Nieuws actueel

NIEUWSBLOG SALARISVERWERKING LOONADMINISTRATIE,
hr beleid, hr management, personeelszaken, hrm personeel, loonadministratie, loonverwerking, salarisverwerking, salarisverwerkers, salarisverwerker, online salarisverwerker, salarisverwerking online, cloud oplossingen loon, salaris in de cloud, salaris, loon, 100% salarisverwerking,
Minister Koolmees heeft de nieuwe Regeling Wfsv (Wet financiering sociale verzekeringen) bekend gemaakt .          Dit in verband met aanpassing van de premiedifferentiatie voor werknemersverzekeringen. De regeling gaat tegelijk met de komst van de WAB in per 1 januari 2020. De komst van die wet vormde ook de aanleiding voor de aanpassing.     In de nieuwe tekst is een nieuwe berekening voor de herziening AWf-premie in verband met meer dan 30 procent extra verloonde
Belastingdienst, belasting,overheid,
Op 1 augustus kunt u als werkgever beschikking ontvangen van de Wet tegemoetkomingen loondomein            Als u als werkgever over 2018 recht heeft op één of meer tegemoetkomingen uit de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl).   In de beschikking staat het bedrag dat de werkgever zal ontvangen voor de loonkostenvoordelen, het lage-inkomensvoordeel (LIV) en het jeugd-LIV. Dit bedrag is gebaseerd op de definitieve berekening. Binnen 6 weken na dagtekening van de beschikking betaalt de Belastingdienst het
loonadministratie, loonverwerking, salarisverwerking, salarisverwerkers, salarisverwerker, loon, salaris, loonstrook, lonen, salarissen,
In een loonadministratie houdt u alle gegevens over uw medewerkers en de loonbetalingen bij .            Denk aan de loonstaat, loonstrook en jaarrekening. Maar niet voor alle werkgevers is het verplicht een loonadministratie bij te houden.   Wanneer moet u een loonadministratie bijhouden? U bent als werkgever wettelijk verplicht een loonadministratie bij te houden als u voldoet aan deze drie voorwaarden: u heeft personeel in dienst (één of meer) het personeel ontvangt loon voor hun
stagiair – dienstbetrekking ,loonbelasting,belastingdienst,loonheffing,inhoudingsplichtig stageverlener,stagiairs en loonbelastingen, salarisverwerking,salarisverwerkers,loonadministratie,salaris,loon,
Wanneer moet u de rubriek ‘ Verstrekte aanvulling op uitkering werknemersverzekeringen ’ in de aangifte loonheffingen invullen?       Uit de praktijk blijkt dat dit niet altijd duidelijk is. In deze handreiking vindt u meer informatie met een voorbeeld. In de rubriek ‘Verstrekte aanvulling op uitkering werknemersverzekeringen’ vermeldt u het loon voor de werknemersverzekeringen (loon SV) dat de werkgever als aanvulling op een uitkering werknemersverzekeringen betaalt.     Voorwaarden U vult de rubriek voor de uitbetaalde
loonadministratie, loonverwerking, salarisverwerking, salarisverwerkers, salarisverwerker, online salarisverwerker, salarisverwerking online, cloud oplossingen loon, salaris in de cloud, salaris, loon, 100% salarisverwerking, 100% salaris, 100% loon,
Vanaf 1 januari 2020 wordt het lage-inkomensvoordeel (LIV) maximaal € 1.000 en het jeugd-LIV wordt gehalveerd.                In 2024 vervalt het jeugd-LIV. Dit staat in de Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd. Deze wet is 3 juli 2019 gepubliceerd in het Staatsblad.   Bedragen LIV 2020   Bedragen jeugd-LIV 2020   Het Staatsblad vindt u op overheid.nl In hoofdstuk 26 Handboek Loonheffingen leest u meer over het LIV en jeugd-LIV       Gerelateerd: 18 t/m 21