Goede werkgever zijn!

door100% Salarisverwerking B.V.

Goede werkgever zijn!

Als werkgever word je vrijwel dagelijks geconfronteerd met kleine en grote problemen op personeelsgebied.                
Vergeet nooit dat uw bedrijf eveneens gebaseerd is op de prestaties van uw werknemers. Een werkgever speelt een centrale rol in de organisatie en moet een aantal goede eigenschappen bezitten.

Als je vaak de vacatureteksten moet geloven, zijn alle werkgevers geweldig. Dat is natuurlijk niet zo. Hoe herken je een goede werkgever dan?

Het liefst werkt personeel bij een organisatie waar de directie aanspreekbaar is, waardeert wat werknemers doen en luistert naar hun inbreng. Werkgevers die goede opleidingsmogelijkheden bieden en de mogelijkheid geeft om werk en privé in balans te houden. En die een eerlijk salaris biedt en secundaire arbeidsvoorwaarden waar werknemers blij van worden. Alleen: hoe herken je zo’n werkgever?

Als u van nature over de juiste eigenschappen van een goede werkgever beschikt dan is dat mooi meegenomen. In alle andere gevallen kunt u in ieder geval u best doen of hieraan gaan werken.

Eigenschappen van een werkgever

Wat zijn nu de eigenschappen van een goede werkgever? Wij zochten het uit!

 

Betrouwbaar

goede werkgever, eigenschappen van een goede werkgever, tips voor werkgevers,
Baanzekerheid is een groot goed. Als er medewerkers al dan niet gedwongen vertrekken mag dat geen onzekerheid veroorzaken. Wees open en duidelijk hierover.
 
 

Objectief

goede werkgever, eigenschappen van een goede werkgever, tips voor werkgevers,
Vooral op het gebied van salaris en arbeidsvoorwaarden zijn werknemers gevoelig. Vaak zijn het juist de relatieve verschillen die de grootste problemen kunnen veroorzaken. Wees op dit punt altijd objectief.
 

Leidinggevend

goede werkgever, eigenschappen van een goede werkgever, tips voor werkgevers,
In iedere omgeving is de mens sfeergevoelig. Het is jouw taak om als goede leider te zorgen dat het werkklimaat zo optimaal mogelijk is om de beste prestaties van je werknemers te krijgen.
 
 

Zorgzaam

goede werkgever, eigenschappen van een goede werkgever, tips voor werkgevers,
Misschien is jouw werk ook het belangrijkste in je leven. Vergeet echter nooit om ook aandacht te hebben voor de balans tussen werk en privé van het personeel.
 
 

Degelijk

goede werkgever, eigenschappen van een goede werkgever, tips voor werkgevers,
Als het goed gaat met het bedrijf is er geen reden om dat niet te tonen. Een goede werkgever zorgt er echter altijd voor dat er ook voldoende reserves in het bedrijf overblijven.
 
 

Flexibel

goede werkgever, eigenschappen van een goede werkgever, tips voor werkgevers,
In jouw bedrijf is ruimte voor speling en dat zorgt voor ademruimte voor de medewerkers. Wees flexibel waar het kan, ook met werktijden.
 
 
 

Inspirerend

goede werkgever, eigenschappen van een goede werkgever, tips voor werkgevers,
Probeer het werk interessant te maken en te houden. Willen werknemers doorgroeien? Bied hen de mogelijkheid om opleidingen te volgen en carrière te maken.
 
 
 

Duidelijk

goede werkgever, eigenschappen van een goede werkgever, tips voor werkgevers,
Communiceren kan je leren en zeker in een bedrijf moet communicatie duidelijk zijn. Korte lijntjes en heldere berichten zorgen daarvoor.
 
 

Overtuigend

goede werkgever, eigenschappen van een goede werkgever, tips voor werkgevers,
Wanneer je altijd voor 100% achter je werkwijze en streven staat, ben je ook in staat om anderen te overtuigen van de noodzakelijkheid van iets.
 
 
 

Betrokken

goede werkgever, eigenschappen van een goede werkgever, tips voor werkgevers,
Zorg ervoor dat je betrokken bent bij je medewerkers. Dat kan je bijvoorbeeld laten blijken door hen zelf te benaderen en je niet te verschuilen achter het management.
 
 
 

Neem goede verhalen serieus

goede werkgever, eigenschappen van een goede werkgever, tips voor werkgevers,
Goed werkgeverschap kun je meestal van kilometers ver ruiken. Aantrekkelijke werkgevers zullen minder moeite hebben met het aantrekken en behouden van toptalent, want dit toptalent werkt als een magneet op ander talent. Ook zullen de eigen medewerkers sneller vakcollega’s aanbevelen voor vacatures.’
 

Carrièrebeurs

goede werkgever, eigenschappen van een goede werkgever, tips voor werkgevers,
Goede werkgevers zijn vaker aanwezig op carrièrebeurzen om toptalent aan te trekken. Deze beurzen kosten namelijk meestal veel geld. Het feit dat een bedrijf daarin wil investeren, zegt een hoop over hoe ze met hun werknemers omgaan.
 
 
Je ziet daardoor dat het niveau van de medewerkers bij goede werkgevers hoger is. Dat is een extra reden om voor zo’n bedrijf te kiezen: je krijgt de kans met betere collega’s te werken.
 

Laat zien wie je bent

goede werkgever, eigenschappen van een goede werkgever, tips voor werkgevers,
Een goede werkgever is een werkgever die de werknemers het gevoel geeft erbij te horen en gewaardeerd wordt, is tekenend voor uw organisatie. Een goede werkgever zal samen met zijn personeel, eerlijk en transparant, bekijken wat mogelijk zou kunnen zijn op welke termijn.

 
salarisverwerking,loonadministratie,uitbesteden loonadministratie,salarisverwerkers,loonverwerking uitbesteden,cloud loon,salaris in de cloud,verwerking personeel,personeel premies,goedkoop hrm management, ess,verzuimregistratie,pensioenen,urenlijsten,personeelsbestanden,

Over de auteur

100% Salarisverwerking B.V. administrator