Tag archief arbeidskrachten

door100% Salarisverwerking B.V.

Uitzending en payrolling krijgen handreiking SZW over contracting

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de ‘Handreiking contracting, uitzenden en payrolling’ gepubliceerd.
    
Hierin vindt u meer informatie over de verschillen tussen contracting en het ter beschikking stellen van arbeidskrachten, zoals uitzenden en payrolling.

 

overheid, regering, bestuur den haag, volksvertegenwoordiging,

Voor contracting en het ter beschikking stellen van arbeidskrachten gelden verschillende regels. Het gaat bijvoorbeeld over de manier waarop arbeidskrachten (kunnen) worden aangestuurd, maar ook over de arbeidsvoorwaarden, zoals loon.
Het is belangrijk dat de werkgever een bewuste keuze maakt en de juiste regels toepast. Op die manier voorkomt hij eventuele loonvorderingen.

 

Aanleiding

Waarom deze handreiking?

Deze handreiking is bedoeld om ondernemingen en werknemers handvatten te bieden bij het maken van onderscheid tussen contracting en het ter beschikking stellen van arbeidskrachten, zoals uitzending of payrolling.

Waarom is het onderscheid van belang?

Voor contracting en het ter beschikking stellen van arbeidskrachten (m.n. uitzending of payrolling) gelden verschillende regels. Het gaat hier bijvoorbeeld over de manier waarop werkenden (kunnen) worden aangestuurd, maar ook met betrekking tot arbeidsvoorwaarden, zoals loon. Het is dus belangrijk om een bewuste keuze te maken en de juiste regels toe te passen. Op die manier kan worden voorkomen dat u voor verrassingen komt te staan en (bijvoorbeeld) geconfronteerd wordt met loonvorderingen.

 

Handreiking is een hulpmiddel, wetgeving is leidend

Met de handreiking wordt meer duidelijkheid geboden over de begrippen contracting, uitzending en payrolling.
Maar uiteindelijk zijn wet- en regelgeving, en de uitleg daarvan door de Nederlandse rechter, bepalend voor de kwalificatie van de arbeidsverhouding. Een onderneming is altijd zelf verantwoordelijk voor naleving van wet–en regelgeving.

Deze handreiking is te beschouwen als dynamisch document. Nieuwe wetgeving of jurisprudentie wordt hierin verwerkt, indien dat bijdraagt aan het doel van de handreiking. Er kan echter niet gegarandeerd worden dat de informatie in deze handreiking altijd volledig en actueel is. Daarnaast is de feitelijke situatie altijd bepalend voor de vraag of er sprake is van contracting, uitzending of payrolling.

 

Handreiking Contracting, uitzending of payrolling
 
 

Overheid 2020, Belastingdienst 2020, Sociale Zaken en Werkgelegenheid SZW 2020, regering, wet en regelgeving, wetten, regels, besluiten,

door100% Salarisverwerking B.V.

Voorkom discriminatie op de werkvloer!

Zo voorkom je als werkgever discriminatie op de werkvloer

salarisverwerking, loonadministratie, salaris, loon, loonstroken,loonstrookje, salarisverwerker, loonverwerking,uitbesteden van salaris, loonverwerkers,
Lodewijk Asscher deed onlangs een oproep aan werkgevers om zwangere vrouwen niet anders te behandelen dan andere (potentiële) werknemers.
Maar arbeidskrachten worden ook om andere redenen gediscrimineerd.
Directeur van Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA), stelde een aantal tips op om discriminatie op de werkvloer te voorkomen en aan te pakken.

MDRA, een onafhankelijke stichting, zegt jaarlijks vele meldingen te krijgen over discriminatie op de werkvloer of in aanloop naar het werkproces. Vorig jaar ging het om ongeveer 20 procent van het totale aantal klachten.

“Wij begrijpen dat het soms ingewikkeld is voor werkgevers, maar zij zijn verantwoordelijk voor een werkomgeving zonder discriminatie”, stelt Gena. “Dat realiseren ze zich vaak niet.” Het aantal klachten op dit gebied neemt de afgelopen jaren niet af volgens haar.

Zorg dat recruiters goed getraind zijn

Op het gebied van werving en selectie valt nog veel te winnen, stelt Gena. “Veel bedrijven, zeker in de regio Amsterdam, willen een gevarieerde, internationale groep werknemers. Het probleem is dat recruiters vaak niet goed getraind zijn. Ze nemen mensen aan die op hen lijken; meestal een man of vrouw die op hen lijkt of daar bij in de buurt komt. Dat gaat automatischer dan we zouden willen. Als je als werkgever wil werven en selecteren zonder vooroordelen, moet je het anders aanpakken. Daarbij kun je hulp van buitenaf inroepen.”

Volgens Gena is het vaak lastig om aan te tonen dat een afwijzing tijdens het werving- en selectieproces voortkomt uit discriminatie. “Vaak hoor je dingen als ‘andere kandidaten voldeden beter’. Maar soms worden ook opmerkingen gemaakt over leeftijd of verschijning.”

Voorkom uitstroming van personeel

“Als je je personeel niet insluit, loop je kans mensen kwijt te raken. Of dat nou bewust of onbewust gebeurt maakt niet uit, want het resultaat is hetzelfde”, zegt Gena. “Hierbij kun je denken aan cynische opmerkingen en onderwerpen die worden besproken waardoor iemand zich buitengesloten voelt. Vergeet ook niet de eindeloze ‘grappen’ die als kwetsend worden ervaren. Let als werkgever eens op welke woorden verbindend werken en welke voor verwijdering zorgen.”

Geef als werkgever het goede voorbeeld

Wat vaak gebeurt, is labelen. “Onlangs kregen we een klacht van iemand die een hoofddoek was gaan dragen op haar werk. Na een tijdje besloot ze ‘m weer af te doen. Een collega vond het nodig daar opmerkingen over te maken en vroeg in het openbaar om uitleg, alsof zij zich moest verantwoorden.”

Onder meer naar aanleiding van die klacht stelde het MDRA een gedragscode op, genaamd ‘zakelijke collegialiteit’. “Hou je privé-opvattingen voor je en hou het professioneel op de werkvloer, dat is de kern”, aldus Gena. “Vraag niet naar iemand religieuze achtergrond, politieke of ideologische opvattingen of seksuele voorkeur, want die zaken gaan je niks aan. Hou het luchtig en vriendelijk, zodat iedereen zich op zijn gemak kan blijven voelen.”

Een werkgever moet deze zaken sturen en het goede voorbeeld geven. “Zet zelf de trend. Let op en tik mensen op de vingers als je ziet dat het mogelijk de verkeerde kant opgaat. Koester al je medewerkers, ook degenen die niet op jou lijken.”
 
salarisadministratie,loonadministratie,100% loon,100%salaris,loonverwerker,salarisverwerker,loon en salaris verwerking,wet en regelgeving personeel,personeelsdossier,hr ondersteuning,lease auto,lease concepten,payrolling,payroll,hrm scan,nmbrs salaris en loon registratie, verzuim oplossingen,ziekte registratie,verzekeringen personeel - ondernemers,personeelsverzekeringen,wet en regelgeving personeel,ess,verzuimregistratie,digitaal personeelsdossier,werk en zekerheid personeel,