Tag archief belastingschulden

door100% Salarisverwerking B.V.

Beslagvrije voet 2021 voor loonbeslag ouder dan 12 maanden nog niet opnieuw berekend!

Heeft uw werkgever of uitkeringsinstantie in 2020 én 2021 loon of uitkering ingehouden voor de Belastingdienst?
        
Sinds 1 januari 2021 berekend de Belastingdienst de beslagvrije voet van beslag op loon of uitkering opnieuw. De nieuwe berekening geldt alleen voor beslagen die dan al 12 maanden lopen.

Om technische redenen heeft de Belastingdienst de nieuwe berekening nog niet kunnen maken. Het is daarom mogelijk dat er te veel, of juist te weinig loon of uitkering is ingehouden in de maanden januari, februari of maart 2021. Hiervoor excuses van de Belastingdienst.

Vanaf april 2021 worden de beslagen gestopt op loon en uitkering door de Belastingdienst waarvan op loon en uitkering de beslagvrije voet niet op tijd opnieuw berekend hebben. Dit doet de Belastingdienst ondanks dat uw belastingschuld nog niet is afbetaald. Als dit voor u het geval is, stuurt de Belastingdienst een brief naar u en de werkgever of uitkeringsinstantie met verdere uitleg.
 
Beslagvrije voet 2021 voor loonbeslag ouder dan 12 maanden nog niet opnieuw berekend
Meer informatie beslagvrije voet
 
 
Nieuwsbrief Loonheffingen 2021 Uitgave 3-28 januari 2021, loonheffing, aangifte,

door100% Salarisverwerking B.V.

Belastinguitstel tijdig verlengen

Bijna 60.000 ondernemers hebben op dit moment belastingschulden, terwijl hun uitstel van betaling door de corona is verlopen.
     
U kunt dit bijzonder uitstel verlengen. Zo kunt u een beroep doen op de huidige aflossingsregeling van 36 maanden.

 
In het stroomschema ‘Bijzonder uitstel van betaling vanwege Corona aanvragen’ ziet u overzichtelijk hoe u dit uitstel aanvraagt.
 

belastingschulden, belastinguitstel, stroomschema -Bijzonder uitstel van betaling vanwege Corona aanvragen, Belastingdienst, overheid, belastingen,

Stroomschema ‘Bijzonder uitstel van betaling vanwege Corona aanvragen’

Verlengen van bijzonder uitstel van betaling kan tot 1 juli. Ook ondernemers die nog niet eerder uitstel hebben aangevraagd, kunnen dit nog tot 1 juli doen.

Aanvragen of verlengen kan op belastingdienst.nl/bijzonderuitstel.
 
 
belastingschulden, belastinguitstel, stroomschema -Bijzonder uitstel van betaling vanwege Corona aanvragen, Belastingdienst, overheid, belastingen, loonheffing, aangifte, loonheffing, aangifte,

door100% Salarisverwerking B.V.

Toelichting corona bij Handboek Loonheffingen 2020

De Belastingdienst heeft een bijlage toegevoegd aan ‘Handboek Loonheffingen 2020 ’.
           
In deze bijlage vindt u een overzicht van alle coronamaatregelen die gelden voor de loonheffingen in 2020.

Deze maatregelen waren nog niet opgenomen in het handboek voor 2020.
In de bijlage vindt u meer informatie over:

 • versoepeling administratieve verplichtingen loonheffingen
 • premiedifferentiatie WW: verlenging termijn voor schriftelijke vastlegging arbeidscontract
 • aanpassing herziening lage WW-premie voor vaste werknemers die meer dan 30% hebben overgewerkt
 • uitstel van betaling van belastingschulden
 • geen betaalverzuimboetes
 • verruiming deblokkering G-rekening
 • verlaging van het gebruikelijk loon
 • grensarbeiders en thuiswerkdagen
 • verruiming vrije ruimte
 • doorlopen vaste kostenvergoedingen met uitzondering van de 30% regeling
 • doorlopen vaste reiskostenvergoedingen
 • onbelaste vergoeding mondkapjes

 
 

Meer informatie

Bijlage Handboek Loonheffingen 2020
belastingdienst.nl/coronacrisis

 
 
 
Nieuwsbrief Loonheffingen 2021Uitgave 3-28 januari 2021, loonheffing, aangifte,

door100% Salarisverwerking B.V.

Belastingdienst start invordering gefaseerd op

Heeft de werkgever een betalingsachterstand bij de Belastingdienst en hiervoor géén ‘bijzonder uitstel van betaling‘ aangevraagd?
    
Dan neemt de Belastingdienst contact op om hem te informeren dat de invordering gefaseerd wordt opgestart.

De werkgever wordt telefonisch of schriftelijk benaderd.

 
Belastingdienst start invordering gefaseerd op, belastingdienst schulden,
 

Gefaseerde invordering

De Belastingdienst start binnenkort de invordering van belastingschulden stapsgewijs op. Dit is om te voorkomen dat zwaardere invorderingsmaatregelen nodig zijn, zoals beslag op loon, uitkeringen of banktegoeden.

