Derde-deskundige bijzonder uitstel boven € 20.000

door100% Salarisverwerking B.V.

Derde-deskundige bijzonder uitstel boven € 20.000

Is het totale bedrag aan openstaande belastingschulden hoger dan € 20.000?
             
Dan heeft de Belastingdienst extra informatie nodig om op uw verzoek te kunnen beslissen. U kunt een verzoek indienen voor bijzonder uitstel van betaling als uw klant betalingsproblemen heeft als gevolg van de coronacrisis.

Uit deze extra informatie moet blijken dat de betalingsproblemen zijn veroorzaakt door de coronacrisis. Omdat het om een hoog belastingbedrag gaat, is ook een verklaring van een derde-deskundige nodig.

lonen 2020, salarissen 2020, personeelszaken 2020, premies 2020, kosten 2020, liv 2020, lkv 2020, wab 2020, belastingen 2020, loon, salaris, salarisverwerking, loonadministratie,

Verklaring derde-deskundige

De derde-deskundige moet in de verklaring:

  • aannemelijk maken dat, op het moment waarop uitstel wordt gevraagd of kort daarna, er betalingsproblemen zijn of zullen ontstaan
  • laten blijken dat de financiële problemen hoofdzakelijk zijn ontstaan door de coronacrisis
  • een liquiditeitsprognose opnemen aan de hand van feiten en omstandigheden, bekend op het moment van verzoek om bijzonder uitstel van betaling
  • toelichten welke gegevens de ondernemer heeft verstrekt voor de verklaring.

 

Wie is derde-deskundige

Een derde-deskundige is bijvoorbeeld een externe consultant, een externe financier, een branche-organisatie of uw belastingadviseur of accountant, maar niet iemand uit uw eigen onderneming.
 
 
Bron: belastingdienst.nl

 
 

Gerelateerd artikel

Bijzonder uitstel van betaling aanvragen wordt eenvoudiger
Uitleg over periode verleend uitstel van betaling belasting
Aanvraagformulier bijzonder uitstel aangepast

 
 
belastingdienst, service belastingdienst, belastingtelefoon, kwaliteit belastingdienst

Over de auteur

100% Salarisverwerking B.V. administrator