Ontslag reden voortaan in loonaangifte

door100% Salarisverwerking B.V.

Ontslag reden voortaan in loonaangifte

Werkgevers zijn vanaf 2020 verplicht om de reden van ontslag werknemer te vermelden in hun loonaangifte .
        
Dit is om fraude te voorkomen.

Het komt al jaren voor dat mensen een uitkering ontvangen zonder dat zij daar recht op hebben. En de laatste jaren neemt deze fraude steeds meer toe.

Per 2020 zijn de regels daarom aangescherpt.

Om in aanmerking te komen voor een WW-uitkering:

  • Moet de werkgever het dienstverband hebben stopgezet
  • Mag de beëindiging van het dienstverband geen dringende reden hebben
  • Is het verplicht om de reden voor ontslag te melden op de loonaangifte

 
Dit laatste punt is er sinds 1 januari 2020 aan toegevoegd vanuit de minister van SZW en UWV. Voorheen konden werknemer onterecht bij het aanvragen van een WW-uitkering aangeven dat aan de eerste twee voorwaarden is voldaan. Daarna volgde het ontvangen van een WW-uitkering al.

Door de reden voor ontslag verplicht te vermelden op de loonaangifte, kan UWV makkelijker over de juiste informatie beschikken. Als dit niet gebeurt, kan het team handhaving van de Belastingdienst een organisatie daarop controleren. Dit team controleert de reden voor ontslag. Kloppen de gegevens niet? Dan krijgt de organisatie een boete wegens onjuiste loonaangifte. Voor de werknemer volgt dan een weigering van de WW-uitkering. Mocht de werknemer al een deel van de uitkering hebben ontvangen, dan moet diegene het ontvangen bedrag terugbetalen, onder eventuele verhoging van een boete.

 
Bron: Tweede Kamer
 
 

Meer informatie

Overzichtsartikel WAB update
WAB: Verschil tussen herzien en foutherstel
 
 

100 salarisverwerking 2020, loonadministratie,

Over de auteur

100% Salarisverwerking B.V. administrator