NOW met 3 maanden verlengd

door100% Salarisverwerking B.V.

NOW met 3 maanden verlengd

Het kabinet verlengt de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid ( NOW ) met 3 maanden.

         
UWV, regelingen ww, NOW regeling, NOW maatregels, Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), NOW, UWV, Belastingdienst,

NOW4 geldt voor de periode van 1 juli 2021 tot en met 30 september 2021.
Het maximale vergoedingspercentage is 85% en de loonsomvrijstelling 10% van de loonsom. De forfaitaire opslag is 40% en de maximale vergoeding per werknemer is 2 keer het maximum dagloon. Dit is hetzelfde als bij NOW3.

De nieuwe referentiemaand voor de loonsom wordt februari 2021, omdat deze maand een representatiever beeld geeft van de huidige loonsom. De oude referentiemaand (juni 2020) wordt voor NOW4 losgelaten.

 

Aanvraag

UWV maakt bekend vanaf wanneer de werkgever een aanvraag kan indienen voor NOW4. Dit leest u op uwv.nl.
 
 
 

Meer informatie vindt u op rijksoverheid.nl:

Kamerbrief steun- en herstelpakket derde kwartaal 2021
Informatieblad steunpakket NOW4
 
 
 
doorgang now regeling, now voortzetting, now regeling, now verder, het doorgaan van de NOW,

Over de auteur

100% Salarisverwerking B.V. administrator