Het is toegestaan om een RVU-uitkering met behoud van de RVU-drempelvrijstelling te combineren met een (tijdelijk verhoogde) pensioenuitkering. Dit staat in een nieuwe ‘V&A’ op de site van Centraal Aanspreekpunt Pensioenen.

Voor Meer