Categorie Archief Online HR- en salarisapplicatie

door100% Salarisverwerking B.V.

HR-administratie te vaak op privé apparaat

De helft van Nederlandse werknemers gebruikt persoonlijke apparaten voor eenvoudige hr-administratie

         

Meer dan zes op tien (65%) van de Nederlandse werknemers doen eenvoudige hr-taken op hun eigen apparaat in plaats van op een apparaat van het werk.

Deze resultaten komen uit het onderzoek naar digitalisering op de werkplek van SD Worx. De resultaten volgen op een onderzoek van eerder dit jaar waaruit bleek dat in Nederland de helft (50%) van de eenvoudige hr-taken online kan gebeuren.

loonadministratie, loonverwerking, salarisverwerking, salarisverwerkers, salarisverwerker, online salarisverwerker, salarisverwerking online, cloud oplossingen loon, salaris in de cloud, salaris, loon, 100% salarisverwerking, 100% salaris, 100% loon,

Werk privé door elkaar

Uit het onderzoek blijkt dat het werk en het privéleven van werknemers steeds meer samenvloeien. Maar liefst 73 procent van de werknemers vraagt ziekteverlof aan via een van hun eigen apparaten. Daarmee is dit de taak die het meest wordt uitgevoerd met persoonlijke technologie, gevolgd door verlof aanvragen (69 procent) en bijzonder verlof aanvragen (63 procent). Ter vergelijking, de taken die het minst worden uitgevoerd op een persoonlijk apparaat zijn het indienen van onkosten en het aanvragen en regelen van zakenreizen (61 procent).
 

Jonge mensen verkiezen persoonlijke apparaten

Een persoonlijk apparaat gebruiken voor administratieve taken voor het werk is veel gebruikelijker bij werknemers jonger dan 30 jaar. Taken als ziekteverlof aanvragen (83 procent) of verlof aanvragen (79 procent) doet deze leeftijdsgroep op hun eigen tablets, laptops of smartphones. Zelfs een van de minst populaire taken voor mensen jonger dan 30, onkosten indienen, doet 68 procent op een eigen apparaat. Werknemers ouder dan 50 jaar zullen juist veel minder snel een ander apparaat dan een van het werk gebruiken voor zulke taken. Zo verzoekt en regelt 57 procent van deze groep hun zakenreizen op een apparaat van het werk, tegenover amper 28 procent voor mensen jonger dan 30 jaar.
 

Vermenging

Mark Bloem, directeur bij SD Worx Nederland: ‘Naarmate technologie steeds meer ingebed raakt in ons privéleven, is het niet verrassend dat de grens tussen persoonlijke en werkgebonden apparaten vervaagt. De vraag zal variëren per land of leeftijdsgroep, maar organisaties moeten ervoor zorgen dat ze hun mensen de mogelijkheden bieden om te werken op de manier, het tijdstip en de plaats die hen het beste ligt, zolang dat mogelijk is voor het type werk, natuurlijk. Bedrijven moeten zich inzetten om het privé- en het werkleven van hun werknemers gemakkelijker te maken. Doen ze dat niet, dan zal de betrokkenheid hieronder lijden en zullen mensen vertrekken naar bedrijven die wel voldoen aan de verwachtingen.’
 

Nederland tweede na Oostenrijk

Er zijn grote verschillen tussen de onderzochte landen in wat de mensen in elk land liever doen op een persoonlijk apparaat tegenover een apparaat van het werk. Nederland heeft met 65 procent een van de hogere scores op het vlak van werknemers die administratieve hr-taken op een persoonlijk apparaat uitvoeren. Hiermee staat het maar net achter Oostenrijk, dat het hoogst scoorde met 67 procent. Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk scoorden allemaal 56 procent. België had de laagste score van de onderzochte landen, met maar 45 procent van de werknemers die ervoor kozen om deze administratieve hr-taken op een persoonlijk apparaat te doen.
 
 
 
loonadministrateurs,salarisadministrateurs, salarisverwerking, salarisverwerker, salarisverwerkers, loonadministratie, loonadministrateurs, loonverwerkers, loonverwerker, salarisadministratie, salaris, loon, salarisverwerking online, salarisverwerker online,

door100% Salarisverwerking B.V.

Hoe lees je een loonstrook?

Loon – Salaris.

                                       
De overheid heft iets meer loonbelasting, dus zal je nettosalaris iets lager uitvallen. Wie dat probeert te achterhalen via zijn loonstrookje, komt terecht in een woud van afkortingen. Hoe lees je zo’n papiertje eigenlijk?

