Lage-inkomensvoordeel

Lage-inkomensvoordeel

Het lage-inkomensvoordeel (LIV) is een financiële tegemoetkoming voor werkgevers die werknemers in dienst hebben/nemen die tenminste 100 en maximaal 125% van het WML verdienen. De hoogte van het LIV wordt bepaald door het aantal verloonde uren dat in de loonaangifte wordt opgenomen en het gemiddelde uurloon van de werknemer.

Aantal verloonde uren:

Om in aanmerking te komen voor het LIV moeten er voor de werknemer op jaarbasis tenminste 1248 verloonde uren in de loonaangifte worden opgenomen. Dit komt overeen met een werknemer die gedurende een volledig jaar 24 uur per week werkt.

Voor werknemers die 24 uur of meer per week werken, maar die gedurende het jaar in dienst treden, bestaat mogelijk geen recht op het LIV, omdat mogelijk onvoldoende uren in de loonaangifte opgenomen.

Gemiddelde uurloon:

Het gemiddelde uurloon van de werknemer wordt berekend door het cumulatieve premiejaarloon (incl. vakantiegeld en eventuele toeslagen e.d.) te delen door het totale aantal verloonde uren in een kalenderjaar.

De hoogte van het LIV:

De hoogte van het LIV wordt bepaald door het aantal verloonde uren te vermenigvuldigen met de tegemoetkoming per verloond uur. De tegemoetkoming per verloond uur is onder te verdelen in twee groepen:

  • Voor werknemers die tenminste 100 en maximaal 110% van het WML (minimaal € 9,66 en maximaal € 10,63) verdienen, krijgt de werkgever een vergoeding van € 1,01 per verloond uur met een maximum van € 2.000.
  • Voor werknemers die tussen tenminste 110 en maximaal 125% van het WML (minimaal € 10,64 en maximaal € 12,08) verdienen, krijgt de werkgever een vergoeding van €0,51 per verloond uur met een maximum van € 1.000.

De bovenstaande bedragen van het gemiddelde uurloon zijn voorlopige bedragen. De definitieve bedragen worden pas in mei 2017 bekend. De bedragen zijn gebaseerd op het wettelijk minimumloon o.b.v. een 40-urige werkweek. Hierdoor bedraagt het LIV maximaal € 1.000 voor werknemers die het WML verdienen o.b.v. een 36-urige werkweek. Deze werknemers werken namelijk minder uren voor hetzelfde WML, waardoor ze een hoger gemiddeld uurloon ontvangen. Een werknemer die 100% WML verdient o.b.v. een 36-urige werkweek, verdient 111% WML o.b.v. een 40-urige werkweek (100% x (40/36)). Indien u de werknemer het wettelijk minimum jeugdloon betaalt, ligt het gemiddelde uurloon onder de € 9,66 en heeft u geen recht op het LIV.

Aanvragen lage-inkomensvoordeel:

Als werkgever hoeft u geen actie te ondernemen om het LIV te ontvangen. UWV berekent de hoogte van het LIV o.b.v. de werknemersgegevens uit uw aangifte loonheffingen die in de polisadministratie zijn opgenomen en levert deze gegevens vervolgens aan de Belastingdienst. De Belastingdienst keert het LIV vervolgens medio september in het volgende kalenderjaar automatisch uit.

Meer informatie over het berekenen en toepassen van het lage-inkomensvoordeel vindt u in het handboek loonheffingen van de Belastingdienst

Lage Inkomens Voordeel,liv SV-loon, Sociale Verzekeringsloon, lage-inkomensvoordeel (LIV),belasting,belastingzaken,afdrachtsvermindering, Lage lonen. lage salaris, lage-inkomensvoordeel, Minimumloon, werknemersverzekeringen, wettelijk minimumloon,

Ook vind u informatie over LIV: