Categorie Archief Loon/Salaris

door100% Salarisverwerking B.V.

Salarisnorm 30% regeling hoger

Hogere salarisnorm op 30%-regeling per 2019                                

Alleen als buitenlandse werknemers specifieke kennis of vaardigheden hebben, mogen organisaties onder voorwaarden de 30%-regeling voor hen toepassen. De salarisnorm die past bij deze forfaitaire vergoeding voor extraterritoriale kosten is per 1 januari 2019 verhoogd.

Buitenlandse werknemers maken vaak extra kosten voor hun verblijf in Nederland.
Voor vergoeding van deze extraterritoriale kosten > zoals de kosten voor huisvesting > geldt een gerichte vrijstelling, zolang de werkgever de werkelijke kosten per werknemer in de loonadministratie bijhoudt. Maar de werkgever heeft soms de optie om maximaal 30% van het loon onbelast te vergoeden, wat veel administratief werk scheelt. Werkgevers kunnen alleen kiezen voor deze 30%-regeling onder bepaalde voorwaarden.
 

Specifieke deskundigheid als voorwaarde 30%-regeling

De regeling is alleen voor buitenlandse werknemers die bij een Nederlandse organisatie in dienst komen en een specifieke deskundigheid hebben. De Belastingdienst gaat ervan uit dat werknemers over deze deskundigheid beschikken als ze een bepaald salaris verdienen. In de derde uitgave van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2019 stelde de Belastingdienst de nieuwe inkomensgrens voor de 30%-regeling per 1 januari 2019 op € 37.743 per jaar. In 2018 lag deze grens nog bijna € 500 lager.
 

In sommige gevallen lager of geen salarisnorm

Voor buitenlandse werknemers die jonger zijn dan 30 jaar en die in het wetenschappelijk onderwijs een Nederlandse mastertitel (of gelijkwaardige buitenlandse titel) hebben gehaald, geldt een lagere salarisnorm. Voor hen ligt de grens per 1 januari 2019 op € 28.690.
Werknemers die wetenschappelijk onderzoek doen bij bepaalde instellingen hoeven helemaal niet aan een salarisnorm te voldoen. Hetzelfde geldt voor artsen in opleiding.
 

Soms ook sprake van schaarstevereiste

Als vrijwel alle werknemers in de betreffende sector voldoen aan de bovengenoemde inkomensnorm > zoals bij profvoetballers > is dat geen onderscheidende factor meer. Dan komt het zogenoemde schaarstevereiste om de hoek kijken. De werkgever moet dan ook aantonen dat de deskundigheid van de buitenlandse werknemer op de Nederlandse arbeidsmarkt niet of nauwelijks te vinden is.
 
 
Zie ook:
Kortere looptijd 30%-regeling
Kortere looptijd 30% regeling en overgangsrecht
Overgangsrecht bij beperking 30% regeling!
30% regeling
 

30%-regeling,commissie voor Financiën, het rapport Evaluatie,vaste forfaithoogte,100% salaris,salarisvewerking,salarisadministratie,loon,salaris,regelingen,

door100% Salarisverwerking B.V.

Kortere looptijd 30%-regeling

De belastingdienst verstuurde brieven.

                                
De Belastingdienst heeft brieven naar werkgevers en werknemers verstuurd over de gevolgen van de kortere looptijd van de 30%-regeling met ingang van 1 januari 2019.

De looptijd van de 30%-regeling is sinds 1 januari 2019 verkort van maximaal acht naar vijf jaar. Er is een overgangsregeling voor werknemers die vóór 2019 al gebruik maakten van de 30%-regeling.

salaris, loon, loonstroken, loonkosten, loonadministratie,loonverwerking, loonverwerkers,loonverwerker, verloning, salarisadministratie, salarisverwerking, salarisverwerkers, salarisverwerker, salarissen,

Nieuwe einddatum

De nieuwe einddatum voor bestaande gevallen hangt af van de einddatum op de beschikking van de werknemer.

 • Einddatum op de beschikking valt in 2019 of 2020. De nieuwe einddatum is: de einddatum op de beschikking.
 • Einddatum op de beschikking valt in 2021, 2022 of 2023. De nieuwe einddatum is: 31 december 2020.
 • Einddatum op de beschikking valt in 2024 of later. De nieuwe einddatum is: de einddatum op de beschikking minus drie jaar.

