Gebruik geen fictief BSN
100% Salarisverwerking | Loonadministratie

Gebruik geen fictief BSN

Als een werknemer geen burgerservicenummer (BSN) aan de werkgever verstrekt, mag u geen fictief BSN vermelden in de aangifte loonheffingen. De Belastingdienst ziet dat dit soms wel gebeurt. (meer…)
Meer informatie
Direct contact
100% Salarisverwerking | Loonadministratie

Direct contact

Meer informatie
Lager gebruikelijk loon 2020 en 2021
100% Salarisverwerking | Loonadministratie

Lager gebruikelijk loon 2020 en 2021

In 2020 en 2021 mag u voor een aanmerkelijkbelanghouder (ab-houder) het gebruikelijk loon verlagen, als sprake is van een omzetdaling door de coronacrisis. U hoeft hiervoor geen toestemming te vragen aan de Belastingdienst. In deze handreiking leest u per jaar wat de voorwaarden zijn en...
Meer informatie
‘Kennisdocument inkomstenverhouding’ gepubliceerd
100% Salarisverwerking | Loonadministratie

‘Kennisdocument inkomstenverhouding’ gepubliceerd

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het ‘Kennisdocument inkomstenverhouding’ gepubliceerd. Hierin vindt u informatie over de regels die gelden voor de inkomstenverhouding vanaf 1 januari 2023. (meer…)
Meer informatie
Model loonstaat 2020
100% Salarisverwerking | Loonadministratie

Model loonstaat 2020

Voor iedere werknemer moet u een loonstaat invullen. Op de loonstaat vermeldt u gegevens die van belang zijn voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen en de premies werknemersverzekeringen. (meer…)
Meer informatie
Opname levenslooptegoed in aangifte
100% Salarisverwerking | Loonadministratie

Opname levenslooptegoed in aangifte

In deze handreiking leest u hoe u een opname van levenslooptegoed verwerkt in de aangifte loonheffingen. (meer…)
Meer informatie
Handreiking lage-inkomensvoordeel
100% Salarisverwerking | Loonadministratie

Handreiking lage-inkomensvoordeel

(LIV) Een werkgever kan een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen als hij een werknemer met een laag loon in dienst neemt of heeft. Dit is het lage-inkomensvoordeel (LIV). In deze handreiking leest u wat de voorwaarden zijn. (meer…)
Meer informatie
Vragen over LIV en LKV
100% Salarisverwerking | Loonadministratie

Vragen over LIV en LKV

In deze handreiking vindt u de antwoorden op veelgestelde vragen over het lage inkomensvoordeel (LIV) en de loonkostenvoordelen (LKV). (meer…)
Meer informatie
1 25 26 27 28 29 37