Bijlagen bij aanvraag TVL Q1 Grote ondernemingen vereenvoudigd

door100% Salarisverwerking B.V.

Bijlagen bij aanvraag TVL Q1 Grote ondernemingen vereenvoudigd

Voor de TVL Q1 Grote ondernemingen 2021 levert een ondernemer een aantal bewijsstukken aan bij de aanvraag.
        
Op de site van rvo.nl stonden een paar templates er voor. Deze bleken helaas niet goed bruikbaar.

We hebben de templates vervangen door documenten die eenvoudiger zijn in te vullen.

 

4 bijlages bij elke aanvraag

Bij elke aanvraag stuurt een ondernemer in ieder geval deze bewijsstukken mee:

  • Verklaring niet in financiële moeilijkheden
  • Lijst met verbonden ondernemingen op het moment van aanvraag
  • Lijst met verbonden ondernemingen in de referentieperiode
  • Lijst met verbonden ondernemingen in de subsidieperiode

 
De documenten zijn nu makkelijker in te vullen. Ook er is voor elke lijst een document (voorheen was er maar 1).

 

Opslaan met KVK nummer in bestandsnaam

Na het invullen slaat de aanvrager het document op als pdf. Het is de bedoeling bij het opslaan het KVK nummer in te vullen waar nu ‘KVK nummer aanvrager’ in de bestandsnaam staat. De opgeslagen bestandsnaam is dan bijvoorbeeld: 12345678_TVL Q1 GO_aanvraag.pdf.
 
 

Meer informatie

Uitgebreide informatie over het aanvragen staat op de pagina Aanvraagproces TVL Q1 2021 Grote ondernemingen.
 
 
 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, SZW, Overheid, financiën Overheid, kabinet

Over de auteur

100% Salarisverwerking B.V. administrator