Plan opleiding AOW valt slecht

door100% Salarisverwerking B.V.

Plan opleiding AOW valt slecht

Koppeling AOW aan opleiding valt niet goed.

                               
Deze week zagen we de wedergeboorte van het plan om de AOW aan opleidingsniveau te koppelen. Dat is een slecht idee. Het is niet uitvoerbaar en biedt geen oplossing voor de mensen die nu moeite hebben om door te werken tot de snel oplopende pensioenleeftijd. Bovendien tast de koppeling het principe van de AOW als volksverzekering aan.

AOW-leeftijd, AOW-leeftijd verhoogd, verhoging aow 69 jaar,aow 2040, 69 jr aow, 69 jaar aow 2040

Levensverwachting

Het argument voor de koppeling is de gemiddeld lagere levensverwachting van mensen met een lager onderwijsniveau. Zij ontvangen daardoor gemiddeld genomen korter AOW dan iemand met een hogere opleiding. Terwijl zij vaak eerder beginnen met werken en vaker fysiek zwaar werk doen.

Maar als levensverwachting het criterium wordt voor het moment dat mensen staatspensioen krijgen, kan dat perverse effecten opleveren. Rokers mogen eerder stoppen, vrouwen moeten langer doorwerken. En opleiding correleert weliswaar met levensverwachting, maar dat komt niet alleen doordat lager opgeleiden vaak zwaarder werk doen. Het heeft ook te maken met levensstijl en leefomgeving.

Los van de principiële punten is de koppeling geen oplossing voor de mensen die zich nu overvallen voelen door de snelle stijging van de AOW-leeftijd. Doordat registratie van diplomagegevens pas in de jaren negentig is begonnen voor hbo’s en universiteiten en pas tien jaar terug voor het mbo, kan een dergelijk systeem op zijn vroegst over decennia effectief worden. Want hoe bewijst de huidige zestiger dat hij in de jaren zeventig of tachtig géén diploma heeft gehaald?

De oplossing voor wie nu in de problemen komt, moet worden gezocht in maatwerk in de sectoren. Voor de toekomst moeten werkgevers en werknemers samen inzetten op langer gezond werken. Dat is nodig om AOW en pensioen betaalbaar te houden en voor de verkrappende arbeidsmarkt.

Maar het staatspensioen – de AOW – is voor iedereen, onafhankelijk van opleiding, aantal gewerkte jaren of geslacht. Een volksverzekering die voorkomt dat mensen op hun oude dag vervallen in diepe armoede. Belasting- en premiebetalers zorgen samen voor de financiering. Waarbij hoge inkomens meer betalen dan lage. Het is zaak dit vangnet betaalbaar te houden en het draagvlak ervoor stevig. Uitzonderingen dragen daar niet aan bij.

salarisverwerking, salarisverwerker, salarisverwerkers,salarisverwerking online, loonadministratie,loon,salaris,salaris oplossingen,loon verwerker,salaris uitbesteden,

Over de auteur

100% Salarisverwerking B.V. administrator