De Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

door100% Salarisverwerking B.V.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

Waakhonden nog niet klaar voor privacywet.

                               

Autoriteit Persoonsgegevens AP wil 100 man extra

Autoriteit Persoonsgegevens (AP),wet en regelgeving privacy, AVG veiligheid,protocol ap, afpraken persoonsgegevens, werkgevers wet Autoriteit Persoonsgegevens,verzuimbegeleiding
De Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens maakt zich zorgen over zijn budget. Dat lijkt te klein om goed te kunnen voldoen aan de naderende Europese privacywet AVG.
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) vreest dat de organisatie niet voldoende mensen heeft om privacywet AVG goed te kunnen handhaven. De wet geldt vanaf 25 mei en bij de AP zijn zorgen.

Dat zegt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

De autoriteit reageert naar aanleiding van berichtgeving van Reuters, zeventien van de 24 ondervraagde instanties zeggen op 25 mei nog onvoldoende financiering of bevoegdheden te hebben om de AVG goed te kunnen handhaven. Nadat een rondgang was gemaakt onder 24 Europese privacywaakhonden.

De Nederlandse privacywaakhond heeft het personeelsbestand al fors uitgebreid, van 72 medewerkers in 2017 naar 123 fte en 133 medewerkers op dit moment.

Maar vooralsnog lijkt dat te weinig. Uit een onderzoek dat vorig jaar werd uitgevoerd bleek dat voor de handhaving zeker 185 werknemers nodig zijn. De AP wil nu zo snel mogelijk doorgroeien naar dat aantal medewerkers, maar mogelijk zijn er meer nodig.

“Op basis van de huidige instroom denken wij dat er 222 medewerkers nodig zijn op termijn”, laat een medewerker weten.

Mogelijk nog 100 werknemers nodig

Of dat in de praktijk ook zo uitpakt moet nog blijken, zegt de woordvoerder.

“Als de wet eenmaal geldt is het afwachten. Als alle bedrijven netjes aan de wetgeving voldoen kunnen we het misschien aan met 185 mensen. Maar als er heel veel klachten komen, zullen we ook meer mankracht nodig hebben.”

“Dat is een punt van zorg”, zegt een woordvoerder van de privacywaakhond desgevraagd.

“Het aantal aanvragen dat we nu hebben gekregen is al drie keer zo hoog als in dezelfde periode vorig jaar, en de wet moet nog van kracht worden.”

recht op extra geld bij vervanging, senior collega vervangen meer geld, salarisverwerking, juridische ondersteuning salarisverwerker, loon ondersteuning, juridische advies loon,
Als de AVG eind deze maand gaat gelden moeten bedrijven niet alleen zeggen wát ze gebruiken, maar ook waarvóór en hoe en hoe lang ze het opslaan. En een gebruiker moet de toestemming die is gegeven voor het bewaren van de data net zo makkelijk weer kunnen intrekken.

De Autoriteit Persoonsgegevens controleert in Nederland of bedrijven zich aan de regels houden. Als dat niet het geval is kunnen er flinke boetes worden uitgedeeld.

AVG verplicht

Elk Europees land heeft een nationale toezichthouder, die op naleving van de wet toeziet.
In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens. Burgers kunnen bij de toezichthouders terecht met klachten over bedrijven die de wet niet naleven. De waakhonden kunnen bedrijven die de wet overtreden waarschuwen of beboeten met bedragen tot wel 20 miljoen euro of 4 procent van de jaarlijkse wereldwijde omzet.

privacywet, avg, Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), Europese privacywetgeving,

Europese waakhonden ook niet klaar

De AVG is de Nederlandse privacy die voortvloeit uit de Europese General Data Protection Regulation (GDPR). Ook de andere privacywaakhonden in Europa zijn naar eigen zeggen niet klaar voor handhaving, zeggen ze tegen Reuters. Het persbureau heeft aan de verschillende waakhonden gevraagd of ze genoeg budget en slagkracht hadden voor de GDPR. 17 van de 24 geven aan dat ze er nog niet klaar voor zijn.

Wet geen obstakel

Omdat de Tweede Kamer al een uitvoeringswet heeft aangenomen, kan AP in Nederland wettelijk toezien op de AVG. In sommige andere Europese landen zijn de nieuwe regels nog niet in de nationale wet opgenomen, waardoor instanties in die landen niet kunnen handhaven.
AP zegt ook dat het al zijn interne processen op orde heeft. Zo kan het klachten van burgers behandelen en communiceren met de interne functionarissen bescherming persoonsgegevens, die bepaalde grote bedrijven vanaf 25 mei moeten hebben.
Ook zal AP vanaf 25 mei uit eigen beweging onderzoek naar bedrijven doen, om te zien of zij de wet naleven.

Zie ook :
Privacywet veel gedoe!
Géén boetes door AVG aan organisaties
Loonstrook per e-mail, mag dat van AVG?
De privacy van zieke werknemers is te sterk!

Europese privacywet AVG, AP Autoriteit Persoonsgegevens

Over de auteur

100% Salarisverwerking B.V. administrator