Lage inkomensvoordeel nu

door100% Salarisverwerking B.V.

Lage inkomensvoordeel nu

Belastingdienst en LIV

                                     
Vanaf deze maand stuurt de belastingdienst overzichten van personen die in aanmerking komen voor het Lage inkomensvoordeel (LIV). In dit overzicht worden de personen niet gemeld die wel in de buurt van dit voordeel komen. Hierin zit uw voordeel verstopt.
Op de loonstroken treft u bij de medewerker het totale SV-loon (Sociaal verzekeringsloon) aan van de medewerker en het totaal aantal verloonde uren. Deel het SV-loon door het aantal uren (min 1248 uur) en u weet of deze medewerker in de range van het uurloon valt. Als de medewerker niet aan de 1248 uur komt, kan dit verhoogt worden door bv afkoop (bovenwettelijk) verlof, wachturen inhouding ongedaan maken of reisuren toekennen. Komt de medewerker wel maar het aantal uren, maar zit te laag met het gemiddeld uurloon? Dan zou een gratificatie of bruto vergoeding dit op kunnen lossen. Dit kan ook van toepassing zijn om de medewerkers over te brengen naar het hoge voordeel.

info lage inkomensvoordeel, informatie liv, lage inkomensvoordeel, liv, lage-inkomensvoordeel belastingdienst, lage inkomensvoordeel 2017, jeugd liv, liv 2017, lage inkomensvoordeel berekenen, lage inkomensvoordeel 2018, jeugd lage inkomensvoordeel, waarom lage inkomensvoordeel, sorteren liv, voorsorteren liv,

Wat is LIV ook alweer?

Vanaf 1 januari 2017 kennen we het LIV (Lage inkomens Voordeel), zeg maar de opvolger van de afdrachtsvermindering Lage lonen. Alleen zit aan deze vermindering een urennorm vast en die kan het juist interessant maken.

Eisen voor LIV:

  • De werknemer is verzekerd voor de werknemersverzekeringen.
  • De werknemer heeft een gemiddeld uurloon van minimaal 100% en maximaal 125% van het
    wettelijk minimumloon voor werknemers van 22 jaar en ouder. Het gemiddelde uurloon is
    het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking van een jaar (Sociaal Verzekeringsloon) gedeeld
    door het aantal verloonde uren in dat jaar.
  • De werknemer heeft ten minste 1.248 verloonde uren per jaar.
  • De werknemer heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.

De jaarnorm van 1.248 uur komt neer op een contract van 24 uur per week. Bij de gewerkte uren
moeten de meer-uren en overuren worden opgeteld. Ook de uitbetaalde VAKANTIE-uren moeten
erbij worden geteld, maar de gekochte vakantie-uren moeten weer verminderd worden, net als de
uren onbetaald verlof en de wachturen. Betaalde reisuren verhogen weer het totaal aantal uren.
 
Bereken hier uw LIV

De in de calculator getoonde bedragen dienen ter indicatie. U kunt aan deze berekeningen geen rechten ontlenen.
belastingdienst liv, lage inkomensvoordeel, liv, lage-inkomensvoordeel belastingdienst, lage inkomensvoordeel 2017, jeugd liv, liv 2017, lage inkomensvoordeel berekenen, lage inkomensvoordeel 2018, jeugd lage inkomensvoordeel, waarom lage inkomensvoordeel, sorteren liv, voorsorteren liv,

Over de auteur

100% Salarisverwerking B.V. administrator