Doelgroepverklaring (LKV) aanvragen!

door100% Salarisverwerking B.V.

Doelgroepverklaring (LKV) aanvragen!

Mensen met een uitkering, van ouderen leeftijd en weer aan het werk gaan bij een nieuwe werkgever.                
Kan de werkgever in aanmerking komen voor een loonkostenvoordeel (LKV).
Door een aanvraag doelgroepverklaring te doen.
Salarisverwerker,loonadmnistratie, uitbesteden loonverwerking, salarisverwerking uitbesteden, salaris,loon,
Sinds 1 januari 2018 kunnen mensen van 56 jaar of ouder met een uitkering (bijstand, IOAW of IOAZ) een doelgroepverklaring aanvragen bij de gemeente.

De verklaring geeft aan dat de werknemer een uitkering had voordat men in dienst kwam.

Loonkostenvoordeel oudere werknemers

Werkgevers kunnen sinds 1 januari 2018 gebruikmaken van loonkostenvoordelen. Zij kunnen onder meer een tegemoetkoming krijgen als ze een oudere medewerker in dienst nemen. Deze tegemoetkoming kan oplopen tot € 6000 per jaar.

Werkgevers dienen het verzoek voor LKV zelf in via de loonaangifte. Hiervoor heeft de werkgever wel een doelgroepverklaring LKV nodig.

De oudere werknemer die een uitkering van de gemeente krijgt, vraagt de doelgroepverklaring aan bij de gemeente.

Werknemers die 56 jaar of ouder zijn en een uitkering van UWV ontvangen, moeten de doelgroepverklaring aanvragen bij UWV.
salarisverwerking,loonadministratie,uitbesteden loonadministratie,salarisverwerkers,loonverwerking uitbesteden,cloud loon,salaris in de cloud,verwerking personeel,personeel premies,goedkoop hrm management, ess,verzuimregistratie,pensioenen,urenlijsten,personeelsbestanden,

Voorwaarden aanvragen doelgroepverklaring bij gemeente

Een werknemer kan een doelgroepverklaring aanvragen bij de gemeente als hij:

  • 56 jaar of ouder is, maar de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt;
  • recht had op bijstand of een IOAW- of IOAZ-uitkering;
  • hij geen beschut werk doet via de gemeente;
  • het afgelopen half jaar niet bij deze werkgever heeft gewerkt.

Doelgroepverklaring binnen 3 maanden aanvragen

Oudere werknemers moeten de doelgroepverklaring LKV binnen 3 maanden na indiensttreding aanvragen als zij dit willen. Na deze 3 maanden heeft de werknemer geen recht meer op de doelgroepverklaring LKV.

De werknemer is niet verplicht om een doelgroepverklaring LKV aan te vragen.

Controle LKV door UWV

UWV berekent op basis van de loonaangiften door welke werknemer recht geeft op het LKV. Ook controleert UWV of de gemeente een doelgroepverklaring ook echt heeft afgegeven.

Zonder een doelgroepverklaring komt een werkgever niet in aanmerking voor het LKV.

Hoogte vergoeding loonkosten

De loonkostenvoordelen zijn lager per werknemer dan de premiekortingen. Daar staat tegenover dat meer werkgevers gebruik kunnen maken van de loonkostenvoordelen. En kleine ondernemers kunnen de volledige tegemoetkoming krijgen. Bij de korting op de premies kregen zij vaak maar een deel vergoed. Omdat zij minder premies werknemersverzekeringen betaalden dan de maximale premiekorting.

Onderstaande tabel geeft de veranderingen in de tegemoetkomingen weer:
Loonkostenvoordeel oudere werknemers , loonkostenvoordeel (LKV), aanvraag doelgroepverklaring,loonkostenvoordeel,

Kopie doelgroepverklaring sturen naar UWV

Gemeenten moeten bij afgeven van een doelgroepverklaring LKV altijd een kopie sturen naar:

UWV
Postbus 58015
1040 HA Amsterdam

loonadministratie, loonverwerking, loonverwerker, salarisadministratie, salarisverwerker,salarisverwerking, loon, salaris

Modelteksten & Infographic

Het ministerie van SZW heeft speciaal voor gemeenten de volgende documenten laten ontwikkelen:

 
Kijk ook eens bij:
Compensatieregeling oudere werkzoekenden
Liv 2018 Lkv 2018
Loonkostenvoordeel uitstel
Jeugd Liv

Loonkostensubsidie, Loonkostenvoordelen, lage-inkomensvoordeel, loonkostensubsidie calculator, Regelhulp loonkostenvoordelen, Aanvragen lage-inkomensvoordeel, Loonkostenvoordelen & LIV,

Over de auteur

100% Salarisverwerking B.V. administrator