Niet failliet door ziekteverzuimverzekering!

door100% Salarisverwerking B.V.

Niet failliet door ziekteverzuimverzekering!

Wat als er 2 werknemers langdurig ziek worden en er zijn 5 werknemers.                        

Hoe gaat het dan met je onderneming?

Je moet namelijk vervanging regelen voor de zieke werknemers. Ook ben je verplicht om het loon minimaal 2 jaar lang door te betalen.

Hierdoor zullen je personeelskosten met zo’n 40% stijgen. De vraag is of je bedrijf deze marge hebben kan. Het mag duidelijk zijn dat de meeste kleine ondernemingen deze klap niet overleven. Zeker voor ondernemingen met een grootte van maximaal 25 werknemers is ziekteverzuim zeer lastig op te vangen. Dit risico is echter af te dekken met een ziekteverzuimverzekering. En die verzekering gaat verder dan enkel het doorbetalen van loon.

Loondoorbetaling bij ziekte

verzuimverzekering, ziekteverzuimverzekering, ziektekosten verzekering, ziekteverzuimverzekeringen,

Je hebt als werkgever een aantal plichten. De meest bekende is loondoorbetaling bij ziekte. Dit is minstens 70% van het loon gedurende minimaal 2 jaar. Bij werknemers met een laag loon mag je daarbij niet onder het minimumloon komen.

In de CAO of de arbeidsovereenkomst wordt soms afgeweken van de 70% loondoorbetaling, maar alleen met een hoger percentage, bijvoorbeeld 90% of zelfs 100%.

Naast de loondoorbetaling staan in de Wet Verbetering Poortwachter nog meer verplichtingen voor de werkgever. Zo wordt er een re-integratietraject doorlopen om de werknemer weer aan het werk te krijgen. Als je dit niet goed oppakt, kan je als werkgever verplicht worden om langer dan 2 jaar het loon door te betalen.
Voorbeeld: Loondoorbetaling bij ziekte

Je ontvangt in de ochtend een telefoontje van je werknemer, dat hij door zijn rug is gegaan in de nacht. De werknemer heeft nu recht op een loondoorbetaling van 70% van het brutoloon.

We berekenen het bedrag van de loondoorbetaling bij ziekte.
De werknemer heeft een salaris van € 3.200 bruto per maand. Als de werknemer een volledige maand ziek is, zal hij in dit voorbeeld € 2.240 bruto per maand doorbetaald krijgen. Voor jou als werkgever geldt, dat hierboven op het vakantiegeld en de werkgeverslasten komen, zoals pensioen, werknemersverzekeringen, enzovoort.

Het blijkt om een hernia te gaan en na 2 jaar is de werknemer nog steeds niet hersteld. Het UWV bepaalt bovendien, dat je er niet genoeg aan gedaan hebt om de werknemer weer aan het werk te krijgen. Hierdoor moet er nog 1 jaar langer loon doorbetaald worden. Dit gebeurt meestal als de stappen die gezet moesten worden volgens de Wet Verbetering Poortwachter niet zijn nageleefd of te laat hebben plaatsgevonden.

De kosten die je als werkgever na 3 jaar hebt gehad, zullen rond de € 110.000 zijn.

  • 36 maanden * € 2.240 bruto per maand = € 80.640
  • 8% vakantiegeld van € 80.640 = € 6.451
  • 20% werknemersverzekering van € 87.091 = € 17.418
  • 8,4% pensioenpremie over € 54.000 = € 4.536

Aan kosten zitten we nu al op € 109.045,44, echter zullen er nog wat kosten worden gemaakt voor het re-integratie traject. En dan zijn de kosten voor de vervanging van de medewerker nog niet meegerekend!

Loonbetaling bij ziekte is duur. Mijn vraag aan jou als werkgever is: kan je bedrijf deze kostenpost hebben? Of wordt het toch tijd voor het afsluiten van een goede ziekteverzuimverzekering?

Wat valt er onder de ziekteverzuimverzekering?

Een ziekteverzuimverzekering is uitsluitend bedoeld voor het verzekeren van de loondoorbetaling, denken veel werkgevers. Dit is gelukkig niet het geval. Afhankelijk van de verzekeringsmaatschappij en de keuzes kun je de volgende zaken meeverzekeren:

  • loondoorbetaling bij ziekte
  • kosten van re-integratie
  • begeleiding door de arbodienst
  • werkgeverslasten van de zieke werknemer
  • pensioenpremie van de zieke werknemer.

Dat scheelt u honderden tot duizenden euro’s extra per jaar.

ziekteverzuimverzekering, werkgevers ziekteverzuimverzekering,verzuimverzekeringen,ziektekosten verzekering, werkgeversverzekeringen,ondernemersverzekering,

Hoe hoog is de premie van de ziekteverzuimverzekering?

De hoogte van de premie gaat uit van een percentage van de totale loonsom. De totale loonsom is het totaal van alle lonen, werkgeverslasten en premies binnen je bedrijf. Veel factoren zijn van invloed voor het bepalen van het percentage aan premie. Als richtlijn kun je uitgaan van rond de 6% van de totale loonsom.

