Schrijvers archief

door100% Salarisverwerking B.V.

Gerealiseerde S&O uren voor 31 maart doorgeven

Maakt uw organisatie gebruik van de WBSO dan moet u voor 31 maart de gerealiseerde S&O uren, eventuele gemaakte kosten, uitgaven aan RVO.nl doorgeven.

Belastingdienst, belasting,overheid,
 
Over het jaar 2018 meldt u de gerealiseerde S&O-uren – en indien nodig de kosten en uitgaven – niet meer per S&O-verklaring. U meldt de totalen van uren (en eventueel de totaalbedragen van kosten en uitgaven) van alle S&O-verklaringen samen. Dit is gewijzigd ten opzichte van de mededeling over 2017.
 

Wat moet u melden?

 • Heeft u in 2018 WBSO aangevraagd voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O)-uren van werknemers? Dan meldt u altijd de S&O-uren die de werknemers in 2018 hebben gerealiseerd.
 • Als er geen S&O-uren zijn gemaakt, dan moet u dat ook aan RVO.nl doorgeven.
  Heeft u bij uw aanvraag gekozen voor ‘werkelijke kosten en uitgaven’ (niet voor forfait)? Dan meldt u ook de in 2018 gemaakte kosten en uitgaven.
 • Een zelfstandig ondernemer vult alleen een mededelingenformulier in als deze minder dan 500 S&O-uren heeft gerealiseerd.
 • Bij beëindiging van het bedrijf, moet u binnen een maand na bedrijfsbeëindiging de gerealiseerde uren en eventuele kosten en uitgaven schriftelijk of per mail (wbso@rvo.nl) aan RVO.nl doorgeven.

 

Bepaal gerealiseerde uren

 1. Tel per S&O-verklaring de geldige S&O-uren op. Dit kunnen ook uren zijn die na de periode van de S&O-verklaring maar wel in 2018 zijn gemaakt.
 2. Tel alleen S&O-uren op voor toegekende projecten.
 3. Tel alleen uren van S&O-medewerkers die op de verzamelloonstaat staan. U mag geen uren melden van inhuurkrachten en stagiairs.
 4. Tel geen uren mee voor werkzaamheden die niet voor de WBSO in aanmerking komen.
 5. Tel per S&O-verklaring niet meer S&O-uren op dan zijn toegekend.
 6. Tel ten slotte de urentotalen per S&O-verklaring op. De uitkomst hiervan vult u in op het mededelingsformulier

 

Bepaal gemaakte kosten en uitgaven

 1. Tel per S&O-verklaring de gemaakte en betaalde kosten op. Dit kunnen ook kosten zijn die u na de periode van de S&O-verklaring maar wel in 2018 heeft gemaakt.
 2. Tel per S&O-verklaring de in gebruik genomen en betaalde uitgaven op. Dit kunnen ook uitgaven zijn die u na de periode van de S&O-verklaring maar wel in 2018 in gebruik heeft genomen.
 3. Tel alleen toegekende kosten en uitgaven mee.
 4. Als er geen kosten zijn toegekend dan kunt u ook geen kosten melden. Hetzelfde geldt voor uitgaven.
 5. Het totaalbedrag van de te melden kosten en uitgaven in 2018 mag niet hoger zijn dan het totaalbedrag van de toegekende kosten en uitgaven in 2018.
 6. Tel alle kostenbedragen van alle S&O-verklaringen op.
 7. Tel alle uitgavenbedragen van alle S&O-verklaringen op.

 

Voor de mededeling kunt u gebruik maken van de volgende hulpmiddelen:

 
 
Bron: WBSO, mijn.rvo.nl
 
loonadministratie, loonverwerking, salarisverwerking, salarisverwerkers, salarisverwerker, online salarisverwerker, salarisverwerking online, cloud oplossingen loon, salaris in de cloud, salaris, loon, 100% salarisverwerking, 100% salaris, 100% loon,

door100% Salarisverwerking B.V.

Lonen flink gestegen in februari!

De lonen zijn na de financiële crisis nog niet zo gestegen als in februari.

             

loonadministratie, loonverwerking, salarisverwerking, salarisverwerkers, salarisverwerker, online salarisverwerker, salarisverwerking online, cloud oplossingen loon, salaris in de cloud, salaris, loon, 100% salarisverwerking, 100% salaris, 100% loon,
 
De lonen zijn in februari met gemiddeld 2,78 procent op jaarbasis gestegen. Dat is de grootste stijging sinds de financiële crisis tien jaar geleden uitbrak, schrijft werkgeversorganisatie AWVN donderdag.

De loonstijging is ook groter dan het gemiddelde van vorig jaar. In 2018 kwam de gemiddelde loonafspraak nog uit op 2,34 procent.

Ook ten opzichte van januari groeide de gemiddelde loonstijging. Toen kwam de stijging uit op 2,71 procent.

De lonen zitten al anderhalf jaar in de lift. Van maart tot en met december vorig jaar stegen de lonen met zo’n 2,5 procent.

In februari werden zestien cao-akkoorden gesloten. In totaal lopen er in 2019 nog 415 cao’s voor drie miljoen werknemers af.
 
 

Bron: AWVN
 
loonadministratie, loonverwerking, salarisverwerking, salarisverwerkers, salarisverwerker, online salarisverwerker, salarisverwerking online, cloud oplossingen loon, salaris in de cloud, salaris, loon, 100% salarisverwerking, 100% salaris, 100% loon,

door100% Salarisverwerking B.V.

Regelhulp financieel CV

Werkgevers kunnen voor sommige werknemers gebruik maken van aantrekkelijke financiële regelingen.

