Economisch herstel remt loongroei!

door100% Salarisverwerking B.V.

Economisch herstel remt loongroei!

Door de leeftijdseffect gedurende de recessie stopte de loongroei in Nederland.

                     
werklozen in de beroepsbevolking, daling werklozen, minder werklozen, werkloosheid minder, onder de 4 procent werklozen,

Het economische herstel van de afgelopen jaren heeft een remmende werking op de loongroei in Nederland, volgens DNB

Dat komt doordat tijdens periodes waarin de economie aantrekt relatief veel jongeren aan het werk gaan en jongeren gemiddeld minder dan ouderen verdienen, zo stelt De Nederlandsche Bank (DNB) donderdag.

Tijdens een recessie worden vooral jongeren getroffen door het feit dat minder bedrijven op zoek zijn naar personeel. Hierdoor stijgt in zo’n periode de gemiddelde leeftijd van werkenden, waardoor de loongroei dan juist hoger uitvalt.

Dit effect wordt het leeftijdseffect genoemd. Het is het verschil tussen de echte loonontwikkeling in een bepaald jaar en de loonontwikkeling die zou hebben plaatsgevonden als de leeftijdssamenstelling ongewijzigd was gebleven.

In het algemeen heeft de vergrijzing een stuwend effect op de loonontwikkeling. Hierdoor pakt het leeftijdseffect in de meeste jaren positief uit.

In 2015 en 2016 bleef de loongroei achter. In deze jaren werden er relatief veel jongere mensen aangenomen. In de crisisjaren 2009 en 2010 waren juist relatief sterke positieve leeftijdseffecten te zien, omdat die jongere, vaak flexibelere werknemers, als eerste het veld moesten ruimen bij ondernemingen.

salarisverwerking uitbesteden , salarisverwerking online, online salarisverwerker, verwerkers salaris, loonadministratie,

Over de auteur

100% Salarisverwerking B.V. administrator