Eerder aanleveren draagt bij aan een maatschappelijk belang!
100% Salarisverwerking | Loonadministratie

Eerder aanleveren draagt bij aan een maatschappelijk belang!

Het doel van het project ‘Eerder aanleveren ’ is om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk werkgevers de aangifte - direct na het verstrekken van de loonstroken - indienen. Belastingdienst legt uit wat hiervan het belang is en vertelt over de achtergrond van het project....
Meer informatie
Code aard arbeidsverhouding voor payrollmedewerkers
100% Salarisverwerking | Loonadministratie

Code aard arbeidsverhouding voor payrollmedewerkers

Aan de rubriek ‘code aard arbeidsverhouding’ in de aangifte is vanaf 2017 code 82 toegevoegd voor payrollmedewerkers. Code 11 voor uitzendkrachten bestond al vóór 2017. Vanaf 2017 wordt dus onderscheid gemaakt tussen payrollmedewerkers en uitzendkrachten. (meer…)
Meer informatie
Dga: maandelijks loon aangeven
100% Salarisverwerking | Loonadministratie

Dga: maandelijks loon aangeven

Als een dga maandelijks loon geniet, moet u dit loon maandelijks verwerken in de aangifte loonheffingen. Het is niet toegestaan om het volledige loon te verwerken in de aangifte van december. (meer…)
Meer informatie
Bijtelling: gelijktijdig meerdere auto’s ter beschikking
100% Salarisverwerking | Loonadministratie

Bijtelling: gelijktijdig meerdere auto’s ter beschikking

Update 29 april 2021Als u aan een werknemer gelijktijdig 2 of meer auto’s ter beschikking stelt, moet u per auto het privégebruik beoordelen. Rijdt de werknemer in meerdere auto’s privé, dan hoeft u in sommige situaties niet voor alle auto’s de bijtelling toe te passen....
Meer informatie
Alsnog indienen aangifte voldoende voor herziening naheffingsaanslag LH
100% Salarisverwerking | Loonadministratie

Alsnog indienen aangifte voldoende voor herziening naheffingsaanslag LH

U hebt een naheffingsaanslag LH gekregen omdat u de aangifte niet of niet tijdig hebt ingediend en u wilt deze laten herzien. Het is dan voldoende om de aangifte alsnog in te dienen. U hoeft in dit geval niet ook nog een bezwaarschrift in te...
Meer informatie
Handreiking Wet overgang van onderneming
100% Salarisverwerking | Loonadministratie

Handreiking Wet overgang van onderneming

De Wovon (Wet overgang van onderneming) valt onder het arbeidsrecht, maar heeft ook gevolgen voor de loonheffingen. (meer…)
Meer informatie
Bijtelling bij wisseling van auto tijdens kalenderjaar
100% Salarisverwerking | Loonadministratie

Bijtelling bij wisseling van auto tijdens kalenderjaar

Als de werkgever in de loop van het kalenderjaar een andere auto aan de werknemer ter beschikking stelt, kan het zijn dat hij voor alle auto’s moet bijtellen. Ook voor de auto waarmee niet privé is gereden. Dit is afhankelijk van het aantal gereden privékilometers....
Meer informatie
Deel kalenderjaar auto van de zaak
100% Salarisverwerking | Loonadministratie

Deel kalenderjaar auto van de zaak

Heeft een werknemer slechts een deel van het kalenderjaar een zakelijke auto ter beschikking? Dan past u de regeling voor privégebruik auto naar tijdsgelang toe. In deze handreiking leest u hoe u dit moet berekenen. (meer…)
Meer informatie
1 17 18 19 20 21 23