Gerichte vrijstelling internet en eigen bijdrage
100% Salarisverwerking | Loonadministratie

Gerichte vrijstelling internet en eigen bijdrage

Betaalt een werknemer een eigen bijdrage voor een internetabonnement? Dan kan de gerichte vrijstelling voor noodzakelijke voorzieningen toch van toepassing zijn. (meer…)
Meer informatie
Levenslooptegoed 2021 via levensloopinstelling
100% Salarisverwerking | Loonadministratie

Levenslooptegoed 2021 via levensloopinstelling

Voor levenslooptegoed, dat de werknemer nog niet heeft opgenomen, is het fictieve genietingsmoment vervroegd van 31 december 2021 naar 1 november 2021. Op die datum wordt de werknemer geacht het levenslooptegoed te genieten. De levensloopinstelling is inhoudingsplichtig. (meer…)
Meer informatie
Bijtelling auto in 2021
100% Salarisverwerking | Loonadministratie

Bijtelling auto in 2021

Met ingang van 1 januari 2021 wijzigt de bijtelling voor de auto van de zaak zonder CO₂-uitstoot. De korting op de bijtelling is verlaagd tot 10%. Deze korting geldt voor de eerste € 40.000 van de cataloguswaarde. Voor zonnecelauto’s en waterstofauto’s mag u de korting...
Meer informatie
30%-regeling voor ingekomen werknemers
100% Salarisverwerking | Loonadministratie

30%-regeling voor ingekomen werknemers

Als u in Nederland komt werken, maakt u mogelijk extra kosten, de zogenoemde extraterritoriale kosten. (meer…)
Meer informatie
Ondersteuning aan ontwikkelaars aangiftesoftware
100% Salarisverwerking | Loonadministratie

Ondersteuning aan ontwikkelaars aangiftesoftware

Ontwikkelt u software voor digitaal berichtenverkeer met de Belastingdienst? Dan moet u ervoor zorgen dat de digitale berichten aan bepaalde eisen voldoen. Wij bieden hiervoor ondersteuning, omdat wij het belangrijk vinden dat er in het digitale berichtenverkeer zo min mogelijk uitval ontstaat. De ondersteuning is...
Meer informatie
Wanneer heb ik recht op bijzonder of buitengewoon verlof?
100% Salarisverwerking | Loonadministratie

Wanneer heb ik recht op bijzonder of buitengewoon verlof?

In uw cao, arbeidsovereenkomst of bedrijfsreglement staat wanneer u recht heeft op bijzonder (buitengewoon) verlof. Bijvoorbeeld voor een huwelijk of verhuizing. Bijzonder verlof is niet wettelijk geregeld.  (meer…)
Meer informatie
Geen zakelijke kilometers en bijtelling auto
100% Salarisverwerking | Loonadministratie

Geen zakelijke kilometers en bijtelling auto

Als een werknemer na einde dienstbetrekking nog in een auto van de zaak rijdt, is geen sprake meer van zakelijk gebruik. Dit is ook het geval bij arbeidsongeschiktheid en loopbaanonderbreking. In deze handreiking leest u wat de gevolgen zijn voor de bijtelling privégebruik auto. (meer…)
Meer informatie
Belastingmaatregelen vanwege coronacrisis verlengd
100% Salarisverwerking | Loonadministratie

Belastingmaatregelen vanwege coronacrisis verlengd

Het kabinet heeft besloten een aantal fiscale coronamaatregelen te verlengen. Dit staat in de Kamerbrief ‘Uitbreiding economisch steun- en herstelpakket’. (meer…)
Meer informatie
1 26 27 28 29 30 37