Gebruikelijk loon 2020 en 2021 lager

door100% Salarisverwerking B.V.

Gebruikelijk loon 2020 en 2021 lager

In 2020 en 2021 mag u voor een aanmerkelijkbelanghouder (ab-houder) het gebruikelijk loon verlagen, als sprake is van een omzetdaling door de coronacrisis.
 
U hoeft hiervoor geen toestemming te vragen aan de Belastingdienst. In deze handreiking leest u per jaar wat de voorwaarden zijn en hoe u het gebruikelijk loon kunt berekenen.

Loon dat de ab-houder al genoten heeft over verstreken perioden, kan niet teruggedraaid worden. De bv en ab-houder kunnen alleen over toekomstige maanden het loon verlagen.

 

Voorwaarden

Wilt u het gebruikelijk loon verlagen in 2020 en 2021? Voor beide jaren gelden dan de volgende voorwaarden:

 • De rekening-courantschuld of het dividend mag niet toenemen als gevolg van het lagere gebruikelijk loon.
 • Als de ab-houder in werkelijkheid een hoger loon heeft gehad dan volgt uit onderstaande berekening, dan geldt dat hogere loon.
 • U past de onderstaande berekening niet toe als de omzet in 2019, 2020 of 2021 is beïnvloed door bijzondere zaken, zoals een oprichting, staking, fusie, splitsing of bijzondere resultaten.

 

Berekening 2020

U gaat hierbij uit van de omzet exclusief btw. In 2020 gebruikt u de volgende berekening:

 • Gebruikelijk loon 2020 = A x B/C
 • A = het gebruikelijk loon over 2019
 • B = de omzet (exclusief btw) over de eerste 4 kalendermaanden van 2020
 • C = de omzet (exclusief btw) over de eerste 4 kalendermaanden van 2019

 

Extra voorwaarde 2021

Wilt u in 2021 gebruikmaken van de verlaging, dan moet u in 2021 ten opzichte van 2019 een omzetverlies hebben geleden van 30% of meer.

 

Berekening 2021

Ook in 2021 gaat u uit van de omzet exclusief btw. In 2021 geldt de volgende berekening:

 • Gebruikelijk loon 2021 = A x B/C (Als B/C kleiner is dan, of gelijk is aan 0,70)
 • A = het gebruikelijk loon over 2019
 • B = de omzet (exclusief btw) over heel 2021
 • C = de omzet (exclusief btw) over heel 2019

 

Lager gebruikelijk loon

U mag aannemelijk maken dat het gebruikelijk loon lager moet zijn dan het loon volgens bovenstaande berekeningen. Bij twijfel of in bijzondere situaties, kunt u contact opnemen met uw belastingkantoor.
 
 
Bron: belastingdienst.nl
 
 
 

Gerelateerde berichten

Belastingmaatregelen vanwege coronacrisis verlengd
Besluit noodmaatregelen coronacrisis geactualiseerd
Verlaging gebruikelijk loon vanwege coronacrisis
Handreiking gebruikelijk loon
 
 
 
Nieuwsbrief Loonheffingen 2021Uitgave 3-28 januari 2021, loonheffing, aangifte,

Over de auteur

100% Salarisverwerking B.V. administrator