Schrijvers archief

door100% Salarisverwerking B.V.

Arbeiders in EU makkelijker over grens

Arbeiders moeten makkelijker in een ander Europees land kunnen werken als het in hun land tijdelijk slechter gaat.

           

Nu stuiten arbeiders nog steeds op belemmeringen, zoals de toegang tot sociale voorzieningen, volgens Dijsselbloem.

Het is dus belangrijk om de zogenoemde arbeidsmigratie beter mogelijk te maken, aldus de voorzitter van de vergadering van ministers van Financiën van de eurolanden, Jeroen Dijsselbloem. De oud-minister van Financiën hield in Den Haag de Willem Dreeslezing, genoemd naar de oud-premier die geldt als een grondlegger van de verzorgingsstaat.

Arbeidsmigratie

Dijsselbloem ziet arbeidsmigratie als een van de mogelijke middelen om tijdelijke economische terugslag in delen van de Europese Unie op te vangen. Hij doelt specifiek op de negentien landen die de euro al hebben en de andere landen binnen de Europese Economische en Monetaire Unie. Hij vindt dan ook dat niet alleen de nationale economieën, maar ook de sociale voorzieningen naar elkaar toe moeten groeien.

salaris,loon,coa loon,coa salaris,salaris cao,loon cao,betere cao,cao verloning,wet en regelgeving cao,

door100% Salarisverwerking B.V.

Minipensioentjes komen samen!

Pensioenfondsen kunnen kleine pensioenen beter samenvoegen dan afkopen, vindt ook de Tweede Kamer.
                 
De Kamer heeft ingestemd met een wetswijziging, die moet voorkomen dat mensen die vaak van baan veranderen eenmaal met pensioen tekortkomen. Ook moet de nieuwe wet pensioenfondsen administratiekosten schelen.

Mensen die vaak van baan wisselen, bouwen meerdere kleine pensioentjes op bij verscheidene fondsen en verzekeraars. Die hebben nu nog het recht mini-pensioenen af te kopen. Daardoor heeft een werknemer even wat extra geld in de portemonnee, maar blijft hij zitten met een kleinere oudedagsvoorziening. De nieuwe wet vervangt het afkooprecht door het recht kleine pensioenpotjes samen te voegen. Wel mogen fondsen, als ze vijf keer tevergeefs hebben geprobeerd kleine potjes samen te voegen, na vijf jaar alsnog tot afkoop overgaan.

Mini-pensioentjes komen steeds vaker voor. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft er honderdduizenden geteld.

Pensioenfondsen kunnen de kleinste pensioenen, van minder dan 2 euro per jaar, straks laten vervallen. Wie aanspraak maakt op zo’n minuscuul pensioen kan het tot 1 januari 2019 nog laten uitkeren. Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken roept iedereen op om op zoek te gaan naar deze hele kleine pensioenpotjes. Daarvan zijn er meer dan 200.000, maar veel mensen weten niet van hun bestaan.

kleine pensioenen, minipensioentjes, samenvoeging pensioenen, mini-pensioentjes samen, cbs onderzoek en uitvoering,

door100% Salarisverwerking B.V.

AOW-leeftijd 69 jaar!

Door de toegenomen levensverwachting moet de AOW-leeftijd geleidelijk worden verhoogd tot minstens 69 jaar dat in 2040.  
       
Dat concludeert econoom Willem Heeringa van Tilburg University in een promotieonderzoek.

Gebeurt dat niet, dan zouden de AOW-premies omhoog moeten of het ouderdomspensioen moeten worden versoberd. Sinds de introductie van het pensioenstelsel in 1957 leven de Nederlanders gemiddeld langer en krijgen ze minder kinderen. Daarbij zijn mannen minder gaan werken, maar vrouwen juist meer. De toegenomen arbeidsparticipatie van vrouwen weegt echter niet op tegen de negatieve effecten van de daling van het geboortecijfer en de afgenomen arbeidsparticipatie van mannen, stelt Heeringa.

