Nederlander vindt salaris belangrijk

door100% Salarisverwerking B.V.

Nederlander vindt salaris belangrijk

Europese collega hecht meer aan een goed salaris.

                             
De hoogte van het salaris is voor Europeanen de belangrijkste drijfveer bij het uitoefenen van een baan, maar de mate waarin verschilt per nationaliteit. Van de Nederlanders geeft 39% aan geld van doorslaggevend belang te vinden. Dat is een stuk minder dan in de rest van Europa, waar gemiddeld 47% van de werknemers waarde hecht aan een goede beloning.

De Nederlander vindt zachtere factoren belangrijker, zo blijkt uit jaarlijks onderzoek van Workforce-view voor een salarisverwerker. Zo’n 61% van de ondervraagde werknemers hecht daar meer aan dan financiële prikkels. Onder zachte factoren vallen de omgang met collega’s en een goede werk-privébalans. Aan de andere kant van het spectrum staan de Polen. Meer dan de helft van hen vindt het geld het belangrijkst en geeft daarentegen weinig om een goede omgang met collega’s.
 

Nederlander vindt salaris belangrijk, salaris, loon

 

In het onderzoek is ook gekeken naar de verschillen in beweegredenen tussen mannen en vrouwen. Opvallend is dat vrouwen minder worden gedreven door geld: 45% van hen vindt een goed salaris het meest belangrijk. Bij de Europese mannen is dat 50%.
 

Nederlander vindt salaris belangrijk, salaris, loon

 
Bron: FD
Inkomens Nederland eerlijkst verdeeld, gelijke lonen, gelijke salarissen, loonstroken gelijk, beste lonen in NL

Over de auteur

100% Salarisverwerking B.V. administrator