Hieronder vind je een aantal van die bepalende factoren.

online salaris, salaris in de cloud, loon verwerking in de cloud, salarisverwerking, loonadministratie, salaris, loon, loonstroken,loonstrookje, salarisverwerker, loonverwerking,uitbesteden van salaris, loonverwerkers,

Eigen risico

Net als bij vele andere verzekeringen heeft een ziekteverzuimverzekering een eigen risico. Meestal is dit niet in de vorm van een geldbedrag, maar een zogenoemde wachttijd, bijvoorbeeld 10 dagen. Dit betekent dat als een werknemer ziek wordt, de loondoorbetaling de eerste 10 dagen voor rekening komt van de werkgever en de verzekering tot uitkeer komt na deze wachttijd. Vanzelfsprekend geldt hoe meer wachttijd, hoe lager de premie.

Dekkingsgraad ziekteverzuimverzekering

Meestal wordt er gekozen voor een dekkingsgraad van 100%, wat betekent dat de verzekering het volledige bedrag van de loondoorbetaling uitkeert. Om het premiepercentage te verlagen kun je echter kiezen voor een lagere dekkingsgraad tot minimaal 70%. Hierdoor dekt de verzekeringsmaatschappij maar een deel van de kosten en moet de werkgever het aanvullen tot 100%. Wat ook nog weleens gebeurt, is dat de polis van de ziekteverzuimverzekering bepaalt, dat het eerste jaar van het verzuim een andere dekkingsgraad wordt aangehouden dan in het tweede jaar.

De totale loonsom en het aantal werknemers

In verhouding zal je minder premie betalen aan de ziekteverzuimverzekering naarmate je meer werknemers in dienst hebt en je totale loonsom groter is.
Verzuimcijfers uit het verleden

Voor het vaststellen van de premie wordt gekeken naar de ziekteverzuimpercentages in het verleden. Hoe hoger dat verzuimpercentage, hoe hoger de premie die je moet betalen.

De branche waarin je werkt

In bepaalde branches is de kans op ziekte groter als in andere branches. Zo kan een timmerman in de bouw niet meer werken als hij een been breekt. Iemand die echter een kantoorbaan heeft kan nog prima werken met een gebroken been. Hierdoor is de kans op ziekte in de ene branche groter of liggen de risico’s anders als in een de andere. Denk aan rugproblemen bij kantoorpersoneel of ziekte door het werken met chemische stoffen in de kapperswereld. Dit risico zie je terug in de hoogte van de premie die de verzekeringsmaatschappij vraagt.

Aanvullingen voor de ziekteverzuimverzekering

Zoals al aangegeven bestaat een ziekteverzuimverzekering vaak uit meer dan alleen de dekking van de loondoorbetaling. Hoe meer er valt onder de dekking, hoe hoger de premie uiteraard wordt. Het is dus belangrijk om te kijken hoe groot het risico is en wat de kosten zijn om dat te verzekeren.

Ziekteverzuimverzekering afsluiten, is het rendabel?

We gaan verder met het voorbeeld, waarbij de werknemer zich bij je ziekmeldde met rugklachten en vervolgens 3 jaar lang doorbetaald moest worden. We kijken wat een goedkopere oplossing geweest zou zijn, met andere woorden: wel of geen ziekteverzuimverzekering afsluiten? Je hebt gedurende de afgelopen 3 jaar, gemiddeld 10 werknemers in dienst gehad. Alle werknemers verdienen hetzelfde, namelijk € 3.200 bruto per maand. Naast de werknemer die een hernia heeft is er nog een werknemer geweest die 1,5 jaar met een burn-out heeft thuis gezeten.

Geen ziekteverzuimverzekering afsluiten

We hebben deze kosten al globaal berekent voor de werknemer. De kosten waar we op kwamen was € 110.000. De kosten voor de werknemer die 1,5 jaar heeft thuis gezet bedragen € 55.000. De twee zieke werknemers hebben in totaal € 165.000 gekost.

Wel ziekteverzuimverzekering afsluiten

Als je wel een verzekering tegen ziektekosten had afgesloten, dan werden de kosten voor de zieke werknemer betaald door de verzekering. Wel had je kosten gehad voor de premie van verzekering.

Je hebt 10 werknemers die verdienen bij elkaar € 414.720 per jaar, inclusief vakantiegeld. Hier komt nog € 98.164 bij aan werkgeverlasten en pensioen. De totale loonsom is € 512.884 per jaar. 6% van dit bedrag is € 30.773, dit ben je per jaar kwijt aan de verzekering. Dat is € 92.319 voor 3 jaar.

Het afsluiten van de ziekteverzuimverzekering heeft je dus € 165.000,- minus € 92.319 = € 72.681 bespaart.

Het grootste voordeel van het afsluiten van een ziekteverzuimverzekering, is dat je weet waar je aan toe bent. Je weet van te voren wat je kwijt bent aan premie.

Ons advies voor het afsluiten van een ziekteverzuimverzekering

Bedrijven die minder dan 25 werknemers in dienst hebben, doen er verstandig aan een ziekteverzuimverzekering af te sluiten. Het risico is nauwelijks op te vangen als er een aantal werknemers langdurig ziek worden.

Een ziekteverzuimverzekering afsluiten kan het verschil maken tussen de kop boven water houden of kopje onder gaan. Hoe regel jij anders de loondoorbetaling bij ziekte? En de begeleiding en re-integratie?

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie en voorkom onnodige torenhoge kosten.


salarisverwerking, loonadministratie, salaris, loon, loonstroken,loonstrookje, salarisverwerker, loonverwerking,uitbesteden van salaris, loonverwerkers,

Over de auteur

100% Salarisverwerking B.V. administrator