Model jaaropgaaf vanaf 2020 voor alle jaren te gebruiken

door100% Salarisverwerking B.V.

Model jaaropgaaf vanaf 2020 voor alle jaren te gebruiken

In voorgaande jaren had elk belastingjaar een eigen model jaaropgaaf .
               
Vanaf 2020 is het model jaaropgaaf jaaronafhankelijk. Dit betekent dat u voor werknemers niet meer hoeft te zoeken naar een model dat hoort bij een bepaald belastingjaar.

 
De jaaropgaaf is vormvrij. Wel kunt u hier een model jaaropgaaf downloaden. Het model is met ingang van 2020 jaaronafhankelijk. U kunt dit model zo nodig ook gebruiken voor eerdere jaren. In het model staan de gegevens die wettelijk verplicht zijn voor de jaaropgaaf. Maar als u wilt, mag u meer gegevens vermelden.
 
PDF download Model jaaropgaaf downloaden
 
 
 

Oude modellen verwijderd

U vindt het jaaronafhankelijke model op belastingdienst.nl. De modellen van voorgaande jaren zijn niet meer beschikbaar.

 
Na afloop van elk jaar moet u aan iedere werknemer een jaaropgaaf verstrekken. Op de jaaropgaaf staan gegevens die van belang zijn voor de heffing van de inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw). In de rubrieken 1 tot en met 5 neemt u de gegevens over van de loonstaat van de werknemer.
 
Bron:Belastingdienst
 
 
Belastingen,Rijksoverheid, overheid, Belastingdienst,premies,aangifte loonheffing, Loonheffingen , loonbelasting, loon inkomsten, loonkosten, loonheffing, wet en regelgeving,

Over de auteur

100% Salarisverwerking B.V. administrator