Het is lastig, een loonstrookje staat vol met afkortingen, zoals bijvoorbeeld ‘Loonheffing TB’ en ‘Loon ZVW’, die verschillende kostenposten aanduiden.

Vakbond CNV berekende begin dit jaar dat in 3 tot 7 procent van de loonstrookjes fouten zaten. Soms wordt iemand ingedeeld in een lagere functie of is het vakantiegeld niet goed berekend. “Bekijk je strookje dus altijd”, luidde het advies.

Hoewel de meeste loonstrookjes geen fouten bevatten en bedrijven gebonden zijn aan cao’s waarin de afspraken zijn vastgelegd, kan het geen kwaad om dat papiertje toch af en toe eens te controleren. Zo gaat het niet altijd goed met het gewerkte aantal uren als je onregelmatig werkt.

salarisverwerking, salarisverwerker, salarisverwerkers, loonadministratie, loonadministrateurs, loonverwerkers, loonverwerker, salarisadministratie, salaris, loon, salarisverwerking online, salarisverwerker online,

Hoe lees je een loonstrookje?

1. Wat betekent het bovenste gedeelte met die vakjes?

Je loonstrook is in twee delen opgedeeld. Bovenaan staan zakelijke gegevens, zoals het nummer waaronder je bij de salarisadministratie bent geregistreerd. Ook vind je daar het personeelsnummer, de betaalde periode en bijzondere gegevens als het registratienummer voor je pensioen.

De afkorting ‘hefk’ staat voor de vraag of je heffingskorting krijgt. Het nummer achter ‘IKV’ is belangrijk voor de Belastingdienst en het UWV.

2. Controleer je bruto salaris

Het bruto salaris staat vaak aangegeven op je loonstrookje als ‘salaris’ in het tweede deel van je loonstrook. Meestal staat dit bovenaan het lijstje.

Bekijk of dit hetzelfde bedrag is als vorige maand. Houdt daarbij in je achterhoofd dat je na 1 januari iets meer geld kunt krijgen als je salaris is gestegen. Sommige bedrijven betalen de verhoging vanaf 1 januari, februari of zelfs vanaf 1 april uit.

Boven je salaris staat soms het woord ‘netto TWK resultaat’. Dat staat voor het bedrag dat je ‘extra’ in je portemonnee krijgt, omdat er een herberekening van je salaris is gemaakt. Zo kan het gebeuren dat een cao ingaat met terugwerkende kracht. Van dit bedrag zijn al verschillende premies afgetrokken.

3. Controleer het aantal uren

Werk je in ploegendienst, onregelmatig of veel over? Bekijk dan of de uren goed zijn berekend.

“Dat kan voor verwarring zorgen”, zegt Marinus. Soms worden uren later berekend of niet duidelijk als ‘extra’ genoemd. Zo gebeurt het soms dat overuren in februari hebt gemaakt, pas in april uitbetaald worden. Je begrijpt: dat is niet bepaald bevorderlijk voor het overzicht.

Vaak kan je in het roosterprogramma van je werkgever controleren hoeveel extra uren je gewerkt hebt of je kunt het zelf bijhouden in een agenda.

4. Controleer de aanvullende vergoedingen

Krijg je extra vergoedingen voor studie of reisonkosten? Bekijk of ze goed doorgegeven zijn. Je vindt ze op je loonstrook onder ‘bijdrage auto’ of bijvoorbeeld ‘nRepresentatieve verg’.

Deze posten kunnen elke maand afwijken, vertelt Marinus. “In tegenstelling tot bijvoorbeeld pensioenberekeningen, zijn deze niet vastgesteld.”

Je overuren worden ‘overwerk’ genoemd. Of je daar een extra toeslag voor krijgt, ligt aan je cao. Deze tarieven staan ook apart op je loonstrookje vermeld.

5. Wat betekenen al die andere posten?

Op het tweede deel van je loonstrook staan talloze afkortingen. Zo kan je ‘Premie AOP’ tegenkomen als je voor de decentrale overheid werkt. Dat staat voor premie voor je arbeidsongeschiktheidspensioen. In het onderwijs heet dat bijvoorbeeld weer ‘Premie AP’.

Erg onduidelijk, daarom vanaf nu dit jaar schrijven we alle afkortingen uit, volgens 100% Salarisverwerking BV Daarnaast verschilt de vorm van de loonstrookjes, afhankelijk van welke software je werkgever gebruikt.

Vraag je werkgever daarom welke loonstrokenverwerker jouw loonstrookje maakt. Op de websites van bijvoorbeeld 100% Salarisverwerking, staat uitleg wat welke afkorting betekent.

