze adviestool is zo spoedig mogelijk klaar voor het berekenen van de subsidie voor TVL Q4 2020. We vullen de tool aan met SBI-codes en de aanvullende horeca-subsidie.

 

Vragen?

U kunt gebruikmaken van de livechat, telefonisch contact met ons opnemen via 088 042 25 00, of een e-mail sturen. Een team klantmedewerkers staat op werkdagen van 08:30 tot 17:00 uur voor u klaar.

 

Meer weten?

Ga naar www.rvo.nl/tvl.
 
 
hrm diensten en verwerking, personeelszaken, medewerker, arbeiders, werkgever-werknemer,

door100% Salarisverwerking B.V.

Ondernemers met iets te veel ontvangen loonsteun vrij van terug te betalen!

Bedrijven die minder dan 500 euro te veel loonsteun ( NOW-regeling ) hebben ontvangen in het voorjaar, hoeven dit niet terug te betalen.
   
Dat heeft minister van Sociale Zaken Wouter Koolmees maandag geschreven in een brief aan de Tweede Kamer. Daar staat ook in dat werkgevers vijf maanden langer moeten wachten op een deel van de loonsteun die ze over de zomermaanden hebben aangevraagd.

 

NOW-regeling noodpakket

Beide beslissingen zijn het gevolg van de extreme drukte bij uitkeringsinstantie UWV, die belast is met de afhandeling van de NOW-regeling. Zo hebben in de eerste periode dat deze vorm van coronasteun van kracht was (maart tot en met mei) bijna 140.000 bedrijven een beroep gedaan op deze regeling.

Deze bedrijven hebben in het voorjaar al een voorschot gekregen, op basis van het omzetverlies dat de bedrijven dachten te lijden. Nu moet het UWV bepalen of ze nog meer geld krijgen, of dat ze wellicht een deel moeten terugbetalen. Dit is afhankelijk van het daadwerkelijke omzetverlies.

Als bijvoorbeeld het omzetverlies veel lager is dan de werkgever aanvankelijk had verwacht, kan het zijn dat een deel van het al ontvangen bedrag moet worden terugbetaald. Nu is dus duidelijk geworden dat, als het terug te betalen bedrag lager is dan 500 euro, terugbetaling achterwege kan blijven. Het gaat hier alleen om de eerste periode van de NOW-regeling. Of deze coulance ook geldt voor de loonsteun over de periode vanaf juni, is nog niet duidelijk.

“Het algemeen belang afwegende tegen de hoeveelheid werk die het invorderen met zich meebrengt, is besloten tot de genoemde ondergrens van 500 euro”, schrijft Koolmees.

De betreffende bedrijven krijgen wel een melding dat ze te veel loonsteun hebben ontvangen, maar hoeven niets terug te betalen.

Werkgevers kunnen sinds 7 oktober hun werkelijke omzetverlies over de periode maart tot en met mei doorgeven aan het UWV. Tot afgelopen vrijdag hadden ongeveer 7.500 van de 140.000 bedrijven dit gedaan.

 

Eindafrekening tweede NOW-periode vijf maanden later

Over de tweede NOW-periode, die liep van juni tot en met september, moeten bedrijven ook hun werkelijke omzetverlies aan het UWV doorgeven. Aanvankelijk zouden bedrijven dit kunnen doen vanaf 15 november 2020. Dit is door de grote drukte uitgesteld naar 15 april 2021.

Dit betekent dat werkgevers vijf maanden langer moeten wachten op een deel van de aangevraagde loonsteun. Als bedrijven loonsteun aanvragen, krijgen ze namelijk een voorschot van 80 procent. Pas bij de eindafrekening wordt bepaald of ze het aanvullende bedrag krijgen, al dan niet gedeeltelijk, of juist geld moeten terugbetalen.

 
Bron:NU
 
 

Gerelateerd

Wijzigingen NOW 1.0 en NOW 2.0
NOW 3.0 informatie in beeld beschikbaar
Gevolgen voor NOW bij lagere loonsom
Update Besluit noodmaatregelen coronacrisis
 
 
doorgang now regeling, now voortzetting, now regeling, now verder, het doorgaan van de NOW,

door100% Salarisverwerking B.V.

Op valreep hebben duizenden ondernemers NOW 2.0-steun aangevraagd

Duizenden ondernemers hebben nog kort voor het aflopen van de NOW 2.0-regeling van de overheid nog een aanvraag ingediend voor de coronasteun.
  