De econoom stelt ook vast dat Nederlandse pensioenfondsen de pensioenpremies van jongeren risicovoller zouden moeten beleggen dan die van ouderen. Meer in aandelen beleggen levert voor de jongere generaties uiteindelijk meer op.

En ook zouden de AOW-premies omhoog moeten of het ouderdomspensioen moeten worden versoberd. Sinds de introductie van het pensioenstelsel in 1957 leven de Nederlanders gemiddeld langer en krijgen ze minder kinderen.

Daarbij zijn mannen minder gaan werken, maar vrouwen juist meer. De toegenomen arbeidsparticipatie van vrouwen weegt echter niet op tegen de negatieve effecten van de daling van het geboortecijfer en de afgenomen arbeidsparticipatie van mannen, stelt Heeringa.

AOW-leeftijd, AOW-leeftijd verhoogd, verhoging aow 69 jaar,aow 2040, 69 jr aow, 69 jaar aow 2040

De politiek heeft ingezet op een geleidelijke verhoging van de AOW-leeftijd tot 67 jaar in 2021. Daarna wordt de pensioengerechtigde leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting.

Vakbond FNV pleit voor een bevriezing van de AOW-leeftijd op 65 jaar en 9 maanden. Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken liet echter onlangs weten dat dat niet gaat gebeuren. Dat zou miljarden per jaar kosten. ”Dat is onverstandig en onbetaalbaar. En jongeren zijn daarvan de dupe. Die betalen daarvoor de rekening”, zei de minister eerder deze maand.

salarisverwerking, salarisverwerkers, salarisverwerker, salarisadministratie, loonverwerker, loonverwerkers, loonadministratie, salaris loon, administratie, salaris en loon regelingen, loonbelasting, loonpremies, uitbesteden loonadministratie,salaris uitbesteden,, loonregelingen, salaris premies, loonbelastingen, loon berekeningen, salaris berekening, personeelskosten, personeelspremies, administratie personeel,

door100% Salarisverwerking B.V.

Werkgewoontes van Amerika VS Nederland

5 Amerikaanse werkgewoontes waar wij niets van moeten hebben

          
               
De manier waarop Amerikanen werken, doet Europeanen nog weleens de wenkbrauwen fronsen.

Hoewel Amerikanen erom bekend staan hard te werken – en veel langer dan in Europese landen – is de Amerikaanse arbeidsmentaliteit niet erg populair buiten de Verenigde Staten.

Hieronder volgen enkele typisch Amerikaanse gewoonten op de werkvloer waar werknemers in andere landen van gruwen.

1. Amerikanen werken belachelijk lang, 5 Amerikaanse werkgewoontes waar wij niets van moeten hebben,
De meest hardnekkige gewoonte van Amerikanen is hun neiging hele lange werkdagen te maken. In een rapport van Gallup uit 2014 wordt geschat dat de gemiddelde fulltime-medewerker in de VS 47 uur per week werkt, één van de langste werkweken ter wereld en beduidend langer dan in West-Europa.

In Nederland werken mannen gemiddeld 36 uur per week en vrouwen, die meer aan deeltijd doen, 26 uur per week, blijkt uit cijfers van het CBS. Duitsers en Zweden werken gemiddeld 35 uur per week. Volgens arbeidsrichtlijnen van de Europese Unie hebben werknemers het recht om niet langer dan 48 uur per week te werken.

Craig Storti, schrijver van het boek “Communicating Across Cultures” zegt dat Europeanen de lange Amerikaanse werkweek een weinig effectief gebruik van tijd vinden:

“Europeanen zien dat als inefficiënt”, vertelt Storti tegen Business Insider. “Ze zeggen: ‘Je zou je werk in de gegeven tijd af moeten hebben.’”

2. Ze gaan bijna nooit op vakantie, 5 Amerikaanse werkgewoontes waar wij niets van moeten hebben,
Het aantal vakantiedagen verschilt van land tot land, maar Amerikanen hebben wel erg weinig vrij. De meeste bedrijven bieden hun werknemers twee doorbetaalde weken vakantie per jaar. En zelfs dat lage aantal gebruiken Amerikanen niet altijd.