En wil je het direct weten, bel gewoon 079 – 33 15 444

Zie ook:
Uitleg loonstrook
Loonstrook aan werknemers
loonadministratie, loonverwerking, salarisverwerking, salarisverwerkers, salarisverwerker, online salarisverwerker, salarisverwerking online, cloud oplossingen loon, salaris in de cloud, salaris, loon, 100% salarisverwerking, 100% salaris, 100% loon,

door100% Salarisverwerking B.V.

Hoe identiteitsbewijs aanleveren?

Wat te doen naar de salarisadministrateurs?

                               

Zo dient uw medewerker een identiteitsbewijs aan te leveren!

salarisadministratie, loonadministratie, salarisverwekers, salarisverwerking, salarisverwerker, loon, salaris,

Bij het aangaan van een arbeidscontract bent u verplicht om een geldig ID-bewijs van de medewerker in het dossier te hebben. Dat mag een geldig paspoort, identiteitskaart of vreemdelingendocument zijn, maar ‘géén rijbewijs‘.

Let op:

dit geldt ook voor stagiairs die bij uw bedrijf stage lopen. Ook hierbij dient u de kopie tot vijf jaar na afloop van de stage te bewaren.

Onderstaand lichten wij toe waar een identiteitsbewijs aan dient te voldoen:

Paspoort afkomstig uit de EU- en EER-landen

Van het paspoort heeft u een kopie nodig van de opengeklapte versie, waarbij alle randen en hoeken goed zichtbaar zijn. Ook moet u het Burgerservicenummer (BSN) kunnen zien op de kopie. De kopie moet duidelijk leesbaar zijn en een herkenbare foto bevatten.

 • Bij het oude model paspoort is het nummer al direct zichtbaar op de voorzijde van de opengeklapte versie. Alleen de voorzijde opengeklapte versie is in dit geval akkoord.
 • Bij het nieuwe paspoort (per 09-03-2014) staat het BSN nummer niet meer op de voorzijde, maar op de achterzijde van de kaart. In dit geval heeft u een kopie voorzijde- en achterzijde van de houderpagina nodig op de opengeklapte manier. (zie voorbeeld).

Zo dient uw medewerker een identiteitsbewijs aan te leveren salarisverweker, inleveren van id aan salarisverwerking, ID kopie en loonadministratie, loon verwerkers en hun kopie ID,

Een identiteitskaart afkomstig uit de EU- en EER-landen

Van de identiteitskaart heeft u een kopie nodig van zowel de voor- als achterkant, waarbij alle hoeken van de identiteitskaart goed zichtbaar zijn. Ook moet u het Burgerservicenummer (BSN) kunnen zien op de kopie. De kopie moet duidelijk leesbaar zijn en een herkenbare foto bevatten. (zie voorbeeld)
Zo dient uw medewerker een identiteitsbewijs aan te leveren salarisverweker, inleveren van id aan salarisverwerking, ID kopie en loonadministratie, loon verwerkers en hun kopie ID,

Nederlands vreemdelingendocument

Van het vreemdelingenidentiteitsbewijs heeft u een kopie nodig van zowel de voor- als achterkant, waarbij alle hoeken van de identiteitskaart goed zichtbaar zijn. De kopie moet duidelijk leesbaar zijn en een herkenbare foto bevatten. (zie voorbeeld)
Let op: op de achterzijde staat vermeld of de desbetreffende persoon in Nederland mag werken en onder welke voorwaarden.

Kopie nooit verversen

Het gaat om het identiteitsbewijs op het moment van indiensttreding. De kopie daarvan moet u blijven bewaren en nooit vervangen door een kopie van een recent (geldig) paspoort of ander identiteitsbewijs. Dat betekent dus dat wanneer de geldigheid van het identiteitsbewijs gedurende het dienstverband verloopt, u niet een nieuwe kopie hoeft te maken.

Identificatieplicht op de werkvloer

Werknemers dienen zich te allen tijden te kunnen identificeren. Dus ook bij een eventuele onverwachte controle. In dat geval is naast een paspoort, identiteitskaart en vreemdelingendocument ook een rijbewijs toegestaan.

Veilige kopie met KopieID app, persoonlijke gegevens binnen en buitenland, afgeven van paspoort gegevens,

door100% Salarisverwerking B.V.

Loonstrook per e-mail, mag dat van AVG?

Salarisverwerkers verzorgen onder meer de salarisadministratie voor werknemers.

                             

De loonstroken stuurt het kantoor nu per mail met in de bijlage de pdf als informatie.
Mag dit onder de AVG of moet het kantoor het versleutelen of op een portaal aanbieden?

