Loonkostensubsidie

Loonkostensubsidie (LKS) compenseert de werkgever voor het verschil tussen de arbeidsproductiviteit van een werknemer (loonwaarde) en het wettelijk minimumloon (WML). De werknemer ontvangt het reguliere WML of cao-loon van de werkgever en bouwt hierover pensioen op. De LKS die de werkgever ontvangt is het verschil tussen het WML en de loonwaarde, vermeerderd met een vergoeding voor de werkgeverslasten (23,5%). De LKS is maximaal 70% van het WML. Meer informatie over loonkostensubsidie vindt u in het kennisdocument Participatiewet.

Aanvragen loonkostensubsidie:

U vraagt de loonkostensubsidie aan bij de gemeente waar de werknemer woont.

Hebt u een vraag? Bel ons op 079 – 33 15 444 voor een gratis adviesgesprek.