Tag archief belastingschulden

door100% Salarisverwerking B.V.

Toelichting corona bij Handboek Loonheffingen 2020

De Belastingdienst heeft een bijlage toegevoegd aan ‘Handboek Loonheffingen 2020 ’.
           
In deze bijlage vindt u een overzicht van alle coronamaatregelen die gelden voor de loonheffingen in 2020.

Deze maatregelen waren nog niet opgenomen in het handboek voor 2020.
In de bijlage vindt u meer informatie over:

 • versoepeling administratieve verplichtingen loonheffingen
 • premiedifferentiatie WW: verlenging termijn voor schriftelijke vastlegging arbeidscontract
 • aanpassing herziening lage WW-premie voor vaste werknemers die meer dan 30% hebben overgewerkt
 • uitstel van betaling van belastingschulden
 • geen betaalverzuimboetes
 • verruiming deblokkering G-rekening
 • verlaging van het gebruikelijk loon
 • grensarbeiders en thuiswerkdagen
 • verruiming vrije ruimte
 • doorlopen vaste kostenvergoedingen met uitzondering van de 30% regeling
 • doorlopen vaste reiskostenvergoedingen
 • onbelaste vergoeding mondkapjes

 
 

Meer informatie

Bijlage Handboek Loonheffingen 2020
belastingdienst.nl/coronacrisis

 
 
 
Nieuwsbrief Loonheffingen 2021Uitgave 3-28 januari 2021, loonheffing, aangifte,

door100% Salarisverwerking B.V.

Belastingdienst start invordering gefaseerd op

Heeft de werkgever een betalingsachterstand bij de Belastingdienst en hiervoor géén ‘bijzonder uitstel van betaling‘ aangevraagd?
    
Dan neemt de Belastingdienst contact op om hem te informeren dat de invordering gefaseerd wordt opgestart.

De werkgever wordt telefonisch of schriftelijk benaderd.

 
Belastingdienst start invordering gefaseerd op, belastingdienst schulden,
 

Gefaseerde invordering

De Belastingdienst start binnenkort de invordering van belastingschulden stapsgewijs op. Dit is om te voorkomen dat zwaardere invorderingsmaatregelen nodig zijn, zoals beslag op loon, uitkeringen of banktegoeden.

Daarom neemt de Belastingdienst vooraf contact op met de werkgever en bekijkt per situatie welke mogelijkheden er zijn voor de betaling.

Op belastingdienst.nl leest u meer over wat u kunt doen om zwaardere invorderingsmaatregelen te voorkomen.
 
 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, SZW, Overheid, financiën Overheid, kabinet

door100% Salarisverwerking B.V.

Aanvraag bijzonder uitstel van betaling mogelijk tot 1 januari 2021

Ondernemers kunnen nog tot 1 januari 2021 bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis aanvragen.
        
Zij ontvangen dan uitstel voor de betaling van belastingen waarvoor zij vanaf 12 maart 2020 aangifte hebben gedaan en/of aanslagen hebben ontvangen.

U kunt het bijzonder uitstel van betaling schriftelijk aanvragen of met een online formulier.

 

Bijzonder uitstel tot 1 januari 2021

Het bijzonder uitstel geldt tot en met 31 december 2020. Vanaf 1 januari 2021 moet u bij de eerstvolgende aangifte de belasting weer op tijd betalen. Dit is van toepassing op het tijdvak december 2020, de 13e vierwekenperiode 2020 en het 4e kwartaal van 2020.

 

Aflossen vanaf 1 juli 2021

In de periode waarin u bijzonder uitstel van betaling hebt, bouwt u een belastingschuld op. U krijgt van 1 juli 2021 tot 1 juli 2024 de tijd om die af te lossen. In het voorjaar van 2021 ontvangt u een brief van de Belastingdienst met daarin een aanbod voor een betalingsregeling. U betaalt dan 36 maanden lang iedere maand een vast bedrag. Het is ook mogelijk om eerder en/of extra af te lossen. Een eventuele belastingschuld van vóór 12 maart 2020 valt niet onder deze betalingsregeling.