De ICT-jurist Arnoud Engelfriet gaat daar in zijn blog op IUS Mentis.com op in.

Onder de AVG gaat veel wijzigen, maar waar het specifiek gaat om beveiliging blijven de regels in de kern gelijk. Een bedrijf moet zorgen voor “adequate” oftewel goede beveiliging bij alles dat het bedrijf doet met persoonsgegevens.

De AVG eist vooral duidelijkheid, vastgelegd in beleid.

E-mail is daarbij een heikel punt. Een erg veilig medium is het van zichzelf niet. Goed beveiligingsbeleid heeft dus ook een paragraaf over e-mail en regelt daarin wat wanneer mag worden gemaild, wanneer encryptie moet worden gebruikt en wanneer een ander, veiliger kanaal moet worden ingezet.

Autoriteit Persoonsgegevens (AP),wet en regelgeving privacy, AVG veiligheid,protocol ap, afpraken persoonsgegevens, werkgevers wet Autoriteit Persoonsgegevens,verzuimbegeleiding

Extra aandacht voor veiligheid

Financiële gegevens zoals loonstroken zijn volgens Arnoud Engel relatief kwetsbaar en daar moet dus extra aandacht voor veiligheid bij komen.

Per mail sturen is alleen acceptabel als de wederpartij daar zelf om vraagt (bijvoorbeeld een particulier die per mail vraagt om een financieel advies) maar een ‘gedwongen’ situatie (de werkgever laat de loonstroken per mail versturen, zonder te vragen) is een ander verhaal.

Specifiek bij loonstroken geldt nog dat de werknemer er uitdrukkelijk mee heeft ingestemd. Dat mag in de arbeidsovereenkomst of later zijn gebeurd. Als daarbij is gezegd dat dit per mail gebeurt, dan denkt de ICT-specialist dat dit is toegestaan.

De werkgever moet nagaan of het personeel kan overzien waar ze voor tekenen als ze hier ja op zeggen, en afgedwongen toestemming mag natuurlijk niet.

Encryptie of de zaken via een beveiligd portaal aanbieden zijn goede alternatieven. Nadelen zijn dat het technisch complexer wordt en dat er weer moet worden nagedacht over beheersing van de wachtwoorden.

salarisverwerking, salarisverwerker, salarisverwerkers,salarisverwerking online, loonadministratie,loon,salaris,salaris oplossingen,loon verwerker,salaris uitbesteden,

door100% Salarisverwerking B.V.

Online salarisadministratie

salarisverwerking, salarisverwerkers, salarisverwerker, salarisadministratie, loonverwerker, loonverwerkers, loonadministratie, salaris administratie, salaris en loon regelingen, loonbelasting, loonpremies, salaris, ,loonregelingen, salaris premies, loonbelastingen, loon berekeningen, salaris berekening, personeelskosten, personeelspremies, administratie personeel,

Uw salarisadministratie in de cloud

Uw salarisadministratie wordt veilig opgeslagen en beheerd in onze cloud software. Dat betekent dat gegevens over de salarissen van uw medewerkers altijd en overal op één plek beschikbaar zijn. Uw medewerkers hebben zelf vanaf elk device toegang tot hun persoonlijke omgeving in de software en ontvangen daarin hun digitale salarisstroken en jaaropgaven.

Een vast aanspreekpunt

Wanneer u uw salarisadministratie aan ons uitbesteedt, heeft u een vast aanspreekpunt: een salaristeam in een van onze vestigingen bij u in de buurt. Hierbij kunt u altijd direct terecht met vragen, zowel telefonisch als per e-mail. Door deze persoonlijke samenwerking hebben we inzicht in uw situatie en kunnen we rekening houden met al uw specifieke wensen voor uw salarisverwerking.

Samenwerking met gespecialiseerde partners

Voor organisaties in het MKB/Bedrijfsleven en verzekeringsmaatschappijen werkt 100% Salarisverwerking regelmatig samen met onze gespecialiseerde partners.

De voordelen

 • Continuïteit en kwaliteit gewaarborgd
 • Up-to-date met de nieuwste wet- en regelgeving
 • Besparing op tijd en kosten
 • Digitale salarisstroken in de software overal en altijd beschikbaar
 • Eenvoudig uit te breiden met geïntegreerde online HR-modules

Salarisverwerker,loonadmnistratie, uitbesteden loonverwerking, salarisverwerking uitbesteden, salaris,loon,

Salarisverwerking tegen een betaalbare prijs

Veel organisaties denken dat het uitbesteden van de salarisadministratie een grote investering vraagt. Uit onze ervaring blijkt vaak het tegendeel, u kunt zelfs kosten besparen. Samen met u brengen wij graag in kaart wat in uw situatie de beste oplossing is: uw salarisadministratie uitbesteden of zelf verzorgen, bijvoorbeeld met behulp van onze software. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak of telefonisch advies. Of vraag direct een offerte aan.

