Salaris bespreekbaar met millennials

door100% Salarisverwerking B.V.

Salaris bespreekbaar met millennials

#Millennials praten makkelijker over hun salaris.        

                       

Hier de redenen voor hun openheid

Vraag een babyboomer wat hij maandelijks verdient en je krijgt waarschijnlijk een zuur gezicht te zien. Maar twintigers en dertigers gaan heel anders met deze vraag om.(Millennials)

Uit een enquête van the Cashlorette, een website over persoonlijke financiën, blijkt dat mensen tussen de 18 en 36 veel minder gevoelig zijn over hun salaris dan oudere medewerkers. 30 procent van de millennials in het onderzoek heeft geen moeite om zijn salaris te bespreken met collega’s, terwijl dat slechts voor 8 procent van de mensen tussen 53 en 71 jaar geldt. Millennials bespreken hun verdiensten ook vaker met familie en vrienden.

Millennials waarderen gelijkheid en eerlijkheid

Zowel in hun werk als privéleven benadrukken millennials eerlijkheid, zo blijkt uit meerdere onderzoeken. Diversiteit en gendergelijkheid op hun werkplek is voor hen belangrijk.

36 procent van de millennials die erg tevreden zijn met hun werk, zeggen dat er bij hun werkgever veel aandacht is voor eerlijkheid en gelijkheid. Voor medewerkers die minder tevreden was, gold dit voor slechts 17 procent.

Transparantie staat hoog in het vaandel

Open communicatie is eveneens van groot belang voor millennials, aldus een onderzoek van Deloitte. Onder de tevreden millennials karakteriseerde 47 procent hun werkplek als één met een ‘open en vloeiende communicatie’, terwijl slechts 26 procent van de ontevreden werknemers dat zei te herkennen.
Millennials hebben ook meer behoefte aan feedback en willen gemiddeld 71 keer per jaar weten of ze op de goede koers zitten.

Liever samenwerken dan concurreren

Mensen die hun collega’s als de voornaamste concurrent zien, zullen niet de hoogte van hun salaris willen prijsgeven. Millennials werken liever samen met hun baangenoten, dan dat ze proberen ten koste van anderen vooruit te komen.
Die instelling is niet alleen van toepassing op werk, schrijven Malcom Harris en Neal Gorenflo in Share of Die: ook op leefsituaties en de deeleconomie in het algemeen.

Egoïsme is minder voorkomend onder millennials

Elke generatie bezit een zekere neiging tot navelstaren – zo zitten mensen nu eenmaal in elkaar. Maar vergeleken met voorgaande generaties, denken millennials minder over zichzelf en vaker aan anderen. Op de werkvloer betekent dit dat collega’s elkaar sneller te hulp schieten en een open dialoog hebben als het op hun verdiensten aankomt.

Millennials maken zich zorgen over dezelfde financiële zaken

De verklaring voor de solidariteit is deels dat millennials vaak een aanzienlijke studieschuld met zich meetorsen. Die duizenden of zelfs tienduizenden euro’s wegen mee.

In Nederland bedraagt de studieschuld meer dan 19,4 miljard euro. Omdat de studiefinanciering is omgezet in een lening, loopt dat totaalbedrag (van alle huidige en voormalige studenten samen) verder op.

Een gelijksoortig probleem voor iedereen in een bepaalde generatie resulteert in een openheid over financiële zaken en een bereidheid om elkaar te helpen waar nodig.

Bron: BI

salarisverwerking,loonadministratie,uitbesteden loonadministratie,salarisverwerkers,loonverwerking uitbesteden,cloud loon,salaris in de cloud,verwerking personeel,personeel premies,goedkoop hrm management, ess,verzuimregistratie,pensioenen,urenlijsten,personeelsbestanden,

Over de auteur

100% Salarisverwerking B.V. administrator