Volgens carrière-website Glassdoor neemt de gemiddelde Amerikaanse werknemer maar 54 procent van het aantal toegewezen vakantiedagen op.

In Nederland is het wettelijk minimum vier maal het aantal werkuren per week, dus minimaal vier weken. Maar veel bedrijven betalen meer vakantiedagen door. In Zweden krijgen werknemers vijf weken vakantie per jaar, dus is het geen verrassing dat Europeanen het Amerikaanse systeem maar niks vinden.

“Amerikaanse bedrijven kijken niet naar onderzoeksmateriaal dat laat zien hoe belangrijk vakantie is voor productiviteit in periode daarna”, zegt de in de VS geboren Cary Cooper van de Manchester Business School in Groot-Brittannië. Hij wijst erop dat burn-out een veel groter probleem is in de VS dan in andere landen. “Je kan niet zonder af en toe even gas terug te nemen het hele jaar door werken.”

3. Ze nemen ook nauwelijks verlof bij de geboorte van een kind, 5 Amerikaanse werkgewoontes waar wij niets van moeten hebben
De Verenigde Staten kennen geen wettelijk vastgestelde verlofregeling voor kersverse ouders, maar laten dat aan de werknemers zelf.

Als gevolg daarvan nemen ouders van een pasgeboren baby veel minder dagen vrij na de geboorte van een kind dan ouders in de rest van de wereld. Dat komt vooral door een cultureel stigma in de VS: vrouwen zijn bang dat gezegd wordt dat ze thuis boven alles stellen, terwijl mannen kunnen worden gezien als minder toegewijd aan hun carrière als ze verlof nemen.

In Nederland was het aantal van twee verlofdagen voor kersverse vaders ook mager, maar dat breidt het nieuwe kabinet uit naar vijf. En bovendien kunnen mannen vanaf 2020 daarbovenop nog vijf weken aanvullend verlof opnemen, waarbij het UWV een uitkering van 70 procent van hun loon krijgen.

In een land als Finland is het nog beter geregeld. Vrouwen hebben recht op bij elkaar opgeteld minimaal 16 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof.

In een land als Finland is het nog beter geregeld. Daar krijgen zwangere vrouwen zeven weken voordat ze een kind krijgen vrijaf. Na de geboorte hebben ze nog recht op 16 weken verlof. Mannen krijgen acht weken betaald vaderschapsverlof.

4. Amerikanen eten vaak achter hun bureau, 5 Amerikaanse werkgewoontes waar wij niets van moeten hebben
Amerikanen hebben de reputatie vastgeketend aan hun bureau te zitten en de statistieken bevestigen dat.

Uit een onderzoek uit 2015 blijkt dat slechts één op de vijf Amerikanen de lunch gebruikt buiten kantoor. De meeste mensen eten gewoon wat halverwege de dag terwijl ze verder gaan met hun werk.

En miljoenen Amerikanen lunchen helemaal niet om maar gewoon door te kunnen werken.

In Nederland hebben we ook niet de rijke lunchcultuur die Europese landen zoals Frankrijk, Spanje of Griekenland kennen: daar wordt vaak zeker een uur pauze genomen en veelal buiten de deur wordt gegeten. Maar ook al is de bedrijfskantine niet altijd de meest sfeervolle plek, ons broodje kaas of het soepje wordt zelden echt achter het computerscherm genuttigd.

5. Amerikanen nemen nauwelijks pauzes gedurende de werkdag, 5 Amerikaanse werkgewoontes waar wij niets van moeten hebben
En ook buiten de lunchpauze nemen Amerikanen zelden even afstand van hun werk.

Zweedse werknemers nemen daarentegen vaak een uitgebreide koffiepauze nemen die fika wordt genoemd, waarbij werknemers bij elkaar komen en met elkaar praten. Veel bedrijven in Zweden bieden twee van deze pauzes aan, eentje ‘s ochtends en eentje ‘s middags.