 • Salarisadministratie/verwerking
  Salarisadministratie/verwerking
  100% Salarisverwerking B.V. is een salarisadministratiekantoor. Door constant te innoveren, zorgen we ervoor dat u zo min mogelijk tijd en geld kwijt bent aan uw salarisadministratie/verwerking. Dit doen we onder andere door middel van koppelingen tussen uw salarisadministratie en uw tijdregistratie- of planning software.
 • Koppelingen salarisverwerking
  Koppelingen salarisverwerking
  De meeste integraties zijn door ons zeer vlot en tegen lage kosten te realiseren. Deze koppelingen zorgen ervoor dat u nu al klaar bent voor strategische keuzes die u nu of in de toekomst gaat maken. Staat uw planningssoftware of tijdsregistratie systeem er nog niet bij? Er wordt volop gewerkt aan nieuwe (cloud)koppelingen. Neem gerust contact met ons op als u meer wilt weten over de vele mogelijkheden.
 • Tijdregistratie- en planningssoftware
  Tijdregistratie- en planningssoftware
  Koppeling tussen tijdregistratie- en planningssoftware: Door middel van een koppeling tussen uw tijdregistratie- of planningssoftware en de salarisadministratie, worden de gewerkte uren automatisch ingeladen in uw salarisadministratie. U hoeft deze uren dus niet meer handmatig over te nemen of in te laden via een Excel-bestand. De automatische koppeling is minder foutgevoelig dan het handmatig overnemen van gegevens en bespaart u daarnaast veel tijd.
 • Dubbele vastlegging voorkomen door onze koppelingen
  Dubbele vastlegging voorkomen door onze koppelingen
  Wij merken dat gegevens voor de salarisadministratie regelmatig op twee plaatsen geregistreerd worden. Hierdoor kost het doen van de salarisadministratie, naar ons idee, onnodig veel tijd. In veel gevallen worden de gewerkte uren bijvoorbeeld zowel in het tijdregistratiesysteem als in de salarisadministratie verwerkt. Deze dubbele vastlegging kost tijd en is daarnaast foutgevoelig. Door middel van de koppelingen van 100%Salarisverwerking worden dit soort gegevens automatisch tussen de systemen uitgewisseld. Hierdoor hoeft u de gegevens maar op een plek te registreren en is de informatie in beide systemen altijd up-to-date. Door de juiste zaken te standaardiseren en te automatiseren houden onze salarisspecialisten tijd over om met u mee te denken over de groei van uw organisatie.

SALARISADMINISTRATIE EN HR SOFTWARE

100% Salarisverwerking B.V. salarisadministratiekantoor.

Door constant te innoveren, zorgen we ervoor dat u zo min mogelijk tijd en geld kwijt bent aan uw salarisadministratie/verwerking.

Dit doen we onder andere door middel van koppelingen tussen uw salarisadministratie en uw tijdregistratie- of planning software.

De meeste integraties zijn door ons zeer vlot en tegen lage kosten te realiseren.

Deze koppelingen zorgen ervoor dat u nu al klaar bent voor strategische keuzes die u nu of in de toekomst gaat maken.

Staat uw planningssoftware of tijdsregistratie systeem er nog niet bij?
Er wordt volop gewerkt aan nieuwe (cloud)koppelingen.

Neem gerust contact met ons op als u meer wilt weten over de vele mogelijkheden.

Yuki

Yuki werd opgericht in 2007 door Arco van Nieuwland, Lucas Brentjens en Sebastian Toet. De oprichters hebben jarenlange ervaring in de ontwikkeling van administratieve software.

Zendesk

Zendesk is een online oplossing die bedrijven helpt om betere klantenondersteuning te bieden.

AFAS

AFAS is een leverancier van gebruiksvriendelijke bedrijfssoftware voor dienstverlenende organisaties. Zij leveren ERP- en bedrijfsapplicaties in de cloud.

Kindplanner

KindPlanner is een softwarebedrijf dat slimme oplossingen voor de kinderopvang realiseert. Vanuit de visie dat de bedrijfsvoering zo optimaal mogelijk moet worden ingericht.

Absentiemanager

Absentiemanager is de alles-in-een oplossing voor verzuim binnen uw organisatie! De applicatie is geschikt voor het registreren van verzuimdata en is tevens een analyse- en sturingsinstrument bij de aanpak van verzuim en arbeidsongeschiktheid.

