Loonkloof top en werknemer

door100% Salarisverwerking B.V.

Loonkloof top en werknemer

De verschillen in salaris tussen top en werknemer groeit

                           
Het verschil in loon tussen de top van een bedrijf en de gemiddelde werknemer groeit. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat topverdieners bij de duizend grootste bedrijven 6,2 keer meer verdienen dan hun gemiddelde werknemers. In 2010 was nog sprake van een factor 5,5.

salarisverwerking, salarisadministratie, loonadministratie, uitbesteden loonadministratie, salarisverwerkers, loonverwerking uitbesteden, cloud loon,salaris in de cloud, verwerking personeel,personeel premies,goedkoop hrm management, ess, verzuimregistratie, pensioenen, urenlijsten, personeelsbestanden, salarisadministratie,
De topverdieners bij de onderzochte bedrijven waren vorig jaar goed voor een jaarloon van gemiddeld 272.000 euro. Het salaris was daarmee 32 procent hoger dan in 2010. De loonstijging voor de gemiddelde werknemers steeg in de periode met 13 procent tot 50.000 euro per jaar.

De topverdieners bij de onderzochte bedrijven waren vorig jaar goed voor een jaarloon van gemiddeld 272.000 euro. Het salaris was daarmee 32 procent hoger dan in 2010. De loonstijging voor de gemiddelde werknemers steeg in de periode met 13 procent tot 50.000 euro per jaar.

De loonkloof per sector staat in de grafiek hieronder. Niet (goed) te zien? Kijk dan hier.

Verhouding vijf topverdieners in een bedrijf en gemiddelde medewerker

Loonkloof top en werknemer, verschil in loon manager en werknemers toegenomen, groei salaris top toegenomen, lonen werknemers minder dan top groter, verschillen groter geworden top en personeel,
Bron: CBS

Het CBS benadrukt dat er wel een verschil zit tussen het bruto- en het nettoloon. Op basis van wat uiteindelijk wordt overgemaakt aan werknemers verdiende de top 4,6 keer meer dan gemiddeld op de werkvloer.

Informatie en communicatie

De loonkloof tussen personeel en top was het grootst in de bedrijfstak informatie en communicatie. Hier verdient de top bijna 13 keer meer dan het personeel. Ook in de industrie en de handel is het verschil volgens het CBS relatief groot.

Het verschil tussen top en personeel bij de financieel dienstverleners, waar het verschil in 2016 nog het grootste was, liep terug. Hier was vorig jaar sprake van een verschil met factor 9,6 ten opzichte van factor 12,5 in 2016. In het onderwijs en in de zorg is het verschil het kleinst, vooral door de grenzen die zijn gesteld aan de beloning van bestuurders in publieke en semipublieke instellingen.

Mannen en vrouwen

Verder blijkt uit de cijfers dat vooral mannen een topsalaris krijgen. Ruim een op de vijf topverdieners bij de duizend grootste bedrijven was een vrouw. Dat was in 2010 nog 17 procent. Daarbij moet worden aangemeld dat circa 23 procent van de voltijdbanen bij de bedrijven in handen is van vrouwen.

Verder bleek dat in Nederland vorig jaar circa 198.000 werknemers meer dan een ton salaris ontvingen. Dat bedrag was in 2010 nog weggelegd voor 133.000 personen.

loon, salaris, lonen, salarissen, verwerking loon, salarisverwerking, loonadministratie, salarisverwerkers, loon verwerker, salarisadministratie

Over de auteur

100% Salarisverwerking B.V. administrator