Het online formulier vindt u op belastingdienst.nl, op de pagina ‘Online bijzonder uitstel van betaling aanvragen op of verlengen ’.

 
 

Meer informatie

Schriftelijk bijzonder uitstel van betaling aanvragen
Bijzonder uitstel van betaling vanwege coronacrisis
Kamerbrief over verlenging versoepeld uitstelbeleid tot 1 januari 2021

 
 
2021 Overheid, 2021 kabinet, 2021 regering, 2021 wet en regelgeving, 2021 besluiten, 2021 regels, 2021 maatregelen,

door100% Salarisverwerking B.V.

Belastingschuld vanaf 1 juli 2021 in 36 maanden aflossen

Hebt u vanwege de corona bijzonder uitstel van betaling van belastingen gekregen ?
            
Dan krijgt u nu langer de tijd om uw opgebouwde belastingschuld af te lossen. U mag daar 36 maanden over doen en hoeft pas met aflossen te beginnen vanaf 1 juli 2021.

Het kabinet heeft besloten om de betalingsregeling te verruimen.

 

Corona-aanpak de volgende stap, corona stap, coronacrisis, corona maatregels, coronamaatregelen, coronavirus, corona overheid, corona kabinet, corona belastingdienst,

Betalingsregeling

De belastingschuld waarvoor u bijzonder uitstel van betaling hebt gekregen, hoeft u pas vanaf 1 juli 2021 af te lossen. U mag in 36 maandelijkse termijnen aflossen. In het voorjaar van 2021 informeert de Belastingdienst u over de exacte omvang van uw schuld en de wijze waarop u de maandelijkse termijnen kunt voldoen.

 

Bijzonder uitstel verlengen kan tot en met 31 december 2020

Hebt u eerder bijzonder uitstel van 3 maanden aangevraagd? Dan is het tot 31 december mogelijk om dit uitstel te verlengen. Wanneer u ervoor kiest om het bijzonder uitstel van 3 maanden niet te verlengen, verwacht de Belastingdienst dat u de belasting vanaf de eerstvolgende aangifte weer op tijd betaalt.

 

1e keer bijzonder uitstel aanvragen kan tot 1 oktober 2020

Bent u recent in financiële problemen gekomen door de coronacrisis? Dan kunt u tot 1 oktober bijzonder uitstel van betaling aanvragen. Zowel het aanvragen als verlengen van bijzonder uitstel gaat via een online formulier.

Lees meer over het aanvragen of verlengen van bijzonder uitstel op belastingdienst.nl.

 

Tijdlijn van nu tot 1 juli 2021

 • 30 september 2020: deadline voor 1e aanvraag bijzonder uitstel van betaling.
 • 31 december 2020: deadline aanvraag verlenging bijzonder uitstel van betaling.
 • Voorjaar 2021: u ontvangt een brief van de Belastingdienst met een voorstel voor een betalingsregeling.
 • De Belastingdienst verwacht dat u begint met het aflossen van uw belastingschuld.

Meer informatie leest u in de Kamerbrief.

 

Bron: belastingdienst.nl

 

steunmaatregelen, kabinet steun, NOW,TOZO, loonsteun, loon subsidie, overheidssteun, noodmaatregel, NOODPAKKET 3, STEUNPAKKET 3

door100% Salarisverwerking B.V.

Bijzonder uitstel van betaling na 1 oktober 2020

Heeft de werkgever betalingsproblemen door de coronacrisis?
                
Dan kan hij nog tot 1 oktober 2020 bijzonder uitstel van betaling aanvragen of dit laten verlengen. Wanneer het bijzonder uitstel van betaling afloopt, krijgt de werkgever 2 jaar de tijd om zijn schuld af te lossen. Nieuwe betalingsverplichtingen moet hij op de gebruikelijke manier voldoen.