Akiet

Akiet koppelt uw applicaties aan Nmbrs. Als uw applicatie niet in de lijst staat en wilt u een koppeling met Nmbrs laten maken?

Allsolutions

Organisaties die zich willen ontwikkelen tot succesvolle Extended Enterprises ondersteunt AllSolutions met een krachtige Software-as-a-Service oplossing waarmee zij samenwerking bevorderen en al hun processen af kunnen dekken.

Analysio

Met analys.io kunnen accountants- en administratiekantoren cli�nten monitoren zodat geen risico of advieskans onopgemerkt blijft.

A&O services

A&O Services voert al 60 jaar, voor iedereen in de sector Afbouw en Onderhoud, een groot aantal regelingen uit.

APG

APG is een pensioenuitvoerder die voor zijn opdrachtgevers het pensioen regelt van 4,5 miljoen mensen. We verzorgen het pensioen van ��n op de vijf gezinnen in Nederland.

ArboNed

ArboNed is een vooraanstaande en professionele dienstverlener, die zich richt op het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid van werknemers, waardoor het verzuim binnen bedrijven en instellingen wordt verlaagd

Asperion

Uw loonjournaalposten kunt u downloaden vanuit Nmbrs en direct uploaden in Asperion.

Atrea

Atrea is een leverancier van systemen voor Tijdregistratie, Activiteiten/order/projecten registratie, Afwezigheidplanning, Toegangscontrole en Bezoekersregistratie.

Bedrijfsrooster

Bedrijfsrooster biedt bedrijven en personeelsleden een meerwaarde door een overzichtelijke personeelsplanning, hulp bij het maken van roosters en een snelle urenregistratie.

Benefits-Plaza

Wij bieden u een Employee Benefits platform voor de administratie en communicatie rondom alle verzekerbare arbeidsvoorwaarden

Celon

Celon ondersteunt organisaties, teams en afdelingen met Software-as-a-Service oplossingen voor project-, resource- en portfoliomanagement.

Colland

Colland staat voor Collectief, Land- en Tuinbouw in Holland

Comandi Management

Comandi Management Dashboard is een uniek instrument om sturing te geven aan uw organisatie. Ontworpen voor ondernemers die geen interesse hebben in paginalange cijfertabellen: sturingsinformatie moet actueel, visueel en to-the-point zijn

CreAim

CreAim is de specialist op het gebied van online authenticatie en autorisatie. Hierbij maken zij gebruik van standaarden als eHerkenning en SBR

CTRL

Ctrl is een effici�nt, gebruiksvriendelijk en innovatief samenwerkingsplatform voor mkb accountants-, belastingadvies-, administratiekantoren en ondernemersbased HR software, dat middels dit programma de beste mensen voor uw bedrijf helpt te vinden

Daywize

Daywize Cloud is het meest gebruikersvriendelijke en flexibele systeem voor talentmanagement. Denk hierbij aan Functioneren & Beoordelen, 360graden Feedback, Recruitment en Learning Management

Declaree

Medewerkers kunnen met de Declaree smartphone app hun onkostenformulieren digitaal samenstellen en versturen naar Nmbrs.

Dyflexis Planningsoftware

Dyflexis Planningsoftware wordt ontwikkeld door Wodan Brothers. Dyflexis staat voor DYnamische FLEXibele Informatie Systemen.

Exact

Exact is een softwareleverancier die wereldwijd bedrijfsprocessen van ondernemers ondersteunt.

Ezora

Ezora helpt organisaties sinds 2008 om de juiste beslissingen te nemen. Via online rapporten en dashboards krijgen klanten beter inzicht in hun KPI’s.

ForecastXL

ForecastXL is een cloud-based managementinformatie-tool voor MKB en Accountancy.

HROffice

Met HROffice, halen organisaties een totaaloplossing voor online recruitment in huis, die vanaf vandaag direct gekoppeld kan worden aan de meeste HR- en salarissystemen.

i8solutions

i8 Solutions helpt organisaties om beter te presteren in hun business door ze inzicht te geven in hun resultaten, op elke gewenste manier.

Muis software

MUIS Software ontwikkelt administratieve software specifiek voor accountants en ondernemers (mkb, (groot)handelsbedrijven, logistieke ondernemingen, zakelijke dienstverlening, zzp'ers).

Informer

Sinds 1993 is Informer ontwikkelaar van snellere en goedkopere boekhoudsoftware, met name voor moderne Apple computers.

