Rekenhulp voor NOW 2.0 beschikbaar

door100% Salarisverwerking B.V.

Rekenhulp voor NOW 2.0 beschikbaar

Op de uwv.nl vindt u nu een rekenhulp ‘Simulatie NOW’.
                
Hiermee kunt u een inschatting maken hoe hoog het definitieve bedrag wordt van uw tegemoetkoming tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).

Deze rekenhulp kunt u gebruiken voor zowel de eerste als de tweede aanvraagperiode NOW.

De berekening van de 2 aanvraagperiodes verschilt van elkaar. Daarom kunt u in de rekenhulp voor beide aanvraagperiodes apart bedragen invullen en verschillende scenario’s doorberekenen.

 

Simulatie NOW

Met deze simulatie kunt u inschatten hoe hoog het definitieve bedrag van uw tegemoetkoming Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) wordt. En welk bedrag u uiteindelijk moet terugbetalen of als nabetaling ontvangt.

Voor elke aanvraagperiode NOW is een aparte simulatietool ontwikkeld.
 
Eerste aanvraagperiode NOW,maart, april en mei 2020

Simulatie NOW (eerste aanvraagperiode)

Van 6 april tot en met 5 juni 2020 kon u als werkgever een aanvraag doen voor een tegemoetkoming in de eerste periode NOW over de maanden maart, april en mei 2020. Als UWV de aanvraag heeft toegekend, heeft u een voorschot ontvangen op de tegemoetkoming. Voor de definitieve berekening van de tegemoetkoming (de vaststelling van het tegemoetkomingsbedrag waar u uiteindelijk recht op heeft) streven wij ernaar dat u vanaf 7 oktober een aanvraag kunt doen. Als dan blijkt dat het voorschot te hoog was, moet u het te veel ontvangen bedrag terugbetalen. Bij een te laag voorschot krijgt u een nabetaling.

Tweede aanvraagperiode NOW, juni,augustus,september 2020

Simulatie NOW (tweede aanvraagperiode)

Vanaf 6 juli 2020 kunt u als werkgever een aanvraag doen voor een tegemoetkoming in de tweede periode NOW over de maanden juni, juli, augustus en september 2020.
Als UWV de aanvraag toekent, ontvangt u een voorschot op de tegemoetkoming.
Voor de definitieve berekening van de tegemoetkoming (de vaststelling van het tegemoetkomingsbedrag waar u uiteindelijk recht op heeft) moet u later opnieuw een aanvraag doen. Als dan blijkt dat het voorschot te hoog was, moet u het te veel ontvangen bedrag terugbetalen. Bij een te laag voorschot krijgt u een nabetaling.
 

Ga naar de rekenhulp ‘Simulatie NOW’.

 
 

Meer informatie

Meer informatie over de tegemoetkoming NOW vindt u op uwv.nl.
 
 

NOW –regeling, TOGS – regeling,Tozo – regeling,MKB kredieten – regeling,Belastingmaatregelen , Energiebelastingen – regeling, COL – regeling, GO C regeling, Qredits – regeling, landbouw-, tuinbouw- en visserijsector regelingen,

Over de auteur

100% Salarisverwerking B.V. administrator