Daarom neemt de Belastingdienst vooraf contact op met de werkgever en bekijkt per situatie welke mogelijkheden er zijn voor de betaling.

Op belastingdienst.nl leest u meer over wat u kunt doen om zwaardere invorderingsmaatregelen te voorkomen.
 
 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, SZW, Overheid, financiën Overheid, kabinet

door100% Salarisverwerking B.V.

Beslag leggen en de beslagvrije voet

Hebt u een schuld bij de Belastingdienst? En legt de Belastingdienst beslag op uw inkomen en eigendommen of schrijft de Belastingdienst daarvoor geld af van uw rekening? Of gebruikt de Belastingdienst een belastingteruggaaf of een toeslag om met uw belastingschuld te verrekenen? Dan moet de Belastingdienst rekening houden met uw beslagvrije voet.

 

Wat is de beslagvrije voet?

Als er beslag is gelegd op uw inkomen moet u wel voldoende geld overhouden om de basiskosten van uw levensonderhoud te kunnen betalen. Dit wordt de beslagvrije voet genoemd. Daar heeft iedereen recht op.

Een deel van uw inkomen zal boven deze beslagvrije voet liggen. Het bedrag dat boven uw beslagvrije voet ligt, wordt ingehouden op uw inkomen. Zo betaalt uw werkgever of uitkeringsinstantie uw schuld af. Is er sprake van meerdere beslagleggers? Dan wordt met het ingehouden bedrag eerst de belastingschuld betaald. Daarna wordt het ingehouden bedrag over de andere partijen verdeeld. Alle beslagleggers gebruiken dezelfde methode om uw beslagvrije voet te berekenen.
 

In welke situaties houden wij rekening met de beslagvrije voet?

 • als de Belastingdienst beslag leggen op uw loon of uitkering (loonvordering)
 • als de Belastingdienst geld afschrijven van uw rekening (overheidsvordering)
 • als de Belastingdienst uw schuld verrekenen met uw maandelijkse voorlopige teruggaaf, met uw zorg- of huurtoeslag of met uw kindgebonden budget van het lopende jaar

 

Hoe kan ik mijn beslagvrije voet controleren?

Op uwbeslagvrijevoet.nl vindt u meer informatie over de beslagvrije voet. U kunt de berekening van uw beslagvrije voet ook zelf controleren.

Blijkt uit de controle dat er iets niet klopt? Kijk dan op Mijn beslagvrije voet klopt niet wat u kunt doen.
 

In welke situatie houdt de Belastingdienst rekening met het beslagvrij bedrag?

De Belastingdienst houdt rekening met het beslagvrij bedrag als de Belastingdienst beslag leggen op uw bankrekeningen en spaarrekeningen (betalingsvordering).
 
 
 Nieuwsbrief Loonheffingen 2021Uitgave 3-28 januari 2021, loonheffing, aangifte,

door100% Salarisverwerking B.V.

Aanvraag bijzonder uitstel van betaling mogelijk tot 1 januari 2021

Ondernemers kunnen nog tot 1 januari 2021 bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis aanvragen.
        
Zij ontvangen dan uitstel voor de betaling van belastingen waarvoor zij vanaf 12 maart 2020 aangifte hebben gedaan en/of aanslagen hebben ontvangen.

U kunt het bijzonder uitstel van betaling schriftelijk aanvragen of met een online formulier.

 

Bijzonder uitstel tot 1 januari 2021

Het bijzonder uitstel geldt tot en met 31 december 2020. Vanaf 1 januari 2021 moet u bij de eerstvolgende aangifte de belasting weer op tijd betalen. Dit is van toepassing op het tijdvak december 2020, de 13e vierwekenperiode 2020 en het 4e kwartaal van 2020.

 

Aflossen vanaf 1 juli 2021

In de periode waarin u bijzonder uitstel van betaling hebt, bouwt u een belastingschuld op. U krijgt van 1 juli 2021 tot 1 juli 2024 de tijd om die af te lossen. In het voorjaar van 2021 ontvangt u een brief van de Belastingdienst met daarin een aanbod voor een betalingsregeling. U betaalt dan 36 maanden lang iedere maand een vast bedrag. Het is ook mogelijk om eerder en/of extra af te lossen. Een eventuele belastingschuld van vóór 12 maart 2020 valt niet onder deze betalingsregeling.

Het online formulier vindt u op belastingdienst.nl, op de pagina ‘Online bijzonder uitstel van betaling aanvragen op of verlengen ’.

 
 

Meer informatie

Schriftelijk bijzonder uitstel van betaling aanvragen
Bijzonder uitstel van betaling vanwege coronacrisis
Kamerbrief over verlenging versoepeld uitstelbeleid tot 1 januari 2021

 
 
2021 Overheid, 2021 kabinet, 2021 regering, 2021 wet en regelgeving, 2021 besluiten, 2021 regels, 2021 maatregelen,