Invantive

Invantive levert softwareoplossingen voor projectmatig werkende bedrijven in de vastgoed, financi�le, bancaire, groenbeheer, technologie en ICT sector.

aa - L1nda

L1NDA is online personeelssoftware (planning en urenregistratie), gemaakt voor mensen.

aa Logicway

LogicWay is gespecialiseerd in de verwerking van boordcomputergegevens en salaris voorloop. De LogicWay software (TripLog) heeft als hoofddoel de controle en correctie op de boordcomputergegevens, en de berekening van de cao‐gerelateerde uurcomponenten en verblijfskosten.

Mijnrooster

Mijnrooster is het eerste Nederlandse online personeelsplanningsysteem voor het eenvoudig plannen van uw medewerkers.

OrgPlan

OrgPlan brengt de My-Orgchart organigram-software, dat ingezet kan worden voor simpele contact-organigrammen tot complexe metrics-organigrammen invoering en uitvoering van deze flexibele arbeidsvoorwaardenregelingen, het persoonlijk keuzebudget en de bijbehorende processen.

PersoneelsSysteem

Met PersoneelsSysteem kunt u heel gemakkelijk en snel overzichtelijke werkroosters maken, gewerkte uren registeren en uw personeelsadministratie beheren.

PGGM

Als pensioenuitvoeringsorganisatie verleent PGGM diensten op het gebied van pensioenbeheer, integraal vermogensbeheer en bestuurlijke advisering aan diverse pensioenfondsen-

PinkWeb

PinkWeb is al meer dan tien jaar marktleider met het innovatieve en meest gebruikte accountancy klantenportaal Cli�nt Online. PinkWeb helpt zijn klanten hiermee om hun werkprocessen te optimaliseren.

Real easy

Real easy boekhouden in de cloud voor de ondernemer die zelf zijn administratie wil doen, of in samenwerking met een accountant.

Retail Solutions

Retail Solutions is ruim vijf jaar actief met praktische oplossingen op het gebied van personeelsplanning voor retailers.

SecureLogin

SecureLogin faciliteert een veilig en gebruiksvriendelijk online bureaublad voor veel gebruikte cloudapplicaties.

Sympa

Sympa is een cloud-based HR software, dat middels dit programma de beste mensen voor uw bedrijf helpt te vinden

Syntrus Achmea

Syntrus Achmea beheert de volledige administratie van ruim 70 Nederlandse pensioenfondsen. Syntrus Achmea heeft een gevarieerd klantenbestand opgebouwd in uiteenlopende branches en sectoren.

TKP

Begonnen als uitvoeringsorganisatie van het pensioenfonds van PTT Nederland is TKP anno 2014 uitgegroeid tot een moderne, effici�nte en betrouwbare pensioenuitvoerder.

Twinfield

Twinfield International is marktleider op het gebied van online boekhouden in Europa en onderdeel van Wolters Kluwer Tax & Accounting.

Unit4

Unit4 levert effectieve boekhoudsoftware voor het midden- en kleinbedrijf en zzp’ers

MKBplusportaal

Met MKBplusportaal heeft u een volledig personeelsadministratie systeem online tot uw beschikking. De werkgever heeft ��n applicatie voor zijn personele gegevens, arbodienstverlening, salarisadministratie, digitaal personeelsdossier en zijn werkgeversverzekeringen.

NN

Nationale-Nederlanden behoort met ruim 4 miljoen particuliere en zakelijke klanten tot de grootste en meest toonaangevende financi�le dienstverleners van Nederland

Moneybird

Moneybird is in 2008 opgericht door drie jonge ondernemers die ondervonden hoeveel tijd het bijhouden van de financi�le administratie eigenlijk kost. Het ideale pakket bestond in hun ogen niet, dus besloten ze deze zelf te bouwen

Blue Carpet

Blue Carpet is een innovatief HR software bedrijf met de ambitie om al het aanwezige talent binnen organisaties en in de Nederlandse arbeidsmarkt inzichtelijk te maken het meest gebruikersvriendelijke en flexibele systeem voor talentmanagement. Denk hierbij aan Functioneren & Beoordelen, 360graden Feedback, Recruitment en Learning Management

Eijsink

Van personeelsplanning tot afrekensystemen, van keuken- en barmanagement tot webshops gekoppeld aan je kassa: Eijsink biedt slimme totaaloplossingen voor een effici�nte bedrijfsvoering.

VCD

VCD levert software, consultancy, infrastructuur en beheer aan bedrijven werkzaam in uiteenlopende branches.

VIATASK

VIATASK gelooft dat processen rondom contractafhandeling geen onnodige tijd mag kosten of aandacht van andere werkzaamheden mag afhalen.

