Nieuws actueel

NIEUWSBLOG SALARISVERWERKING LOONADMINISTRATIE,
2018 ,2019 jeugd liv, jeugd Lage Inkomens Voordeel,liv SV-loon, Sociale Verzekeringsloon, lage-inkomensvoordeel (LIV),belasting,belastingzaken,lage salaris,loonverwerkers,salarisverwerker,salaris,LKV,
LIV, jeugd LIV en LKV                        Voor werkgevers is er als stimulans om het in dienst nemen van werknemers met een zwakke positie op de arbeidsmarkt zijn sinds 1 januari 2017 een aantal maatregelen getroffen om daar vorm aan te geven.     Er zijn drie verschillende maatregelen te onderkennen: Het Lage-inkomensvoordeel (LIV) per 1 januari 2017 gericht op werknemers
Wet arbeidsmarkt in balans (WAB), WAB, Wat is de WAB?, Wat staat er in de WAB?,
30% van de salarisverwerkers te weinig op de hoogte.                   Meeste salarisverwerkers vinden het lastig om zich goed voor te bereiden op de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) op 1 januari 2020. Zo vindt 30 procent van de respondenten dat zij matig geïnformeerd is over de gevolgen van deze nieuwe wet en één op de tien kwalificeert
belastingdienst, belastingen, overheid, rijksoverheid, belastingzaken, loonbelasting, loonkosten, loon regelingen, Nederlandse belasting, financiën, geldzaken
Voor zowel werkgevers als werknemers, De Stichting van de Arbeid.                 Een centraal overlegorgaan voor verschillende sociale partners, bijvoorbeeld FNV, CNV, MKB Nederland en VNO-NCW.   Decentrale sociale partners van het centrale overlegorgaan Stichting van de Arbeid mogen vanaf 1 januari 2020 ook meepraten als besloten wordt tot een stukloon. Tot op heden konden aanvragen aan de minister voor het
21 jaar basisloon, minimumloon 21 jaar,Minimumloongrens naar 21 jaar, minimumloon,wml , wettelijk minimumloon 21 jr ,loon, salaris, inkomen,verdienste, werk na inkomen, lonen, salarissen, verloning, loonadministratie,salarisadministratie, loonverwerking, salarisverwerking, salarisverwerker, loonverwerker,
Blijkt uit de cao-cijfers van werkgeversorganisatie AWVN.                  Het valt toch wel mee met het achterblijven van lonen bij de aantrekkende economie. Gemiddeld gaan werknemers er volgend jaar 3,3 procent op vooruit, blijkt uit een grote steekproef.     Lonen lijken volgend jaar veel harder te stijgen dan het Centraal Planbureau nog geen maand geleden voorspelde. Dat bureau kwam uit
personeelszaken, personeelsdiensten,financiën, geldzaken, personeelszaken, personeelsdiensten, kosten medewerkers, vergoedingen medewerkers, loonadministratie, salarisverwerking,
Voor werknemers met een vast contract geldt met de komst van de WAB op 1 januari 2020 een lagere WW-premie.              Maar om te voorkomen dat kleine, vaste contracten worden gebruikt om (bijvoorbeeld) fulltime oproepwerk te maskeren, geldt de hoge WW-premie toch als een werknemer in een kalenderjaar 30 procent of meer verloonde uren heeft dan de overeengekomen arbeidsomvang. Dit