Premiedifferentiatie WW als Infographic

door100% Salarisverwerking B.V.

Premiedifferentiatie WW als Infographic

De Belastingdienst heeft een infographic gemaakt over de veranderingen voor een werkgever in de WW-premie.

        

In de infographic vindt u een ‘ja-ja-nee-check’. Met deze check kunt u nagaan of een werkgever voor een werknemer de hoge of lage WW-premie moet betalen.

 

WAB

Per 1 januari 2020 is er een nieuwe wet: de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Deze is van invloed op de WW-premie.
 
Wat verandert er in de WW-premie voor u als werkgever,Doe de ja-ja-nee-check!Per 1 januari 2020 is er een nieuwe wet: de Wet arbeidsmarkt in balans. Deze is van invloed op de WW-premie.
 
 

Meer informatie

Handreiking voorwaarden lage WW-premie
Overzichtsartikel WAB (update 17 december 2019)
Herzien lage WW-premie in de loonaangifte
Premiedifferentiatie WW op video!
Nieuwe versie kennisdocument Premiedifferentiatie WW
 
 

Downloaden

PDF downloadWat verandert er in de WW-premie voor u als werkgever? Doe de ja-ja-nee-check!
 
 
 
personeelszaken, personeelsdiensten,financiën, geldzaken, personeelszaken, personeelsdiensten, kosten medewerkers, vergoedingen medewerkers, loonadministratie, salarisverwerking,

Over de auteur

100% Salarisverwerking B.V. administrator