Het besluit om tot 1 oktober bijzonder uitstel van betaling aan te kunnen vragen, betekent dat de periode van uitstel uiterlijk eindigt op 1 januari 2021. Daarbij gaat de Belastingdienst ervan uit dat de coronacrisis de komende maanden niet verergert. Als de ontwikkeling van het coronavirus met nieuwe of verscherpte maatregelen daar aanleiding toe geeft, gaan de Belastingdienst hier opnieuw naar kijken.

Hieronder vindt u een uitleg over de gevolgen van het einde van het bijzonder uitstel.

 

Nieuwe betalingsverplichtingen na afloop bijzonder uitstel

De betalingsverplichtingen die ontstaan na afloop van het bijzonder uitstel, moet de werkgever op de gewone manier voldoen. Stel, hij heeft uitstel tot 1 januari 2021. Dan moet hij op tijd belasting aangeven en betalen over deze tijdvakken: de maand december 2020 of de 13e vierwekenperiode van 2020. En daarna over de volgende tijdvakken.

Kan de werkgever niet op tijd betalen? Dan kan hij kijken of hij uitstel kan vragen of een betalingsregeling kan afspreken. Bij Betalen en ontvangen staat meer informatie over hoe hij dit doet en aan welke voorwaarden hij moet voldoen.

 

Betalingsregeling

In de periode waarin de werkgever bijzonder uitstel van betaling had, heeft hij een belastingschuld opgebouwd. De Belastingdienst biedt daarvoor een betalingsregeling aan. De werkgever krijgt van 1 januari 2021 tot 1 januari 2023 de tijd om zijn belastingschuld af te lossen. Hij betaalt dan 24 maanden lang elke maand een vast bedrag.

Misschien is het voor hem niet mogelijk de belastingschuld binnen 24 maanden af te lossen. In dat geval zoekt de Belastingdienst samen met de werkgever naar een oplossing. Bijvoorbeeld door hem langer uitstel te geven. Over de regels en voorwaarden voor een betalingsregeling of langer uitstel, staat meer informatie bij betalen en ontvangen.

 

Invorderingsrente

Als de werkgever een aanslag niet op tijd betaalt, moet hij normaal gesproken 4% invorderingsrente betalen vanaf het moment dat de betaaltermijn is verstreken. De Belastingdienst begrijpt dat veel ondernemers het de komende tijd financieel nog steeds moeilijk zullen hebben. Daarom blijft het tarief van de invorderingsrente 0,01% tot en met 1 december 2021. Dit zorgt ervoor dat de werkgever de komende tijd ook vrijwel geen rentekosten heeft op de belastingschuld die hij gaat aflossen.

Lees meer over invorderingsrente

 

Brief Belastingdienst

In december 2020 ontvangt de werkgever een brief van de Belastingdienst.
Daarin staat:

 • een voorlopig overzicht van zijn belastingschuld
 • de voorwaarden van de betalingsregeling
 • het maandbedrag van de betalingsregeling

In maart 2021 stuurt de Belastingdienst weer een brief met:

 • een definitief overzicht van zijn belastingschuld
 • (eventueel) het aangepaste maandbedrag van de betalingsregeling

 

Eerder aflossen

Als de werkgever vóór 1 januari 2021 al (een deel van) zijn belastingschuld wil aflossen, kan dat natuurlijk. Ook kan hij tussen 1 januari 2021 en 1 januari 2023 extra aflossen naast het vaste maandelijkse bedrag.

 

Meer informatie

Op belastingdienst.nl/coronavirus leest u meer over de Belastingdienst en de coronacrisis.

Op rijksoverheid.nl vindt u de Kamerbrieven Steun- en herstelpakket en Afbouw tijdelijke versoepeling uitstel van betaling in verband met covid-19.

 
Bron: belastingdienst.nl
 
 
Belastingdienst, belasting,overheid,