De nieuwe 2.0 NOW-regeling

door100% Salarisverwerking B.V.

De nieuwe 2.0 NOW-regeling

Regeling NOW 2.0 is vandaag bekend gemaakt met daarin de voorwaarden van deze subsidie uit het tweede noodpakket ( juni t/m september ).
   
De eerste NOW-regeling is 6 juni 2020 gesloten.

Tweede aanvraagperiode NOW wat is veranderd?

Voor de tweede aanvraagperiode NOW is het volgende veranderd ten opzichte van de eerste aanvraagperiode NOW:

Periode tegemoetkoming

De tweede NOW-tegemoetkoming is voor een periode van 4 maanden, in plaats van 3 maanden. Namelijk voor de maanden juni, juli, augustus en september 2020.

NOW –regeling, TOGS – regeling,Tozo – regeling,MKB kredieten – regeling,Belastingmaatregelen , Energiebelastingen – regeling, COL – regeling, GO C regeling, Qredits – regeling, landbouw-, tuinbouw- en visserijsector regelingen,

Plichten

De volgende plichten zijn erbij gekomen:

 • Keer geen winstuitkering en bonussen uit aan aandeelhouders, bestuur en directie, en koop geen eigen aandelen. Maar dit geldt alleen als het voorschot op de tegemoetkoming € 100.000 of meer is. Of als de definitieve tegemoetkoming € 125.000 of meer is. Gaat het om een aanvraag op werkmaatschappij-niveau: keer ook geen winstuitkering en bonussen uit aan de moedermaatschappij of het groepshoofd waar de werkmaatschappij onderdeel van is. Dit geldt ook als uw voorschot lager dan € 100.000 is of uw definitieve tegemoetkoming lager is dan € 125.000. Het groepshoofd of de moedermaatschappij van het concern moeten hiermee akkoord zijn.
 • Stimuleer uw werknemers om zich bij te scholen of om te scholen, zodat zij zich kunnen aanpassen aan de nieuwe economische situatie. Hiervoor moet u bij de NOW-aanvraag een verklaring afleggen. Via het crisisprogramma NLWerktDoor kunnen mensen van 1 juli tot en met december 2020 kosteloos online scholing volgen en adviezen voor hun ontwikkeling krijgen.
 • Dient u voor 20 of meer werknemers een ontslagaanvraag in bij UWV? Dan verlaagt UWV de aan u toegekende subsidie met 5%.
 • UWV verlaagt de tegemoetkoming niet als u een akkoord heeft bereikt over de ontslagaanvraag met de belanghebbende vakbond(en) of een andere vertegenwoordiging van uw werknemers.
 • Is er géén akkoord over de ontslagaanvraag? Dan verlagen wij de tegemoetkoming ook niet als u en de vertegenwoordiging van uw werknemers een commissie (ingericht door de Stichting van de Arbeid) hebben gevraagd om te beoordelen of de ontslagaanvraag noodzakelijk is. Daarbij mag u dit verzoek niet ingetrokken hebben op het moment dat u de tweede tegemoetkoming NOW aanvroeg.

Berekening

Het volgende is veranderd in de berekening:

 • Het percentage omzetverlies berekend UWV over 4 maanden in plaats van 3 maanden. Schat dit percentage zo precies mogelijk in. Zo voorkomt u dat u een te hoog bedrag ontvangt en misschien later geld moet terugbetalen.
 • De verhoging van de loonkosten om vakantiegeld, pensioenpremie en andere werkgeverslasten te compenseren gaat van 30% naar 40%. Dit is om ook andere kosten dan loonkosten te compenseren.
 • UWV gaat uit van de loonsom van maart 2020 (of november 2019). Dit is de meest recente maand waarover we de loongegevens hebben.
 • UWV heeft ervoor gekozen om voor de hoogte van het voorschot de loonsom van maart 2020 als basis te nemen. Dit omdat maart 2020 de meest recente maand is waarover UWV volledige loongegevens beschikbaar heeft in onze polisadministratie. Als de loonsom van maart 2020 niet in onze polisadministratie staat, gaan wij uit van de loonsom van november 2019. In beide gevallen gaat de UWV uit van de gegevens die op 15 mei 2020 bij ons bekend waren.

Akkoord voor publicatie

Als u NOW aanvraagt, gaat u ermee akkoord dat de naam van uw organisatie, de vestigingsplaats, het voorschot en de definitieve tegemoetkoming openbaar gemaakt worden. Alle andere gegevens, zoals uw adres, worden dus niet openbaar gemaakt.

Kabinet

Vanaf eind juni 2020 publiceert UWV het akkoord en vermeld dit op de website. Dit geldt ook als u de eerste aanvraagperiode NOW heeft aangevraagd. Het kabinet moet namelijk transparant zijn, omdat de NOW een subsidie is die van publiek geld wordt betaald.

Ontslag

Als u van 1 juni tot en met 30 september voor werknemers ontslag aanvraagt bij UWV vanwege bedrijfseconomische redenen, dan doet UWV het volgende:

 • UWV neemt 100% van de loonsom van maart 2020 van de werknemers voor wie u ontslag aanvraagt. En dit vermenigvuldigen UWV met 3 (en niet met 4).
 • Dit bedrag trekt UWV af van de definitieve tegemoetkoming die u zou hebben gehad zonder de ontslagaanvragen.
 • Dient u voor 20 of meer werknemers een ontslagaanvraag in bij UWV? Dan verlaagt UWV de aan u toegekende tegemoetkoming met 5%.
 • UWV verlaagt de tegemoetkoming niet als u een akkoord heeft bereikt over de ontslagaanvraag met de belanghebbende vakbond(en) of een andere vertegenwoordiging van uw werknemers.
 • Is er géén akkoord over de ontslagaanvraag? Dan verlaagt UWV de tegemoetkoming ook niet als u en de vertegenwoordiging van uw werknemers een commissie (ingericht door de Stichting van de Arbeid) hebben gevraagd om te beoordelen of de ontslagaanvraag noodzakelijk is. Daarbij mag u dit verzoek niet ingetrokken hebben op het moment dat u de tweede tegemoetkoming NOW aanvroeg.

Betaling

UWV betaalt de tegemoetkoming in 2 keer:

 • De eerste betaling ontvangt u zo snel mogelijk nadat UWV uw aanvraag hebben goedgekeurd. U ontvangt dan de tegemoetkoming voor de eerste 2 maanden.
 • De tweede betaling krijgt u ongeveer 2 maanden daarna. U ontvangt dan de tegemoetkoming voor de andere 2 maanden.

Bron:UWV

 
 

Gerelateerd

Loket NOW 2.0 opent op 6 juli
Overzicht voorwaarden NOW in handig document
Alles over de aanvraag NOW-regeling

 
NOW regeling, NOW maatregels, Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), NOW, UWV, Belastingdienst,

Over de auteur

100% Salarisverwerking B.V. administrator