Sorteert u al voor?

door100% Salarisverwerking B.V.

Sorteert u al voor?

Vanaf 1 januari 2017 kennen we het LIV ( Lage Inkomens Voordeel ), de opvolger van de afdrachtsvermindering Lage lonen.
      
Alleen zit aan deze vermindering een urennorm vast en die kan het juist interessant maken.

Eisen voor LIV:

U hebt recht op dit voordeel voor elke werknemer die voldoet aan deze 4 voorwaarden:

  • De werknemer is verzekerd voor de werknemersverzekeringen.
  • De werknemer heeft een gemiddeld uurloon van minimaal 100% en maximaal 125% van het wettelijk minimumloon voor werknemers van 22 jaar en ouder. Het gemiddelde uurloon is het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking van een jaar (Sociale Verzekeringsloon) gedeeld door het aantal verloonde uren in dat jaar.
  • De werknemer heeft ten minste 1.248 verloonde uren per jaar.
  • De werknemer heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.

De voorwaarde van 1.248 verloonde uren per jaar komt neer op een contract van 24 uur per week, is een harde voorwaarde, ook wel de jaarnorm.
Bij de gewerkte uren moeten de meer-uren en overuren worden opgeteld. Ook de uitbetaalde Vakantie-uren moeten erbij worden geteld, maar de gekochte vakantie-uren moeten weer verminder worden, net als de uren onbetaald verlof en de wachturen, Betaalde reisuren verhogen weer het totaal aantal uren.

Hier ligt dan ook uw mogelijkheid om voor te sorteren op dit voordeel. Op de loonstroken treft u bij de medewerkers het totale SV-loon (Sociale Verzekeringsloon) aan van de medewerker en het totaal aantal verloonde uren. Als u de verwachte uren bij het huidig totaal telt, weet u of actie nodig is door de medewerker extra in te zetten om boven de vereiste 1.248 uur te komen.

Bedragen LIV

De hoogte van het LIV wordt bepaald door het aantal verloonde uren te verloonde uren te vermenigvuldigen met de tegemoetkoming per verloond uur.
De tegemoetkoming per verloond uur is onder te verdelen in twee groepen:

  1. Voor werknemers die tenminste 100 en maximaal 110% van het WML (minimaal € 9,66 en maximaal € 10,63) verdienen, krijgt de werkgever een vergoeding van € 1,01 per verloond uur met een maximum van € 2.000.
  2. Voor werknemers die tussen tenminste 110 en maximaal 125% van het WML (minimaal € 10,64 en maximaal € 12,08) verdienen, krijgt de werkgever een vergoeding van €0,51 per verloond uur met een maximum van € 1.000.

bedragen Lage Inkomens Voordeel,liv SV-loon, Sociale Verzekeringsloon, lage-inkomensvoordeel (LIV),belasting,belastingzaken,

Lage Inkomens Voordeel,liv SV-loon, Sociale Verzekeringsloon, lage-inkomensvoordeel (LIV),belasting,belastingzaken,afdrachtsvermindering, Lage lonen. lage salaris, lage-inkomensvoordeel, Minimumloon, werknemersverzekeringen, wettelijk minimumloon,

U kunt het ‘Handboek Loonheffingen 2017‘ downloaden. In het handboek vindt u informatie over de loonheffingen voor 2017.

Ook vind u informatie over LIV:

Over de auteur

100% Salarisverwerking B.V. administrator