 

Nettoloonafspraak

Als de werkgever een nettoloonafspraak heeft gemaakt met de werknemer voor wie de 30%-regeling eindigt, dan zijn de loonkosten misschien hoger voor de werknemer. In alle andere gevallen krijgt de werknemer een lager nettoloon.

Einde 30%-regeling

Na einde van de 30%-regeling zijn vergoedingen voor extraterritoriale kosten loonkosten voor de werknemer. U kunt ze nog wel aanwijzen als eindheffingsloon en in de vrije ruimte laten vallen.

Partiële buitenlandse belastingplicht

Als de werknemer in de aangifte heeft gekozen voor partiële buitenlandse belastingplicht, dan heeft de kortere looptijd ook daarvoor gevolgen. De werknemer kan alleen kiezen voor partiële buitenlandse belastingplicht als hij gebruikmaakt van de 30%-regeling.

 

Bron:Forum Salaris

loonkosten, loonadministratie, loonverwerking, loonverwerkers, loonadministrateurs, loon betalingen, salarisverwerking, salarisverwerker, salarisverwerkers, salarisadministratie, salarisadminitrateurs,

door100% Salarisverwerking B.V.

Loonbelastingtabellen 2019

De loonbelastingtabellen 2019 nu op de site van de Belastingdienst.

                       
Gebruik de loonbelastingtabellen om te zien hoeveel loonbelasting/premie volksverzekeringen u voor een werknemer moet inhouden.

In het hulpmiddel Loonbelastingtabellen staan de volgende tabellen voor 2019, 2018 en 2017:

 • de standaardtabellen (de groene en witte tabellen)
 • de tabellen voor herleidingssituaties
 • de tabellen voor bijzondere beloningen

salaris, loon, loonstroken, loonkosten, loonadministratie,loonverwerking, loonverwerkers,loonverwerker, verloning, salarisadministratie, salarisverwerking, salarisverwerkers, salarisverwerker, salarissen,

Vind de juiste loonbelastingtabel

Maak de volgende keuzes:

Voor welk jaar wilt u een loonbelastingtabel?

Selecteer een jaar…

 • 2019
 • 2018
 • 2017

Voor welk land wilt u een tabel?

Nederland

Een ander EU-land, Noorwegen, Liechtenstein, IJsland, Zwitserland of een BES-eiland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba). (land uit de landenkring)

Een land dat niet valt onder bovenstaande landen (een derde land)

Wilt u een tijdvaktabel of een tabel voor bijzondere beloningen?

Tijdvaktabel

Tabel voor bijzondere beloningen

Wilt u een tabel voor een standaardsituatie of herleidingssituatie?

Standaardsituatie

Herleidingssituatie

Welke kleur tabel wilt u?

Wit

Groen

Voor welk tijdvak wilt u een tabel?

Kwartaal

Maand

Vier weken

Week

Dag

Maakt u gebruik van vakantiebonnen?

Nee

Ja, voor 19 of minder vakantiedagen

Ja, voor meer dan 20 vakantiedagen

Wilt u de loonbelastingtabel in Excel of pdf?

Pdf

Excel

Toon resultaten

Witte tabellen

Witte kwartaaltabel 2019 voor een inwoner van Nederland

Witte maandtabel 2019 voor een inwoner van Nederland

Witte vierwekentabel 2019 voor een inwoner van Nederland

Witte weektabel 2019 voor een inwoner van Nederland

Witte dagtabel voor een inwoner van Nederland

Witte tabel bijzondere beloning 2019 voor een inwoner van Nederland

Groene tabellen

Groene kwartaaltabel 2019 voor een inwoner van Nederland

Groene maandtabel 2019 voor een inwoner van Nederland

Groene maandtabel 2019 voor AOW-, Anw- en AIO-uitkeringen voor een inwoner van Nederland

Groene vierwekentabel 2019 voor een inwoner van Nederland

Groene weektabel 2019 voor een inwoner van Nederland

Groene dagtabel 2019 voor een inwoner van Nederland

Groene tabel 2019 bijzondere beloning voor een inwoner van Nederland

Groene tabel 2019 bijzondere beloning voor AOW-, Anw- en AIO-uitkeringen voor een inwoner van Nederland

nota Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2019, basis van UWV per werkgever de gedifferentieerde premies Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) en Ziektewet voor flexibel personeel voor het premiejaar 2018 berekent.

door100% Salarisverwerking B.V.