In Nederland zijn er nauwelijks formele extra pauzes, maar veel werknemers maken regelmatig een gangetje naar de koffie-automaat om daar even bij te praten.

Onderzoek heeft aangetoond dat korte pauzes gedurende de dag helpen de creativiteit te verhogen, onze focus weer terug te krijgen en informatie op te slaan.

Bron; Business Insider Nederland
salarisverwerking, salarisverwerkers, salarisverwerker, salarisadministratie, loonverwerker, loonverwerkers, loonadministratie, salaris loon, administratie, salaris en loon regelingen, loonbelasting, loonpremies, uitbesteden loonadministratie,salaris uitbesteden,, loonregelingen, salaris premies, loonbelastingen, loon berekeningen, salaris berekening, personeelskosten, personeelspremies, administratie personeel,

door100% Salarisverwerking B.V.

3 fiscale eindejaarstips

Belastingaangifte 2018

                             

Gun jezelf een goede start van het nieuwe jaar en kijk voor 31 december hoe je ervoor kunt zorgen dat de belastingaangifte over 2018 wat lager uitpakt.

Er zijn verschillende dingen die je nu kunt doen die ertoe leiden dat je over volgend jaar wat minder belasting hoeft te betalen. Hieronder vind je drie voorbeelden. Om een compleet beeld te krijgen van wat je moet doen om fiscaal in topvorm aan 2018 te beginnen, is het verstandig om advies te vragen aan je belastingadviseur.

Geld schenken/vragen voor een eigen huis

Sta je op het punt een nieuwe woning te kopen of je appartement te verbouwen? En ben je in de gelukkige positie dat je vermogende ouders, schoonouders of grootouders hebt? Dan is het een goed moment om eens te praten over een financiële bijdrage voor het nieuwe huis. In 2017 hoeft over een schenking tot EUR 100.000 die gebruikt wordt voor het kopen, verbeteren of onderhouden van een eigen woning geen schenkbelasting betaald te worden. Om voor de vrijstelling in aanmerking te komen moet wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan.

Vraag je belastingen terug

Als je minder verdient dan 14.600 euro heb je vaak recht op een teruggave van de betaalde belasting. Dat geldt niet alleen voor dit jaar, maar ook voor eerdere jaren. Het kan dus geen kwaad om eens te kijken of je over een van de afgelopen jaren hiervoor in aanmerking komt. Een van de voorwaarden is dat je binnen vijf jaar aangifte doet. Als je over 2012 in aanmerking komt voor belastingteruggave, is het dus zaak om voor de jaarwisseling in actie te komen.

Vindt een fiscale partner

Samen is leuker, maar bij het invullen van de belastingaangifte is samen meestal ook voordeliger. Fiscale partners mogen zelf kiezen hoe ze bepaalde inkomsten en aftrekposten verdelen. Hierdoor zal de gezamenlijke inkomsten- en vermogensbelasting in veel gevallen lager uitpakken dan wanneer je afzonderlijk aangifte doet. Je moet aan bepaalde voorwaarden voldoen voordat de belastingdienst je als fiscale partners erkent. Met het oog op de belastingaangifte over 2018 kan het dan ook voordelig zijn om nog voor het eind van dit jaar een samenlevingscontract op te laten stellen.

Van besparen naar beleggen

Met het geld dat je bespaart op de belastingaangifte kan je jezelf trakteren op een lekker avondje uit. Een andere keuze is om het geld opzij te zetten voor later, bijvoorbeeld voor een sabbatical of een wereldreis. Als je voldoende financiële buffer hebt, bereid bent om risico te lopen met je vermogen en als je financiële doelen verder in de toekomst liggen is het een optie om te gaan beleggen. Dat is een stuk minder moeilijk, tijdrovend en duur dan veel mensen vaak denken.

belastingdienst,belastingen, salaris,loon,salarisverwerking,loonadministratie,100%salarisverwerking,belastingzaken,

close

Veel lees plezier? Delen mag.