Nieuws actueel

NIEUWSBLOG SALARISVERWERKING LOONADMINISTRATIE,
2018 jeugd liv, jeugd Lage Inkomens Voordeel,liv SV-loon, Sociale Verzekeringsloon, lage-inkomensvoordeel (LIV),belasting,belastingzaken,lage salaris,loonverwerkers,salarisverwerker,salaris,
Wet tegemoetkomingen loondomein.                                 Als een werkgever recht heeft op een of meer tegemoetkomingen uit de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl), dan krijgt u uiterlijk 14 maart 2019 van UWV de voorlopige berekening Wtl. Vul uw aangifte loonheffingen
salarisverwerking, salarisverwerkers, salarisverwerker, salarisadministratie, loonverwerker, loonverwerkers, loonadministratie, salaris loon, administratie, salaris en loon regelingen, loonbelasting, loonpremies, uitbesteden loonadministratie,salaris uitbesteden,, loonregelingen, salaris premies, loonbelastingen, loon berekeningen, salaris berekening, personeelskosten, personeelspremies, administratie personeel,
Wijziging op wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)                           De vergoedingen aan werkgevers die UWV betaalt als compensatie van (transitie)vergoedingen komen door een nota van wijziging op het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) voor een deel niet langer
Belastingdienst, belasting,overheid,
Nieuwe BV ’s moeten vanaf dit jaar weer zelf achter een loonheffingennummer aan.                   Sinds april vorig jaar kregen BV ’s met een natuurlijk persoon als aandeelhouder automatisch zo’n nummer van de Belastingdienst, maar de fiscus heeft zijn werkwijze aangepast. Een dergelijk nummer
Salarisnorm 30% regeling,30 regeling 2019,regeling eu 30% overheid, looncriteria kennismigranten 2019,
Hogere salarisnorm op 30%-regeling per 2019                                 Alleen als buitenlandse werknemers specifieke kennis of vaardigheden hebben, mogen organisaties onder voorwaarden de 30%-regeling voor hen toepassen. De salarisnorm die past bij deze forfaitaire vergoeding voor extraterritoriale
ontslagen, ontslag, beëindiging werk, ontbinding contract, contract opzegging, dienstbeëindiging,
De voorwaarden om in aanmerking te komen voor de overbruggingsregeling transitievergoeding zijn gewijzigd met ingang van 1 jan. 2019.       Hierdoor kunnen meer kleine werkgevers gebruikmaken van de regeling. De overbruggingsregeling transitievergoeding is een regeling voor werkgevers met een klein bedrijf, die bij ontslag van werknemer(s) de transitievergoeding