Lage-inkomensvoordeel 2019

De uurloongrenzen van het lage-inkomensvoordeel (LIV) zijn aangepast aan de nieuwe bedragen van het wettelijk minimumloon.        
Deze wijziging is in de Staatscourant gepubliceerd.

Een uitgangspunt van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) is dat het lage-inkomensvoordeel (LIV) terecht komt bij de werkgevers die werknemers in dienst hebben of nemen die een minimumloon van 100 tot en met 125 procent van het wettelijk minimumloon verdienen. Het doel is om het arbeidsmarktperspectief van laaggeschoolde werknemers te vergroten en daarmee de werkgelegenheid aan de onderkant van de arbeidsmarkt te stimuleren.

1 januari 2019 wijzigingen,Geboorteverlof, minimumloon, pensioen, affectieschade, Personeelsvertegenwoordigingen, zwangerschapsverklaring, arbeidsongeval,fiscalebijtelling, lonend werk, AOW-leeftijd ,Het wettelijk minimumloon, transitievergoeding,Verzamelwet SZW 2019,30%-regeling ,

Voor het hele jaar

De uurloongrenzen in de Wtl worden jaarlijks bij regeling van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan het begin van het kalenderjaar geïndexeerd ingevolge de wijziging van het wettelijk minimumloon per 1 januari van het betreffende jaar. Dit betekent dat de aan het begin van het jaar vastgestelde uurloongrenzen voor het gehele betreffende jaar van toepassing zijn.

Per 1 januari 2019 bedraagt het wettelijk minimummaandloon € 1.615,80. Het wettelijk minimumloon per 1 januari 2018 was € 1.578,00. De indexeringsfactor is dan 1,02395. Deze rekenregel leidt tot de volgende uurloongrenzen:

Koppeling aan het wml Uurloongrens
100% wml € 10,05
110% wml € 11,07
125% wml € 12,58

Staatscourant nr. 72607 van 27 december 2018

minimumloon, minimumlonen, minimumuurloon, minimumjeugdloon,minimum(jeugd)lonen, minimum wettelijk loon, wml 2018, het wettelijk minimumloon 2018

door100% Salarisverwerking B.V.

Loonheffingen 2019 derde versie

U kunt de derde uitgave van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2019 hier downloaden.                                
De tarieven, bedragen en percentages voor 2019 zijn toegevoegd. Ook is duidelijk welke landen bij de landenkring horen.

In de nieuwsbrief van de Belastingdienst vindt u informatie over de nieuwe regels vanaf 1 januari 2019 voor het inhouden en betalen van loonheffingen.

Een aantal onderwerpen zijn aangepast of aangevuld:

 • Onderwerp 1 (Belastingdeel heffingskortingen alleen nog voor inwoners van Nederland): in de 3e alinea verwijst de fiscus voor landen van de landenkring naar onderwerp 2 van de nieuwsbrief.
 • Onderwerp 1 (Belastingdeel heffingskortingen alleen nog voor inwoners van Nederland): onder ‘Inwoner van Nederland of niet’ is de 3e alinea aangevuld.
 • Onderwerp 2 (Meer loonbelastingtabellen): een overzicht van de landen van de landenkring is toegevoegd.
 • Onderwerp 2 (Meer loonbelastingtabellen): ‘belastingverdragen’ is aangepast in ‘verdragen’.
 • Onderwerp 3 (Aangifte loonheffingen: veranderingen en aandachtspunten): bij de belangrijkste veranderingen is de aanvulling van de code soort inkomstenverhouding 56 toegevoegd. De veranderingen en aandachtspunten zijn nu ook genummerd.
 • Onderwerp 3 (Aangifte loonheffingen: veranderingen en aandachtspunten): bij de aandachtspunten is informatie over het anoniementarief uitgebreid. De informatie over het ontbreken van een adres is niet langer beperkt tot het ontbreken van een buitenlands adres. En er is informatie toegevoegd over het corrigeren van het anoniementarief.
 • Onderwerp 5 (Auto’s zonder CO2-uitstoot: bijtelling verandert): in de laatste 2 zinnen van de alinea na het 1e voorbeeld, waarin staat om welke auto’s hebt gaat, is ‘auto’s’ veranderd in ‘volledig elektrische auto’s’.
 • Onderwerp 7 (Loonkostenvoordelen: wijziging voorwaarde recht op uitkering of arbeidsondersteuning): er is een voorbeeld toegevoegd.

