BIK-regeling per 1 januari 2021 ingetrokken

door100% Salarisverwerking B.V.

BIK-regeling per 1 januari 2021 ingetrokken

Met terugwerkende kracht trekt het kabinet de BIK-regeling (Baangerelateerde Investeringskorting ) 1 januari 2021 in.
      
Het voorstel is om de BIK-regeling te vervangen door een verlaging van de werkgeverspremie AWf (Algemeen Werkloosheidsfonds). De verlaagde premie geldt mogelijk vanaf 1 augustus 2021.

Werkgevers in het bedrijfsleven betalen via de premie AWf mee aan de uitkeringen van werknemers die werkloos raken. Een verlaging van de werkgeverspremie AWf verlaagt de loonkosten en vergroot daarmee de ruimte om te investeren en/of externe financiering daarvoor te vinden.
 

Ongeoorloofde staatssteun

Het kabinet trekt de BIK in omdat de Europese Commissie dit als ongeoorloofde staatssteun kan aanmerken. In dat geval moeten werkgevers de eventueel ontvangen steun terugbetalen.
 

Wetsvoorstel

Voor intrekking van de BIK is een wetswijziging nodig. Het kabinet heeft dit wetsvoorstel aan de Raad van State voor advies aangeboden en zal het daarna zo spoedig mogelijk aan het parlement voorleggen.

De redactie heeft de handreiking ‘Baangerelateerde Investeringskorting (BIK)’ verwijderd.
 
 

Meer informatie

rijksoverheid.nl
rvo.nl
 
 
 

Gerelateerd

Baangerelateerde Investeringskorting (BIK)
‘Handboek Loonheffingen 2021’ gepubliceerd
 
 
 
RVO, Rijksoverheid, belastingdienst, 2021 overheid, 2021 UWV, 2021 rijksoverheid, 2021 wet- en regelgeving, 2021 regels, 2021 belastingen, kabinet

Over de auteur

100% Salarisverwerking B.V. administrator