Volgens uitkeringsinstantie UWV klopten in totaal meer dan 65.000 ondernemers aan voor de regeling, waarvan zo’n 20.000 in de laatste week en 5400 op de laatste dag. Het loket bij het UWV sloot middernacht.

Met de regeling konden werkgevers, die in de problemen zijn gekomen door de coronacrisis, tot 90 procent van de loonkosten voor hun werknemer ontvangen. Werkgevers met minimaal 20 procent omzetverlies over een periode van vier maanden, kwamen in aanmerking voor een tegemoetkoming in de loonkosten voor de maanden juni tot en met september.

Met dik 65.000 aanvragen is het aantal aanvragen voor NOW 2.0 beduidend lager dan de bijna 150.000 aanvragen voor NOW 1.0. Werkgevers die wel NOW 1.0 aanvroegen en geen NOW 2.0 lieten aan het UWV weten dat ze hier veelal voor kozen omdat het weer beter ging met hun bedrijf en de tegemoetkoming niet meer nodig was. Ook voldeden er bedrijven niet aan de voorwaarden voor de tweede steunregeling.
 
doorgang now regeling, now voortzetting, now regeling, now verder, het doorgaan van de NOW,

 

Derde steunpakket

Deze week worden de laatste aanvragen door NOW 2.0 verwerkt. Daarna wordt duidelijk hoeveel aanvragen in totaal zijn toegekend en welk voorschotbedrag in totaal is uitgekeerd door UWV. Ruim een week geleden had het UWV al bijna 1,5 miljard euro uitbetaald aan voorschotten voor de NOW 2.0-regeling.

Inmiddels is duidelijk dat er ook een derde steunpakket komt. Het kabinet heeft vrijdag aangekondigd daarin voor het verlengen van de NOW-steun 5,4 miljard euro uit te trekken. De regeling wordt wel wat aangepast. In het nieuwe pakket krijgt een ondernemer nog maar 80 procent van zijn loonkosten vergoed met de NOW. Verder gaat er dan 10 procent naar omscholing voor werknemers. In januari gaat de NOW-vergoeding terug naar 70 procent en in april naar 60 procent. Vanaf januari is de NOW ook alleen nog maar beschikbaar voor bedrijven die minimaal 30 procent omzetverlies draaien.
 
 
Bron:ANP
 
 
steunmaatregelen, kabinet steun, NOW,TOZO, loonsteun, loon subsidie, overheidssteun, noodmaatregel, NOODPAKKET 3, STEUNPAKKET 3

door100% Salarisverwerking B.V.

Derde steunpakket in aantocht

Het kabinet heeft een akkoord bereikt met vakbonden en werkgevers over het derde coronasteunpakket.
         
Er wordt ruim een miljard euro uitgetrokken voor omscholing van mensen die hun baan kwijtraken door corona.

“Het kabinet heeft een beweging onze kant opgemaakt”, zei Han Busker van FNV na afloop van het gesprek op het ministerie van Economische Zaken. “Het steunpakket is goed. Hulde aan het kabinet”, zei Hans de Boer van werkgeversorganisatie VNO-NCW.

Het derde noodpakket om de economie te steunen in de coronacrisis zal kleiner van omvang zijn dan de voorgaande twee pakketten. Wel loopt de steun door tot volgend jaar zomer. De derde ronde van het steunpakket gaat naar verwachting lopen tot volgend jaar zomer. De eerste twee steunpakketten waren slechts een paar maanden van kracht. Met het plan zijn wederom miljarden gemoeid.

 

Minder bedrijven, minder geld

Minder bedrijven kunnen echter een beroep op doen op de regeling, ook gaan de bedragen omlaag. Alleen nog bedrijven die echt niet zonder overheidssteun kunnen, zouden nog steun kunnen krijgen. Daarbij zou het gaan om onder meer de horeca, evenementenbranche en cultuursector.

De bestaande NOW-regeling loopt tot 1 oktober. In het derde steunpakket komen alleen nog bedrijven die minimaal 30 procent van hun omzet hebben verloren in aanmerking voor steun.

Op dit moment krijgen bedrijven die minstens 20 procent van hun omzet hebben zien verdampen steun. Verder betaalt de overheid nu nog tot maximaal 90 procent van de salarissen in geraakte bedrijven. Dat gaat echter in stappen omlaag, naar 80 en 70 procent.

Er wordt zelfs gesproken van een verlaging naar 60 procent in de wandelgangen. Over andere regelingen, zoals Tozo, is nog niets bekend.

In de ministerraad moet het steunpakket nog worden goedgekeurd.
 
 
hrm diensten en verwerking, personeelszaken, medewerker, arbeiders, werkgever-werknemer,