Voorbeeld LKV – kalendermaand wordt maand

De werkgever heeft op 15 maart 2018 iemand in dienst genomen. Deze werknemer was ontslagen op 1 maart 2018 en kreeg vanaf dat moment een WW-uitkering.
Wilt u voor deze werknemer in aanmerking komen voor een loonkostenvoordeel? Dan is een van de voorwaarden dat hij in de kalendermaand voorafgaand aan zijn dienstbetrekking (in dit geval februari 2018) recht heeft op een uitkering of op arbeidsondersteuning. Deze werknemer voldoet dus niet aan die voorwaarde.De werkgever neemt op 15 maart 2019 iemand in dienst. Deze werknemer is ontslagen op 1 maart 2019 en krijgt vanaf dat moment een WW-uitkering.
Wilt u voor deze werknemer in aanmerking komen voor een loonkostenvoordeel? Dan is een van de voorwaarden dat hij in de maand voorafgaand aan zijn dienstbetrekking (in dit geval 15 februari tot 15 maart 2019) recht heeft op een uitkering of op arbeidsondersteuning. Deze werknemer voldoet dus aan die voorwaarde.

 • Onderwerp 9 (Aanpassing ouderenkorting): de titel is aangepast.

nieuwsbrief-loonheffingen-2019-3e (pdf)

Tabel 14 Overige bedragen voor 2019

Zorgverzekeringswet
– werkgeversheffing Zvw 6,95%
– bijdrage Zvw 5,70%
– zeevarenden (waaronder ook deelvissers) 0,00%
Ufo-premie 0,78%
Uniforme opslag kinderopvang op de basispremie WAO/WIA 0,50%
Minimumbedrag gebruikelijk loon voor aandeelhouders met aanmerkelijk belang € 45.000
Pseudo-eindheffingen bij vertrekvergoedingen hoger dan (zie paragraaf 24.8) € 551.000
Machtiging lager percentage bij bijzondere beloningen bij minimale afwijking met te betalen
inkomstenbelasting van € 227 10,00%
Studiekosten
– onbelaste vergoeding (gerichte vrijstelling) voor reiskosten maximaal € 0,19 per kilometer
Vakantiebonnen
– lagere waardering 99%
Inkomensgrens loonheffing voor 30%-regeling
– loon werknemer met specifieke deskundigheid € 37.743
– loon werknemer met specifieke deskundigheid die nog geen 30 jaar is € 28.690

Tabel 15 Normbedragen

Vrije vergoeding per kilometer € 0,19
Maaltijden € 3,35
Huisvesting en inwoning Normbedrag per dag € 5,55
Verhuiskosten Maximale vrije vergoeding voor overige verhuiskosten € 7.750,00

Vrijwilligersregeling
– Normbedrag per jaar € 1.700,00
– Normbedrag per maand € 170,00
Ziektekostenregelingen Voor vrije verstrekking is de waarde maximaal € 27,00
Percentage van het fiscaal loon voor de berekening van de vrije ruimte 1,2%

Landen landenkring

Bij de landenkring horen:

de lidstaten van de EU (behalve Nederland), inclusief de overzeese gebieden:

België
Bulgarije
Cyprus
Denemarken
Duitsland
Estland
Finland, inclusief de Älandseilanden
Frankrijk, inclusief Guadeloupe, Frans Guyana, Martinique, Mayotte, Réunion en Saint Martin
Griekenland
Hongarije
Ierland
Italië
Kroatië
Letland
Litouwen
Luxemburg
Malta
Oostenrijk
Polen
Portugal, inclusief de Azoren en Madeira
Roemenië
Slovenië
Slowakije
Spanje, inclusief de Canarische eilanden
Tsjechië
tot deBrexit: Verenigd Koninkrijk (Engeland, Schotland, Wales, Noord-Ierland), inclusief Gibraltar
Zweden

de EER-landen:

Noorwegen
Liechtenstein
IJsland

overige landen:

Zwitserland
BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba)

salaris, loon, loonstroken, loonkosten, loonadministratie,loonverwerking, loonverwerkers,loonverwerker, verloning, salarisadministratie, salarisverwerking, salarisverwerkers, salarisverwerker, salarissen,

close

Veel lees plezier? Delen mag.