Visionplanner

Met Visionplanner Cloud heeft u snel inzicht in uw financi�le resultaten van vandaag en waar u gaat uitkomen morgen, deze maand… dit jaar

AccountView-Visma

Visma e-Accounting is een complete cloudoplossing voor ondernemers en bevat een compleet pakket voor boekhouden en factureren.

&

AccountView (van Visma) vereenvoudigt boekhouden door het automatiseren van de administratieve processen.

Werktijden.nl

Werktijden.nl is een online personeelsplanning. Stapels roosters op papier en mappen vol met verlofaanvragen worden vervangen door een beeldscherm en toetsenbord.

Workbee

Workbee is het digitale postkantoor voor de effici�nte en veilige bezorging van data. Data van uw applicatie met betrekking tot HRM, planning, verzuim of salaris wordt gesynchroniseerd met een andere applicatie.

WorkForce Pro

Met WorkForce Pro maakt u overzichtelijke personeelsplanningen en kunt gewerkte uren registreren

XPS-HubSpot_Support

XPS Logic is een flexibel in te richten informatiesysteem. Haar onderscheidende kracht ligt in het feit dat een groot aantal mogelijkheden in een systeem gecombineerd is.

X-Portal

X-Portal is gloednieuwe, volledig onafhankelijke Portal software, in combinatie met XBRL en SBR, Online boekhouden, aangifte management, koppelingen met financi�le & fiscale systemen en document management en dossiers.

Yoobi

Yoobi bestaat uit verschillende online modules voor urenregistratie, tijdregistratie, verlof, CRM, online facturatie en planning.

Netvlies

Staat uw applicatie niet in de lijst en wilt u een koppeling met Nmbrs laten maken? Netvlies koppelt uw applicaties aan Nmbrs.

Joboti

Joboti levert een HR chatbot voor medewerkers van uw bedrijf. Met een chatbot, kan het merendeel van de HR vragen direct beantwoord worden.

Iselect

Iselect ontzorgt de invoering en uitvoering van deze flexibele arbeidsvoorwaardenregelingen, het persoonlijk keuzebudget en de bijbehorende processen.

Maetis Ardyn

Duurzame inzetbaarheid, een veranderende ziektewet en vergrijzing. Deze tijd vraagt om nieuwe arbodienstverlening. MaetisArdyn is met haar resultaatgerichte aanpak de partner van de werkgever en werknemer in nieuwe arbotijden.

Arbodienst

De Arbodienst is een adviesorganisatie nieuwe stijl. De Arbodienst is in 2003 opgericht. Mede door De Arbodienst heeft er een verschuiving plaatsgevonden van traditionele arbodienstverlening naar het eigen regiemodel

Arbovitale

Werken draait om mensen. Verzuim dus ook. ArboVitale ondersteunt werkgevers en werknemers met verzuimbegeleiding, preventie en keuringen.

STP nl

STP Nederland is gespecialiseerd in het automatisch koppelen van deelnemersgegevens tussen loonadministratiesoftware en verzekeraars

Novire

Novire ondersteunt organisaties in de zorg- en welzijnssector, het onderwijs en in de zakelijke dienstverlening om processen te optimaliseren

R en R

R&R staat voor Retail & Result: software en services voor food retailers, met als doel een verbeterd resultaat. R&R helpt winkelketens en franchiseondernemers om een balans te vinden tussen loonkosten en productiviteit.

GPS

GPS is al meer dan 30 jaar gespecialiseerd in duurzame totaaloplossingen op vlak van tijdregistratie, personeelsplanning, toegangscontrole en camerabewaking.

Nedap

PEP is een product van Nedap. Met deze applicatie kunnen zowel vaste medewerkers als uitzendkrachten op een eenvoudige manier geregistreerd worden.

Nostradamus

Nostradamus is online planningssoftware gebaseerd op behoefte en budget. Nostradamus, software met een plan!

Digitaal Kantoor

Met Digitaal Kantoor heb je als MKB'er een uniek 5 �in�1 totaalpakket voor jouw boekhouding, personeelsadministratie, in� en verkoop (handel), CRM en projectmanagement.

Cash Software

Cash Software bv ontwikkelt en ondersteunt sinds 1984 standaard financi�le programmatuur voor het MKB.

e-Boekhouden.nl

e-Boekhouden.nl is een online boekhoud- en facturatieprogramma waarmee starters, zzp en mkb-ondernemers zelf of in samenwerking met een boekhouder online de boekhouding kunnen doen.

close

Veel lees plezier? Delen mag.