               

Met de Regelhulp financieel cv bepaalt u of dat kan en hoe hoog het voordeel is.

loonadministratie, loonverwerking, salarisverwerking, salarisverwerkers, salarisverwerker, online salarisverwerker, salarisverwerking online, cloud oplossingen loon, salaris in de cloud, salaris, loon, 100% salarisverwerking, 100% salaris, 100% loon,
 
Er zijn verschillende subsidies en regelingen die tot doel hebben een werkzoekende aantrekkelijker te maken voor een werkgever, of de arbeidskosten te verlagen. De regelhulp waarmee een dergelijk digitaal overzicht van de belangrijkste regelingen gemaakt kan worden, is nu beschikbaar (www.financieelCV.nl). Op basis van de gegevens die de werkzoekende zelf invult, ontstaat een geïndividualiseerd overzicht van de voor hem/haar (mogelijk) geldende regelingen.

De in het overzicht getoonde uitkomsten en bedragen geven een indicatie op basis van de ingevulde gegevens. De werkgever/werkzoekende kan geen rechten ontlenen aan het financieel CV.
 

Regie werkzoekende

Het is de werkzoekende zelf die de regie houdt. Hij kan zelf beslissen om deze regelhulp te gebruiken, het moment kiezen waarop hij dat wil doen en de mate waarin hij daarin persoonlijke gegevens verstrekt.

Als de gebruiker ervoor kiest om persoonlijke gegevens in te vullen, kan daarmee een geïndividualiseerd overzicht worden gemaakt, waar de gebruiker zelf over kan beschikken. De gegevens worden niet bewaard.

Om de privacy van de werkzoekende verder te garanderen, is het ook mogelijk om het financieel CV anoniem in te vullen.

Met zaken die de werkzoekende niet opgeeft, kan bij het vaststellen van de mogelijke financiële voordelen geen rekening worden gehouden. Door het beschikbaar stellen van dit instrument kan de werkzoekende zich zo aantrekkelijk mogelijk, ook in financiële zin, bij de potentiële werkgever aanbieden.

Een link naar de regelhulp “financieel CV” wordt via de berichtenbox van werk.nl aan de werkzoekende aangeboden.

 
 
loonadministratie, loonverwerking, loonverwerker, loonverwerkers, loon,salarisverwerkers, salarisverwerking,

door100% Salarisverwerking B.V.

Uiterste betaaldatum loonheffingen 2e vierwekenperiode in weekend

Het gaat om de periode van 28 januari 2019 t/m 24 februari 2019.

               
Het verschuldigde bedrag aan loonheffingen over de 2e periode van de vierwekenaangifte 2019 moet uiterlijk vrijdag 22 maart 2019 op de rekening van de Belastingdienst staan.

loonadministratie, loonverwerking, salarisverwerking, salarisverwerkers, salarisverwerker, online salarisverwerker, salarisverwerking online, cloud oplossingen loon, salaris in de cloud, salaris, loon, 100% salarisverwerking, 100% salaris, 100% loon,
 
De uiterste aangifte- en betaaldatum van deze periode is 24 maart 2019 en valt in het weekend. De banken verwerken geen betalingen in het weekend. Als u het verschuldigde bedrag in het weekend overmaakt, is het niet op tijd binnen bij de Belastingdienst. U loopt dan het risico dat u een betalingsverzuimboete krijgt.
 

Uw aangifte loonheffingen verwerkt de Belastingdienst wel in het weekend.

Gebruik bij betaling altijd het juiste betalingskenmerk. Meer hierover leest u in de handreiking ’Betalen met het juiste betalingskenmerk’.

In de brochure ’Aangifte loonheffingen 2019: tijdvakcodes, aangifte- en betaaldatums’ vindt u de uiterste aangifte- en betaaldatums 2019 met de tijdvakcodes.
 
Aangifte loonheffingen 2019 tijdvakcodes-aangiftedatums-betaaldatums (pdf)
 
 
Belastingdienst, belasting,overheid,

door100% Salarisverwerking B.V.

Mijn werkgever verlaagt mijn salaris, mag dat zomaar?

Wat als je werkgever eenzijdig het besluit neemt dat je inkomen omlaag moet?

             

Hoe ga je daarmee om?

Er kunnen allerlei redenen zijn waarom een werkgever besluit het salaris van één of meer werknemers te verlagen.

Maar kan dat ook? En hoe moet je je als werknemer opstellen in dit soort gevallen?
 

Twee gespecialiseerde advocaten in arbeidsrecht geven advies.

Inkomens Nederland eerlijkst verdeeld, gelijke lonen, gelijke salarissen, loonstroken gelijk, beste lonen in NL

Onder welke omstandigheden nemen werkgevers het besluit om salarisverlaging voor te stellen?

‘Het kan zijn dat een individuele werknemer zijn of haar functie of taken eigenlijk niet goed aan kan en dus te veel verdient voor wat wordt waargemaakt’, zegt de specialist arbeidsrecht.

‘Ook kan het om een collectieve salarisverlaging gaan, in geval van een reorganisatie of herstructurering. Functies worden dan vaak anders ingedeeld of gewogen. Ook kan een werkgever eenvoudig het geld niet meer hebben om de salarissen onverkort te betalen. In die gevallen krijgen werknemers nog weleens de keuze: ontslag krijgen of salaris inleveren.’

 

Mag een werkgever dat voorstellen?

Specialist arbeidsrecht: ‘Salaris is een primaire arbeidsvoorwaarde, een werkgever kan nooit zomaar eenzijdig arbeidsvoorwaarden aanpassen en iets essentieels als de hoogte van het salaris al helemaal niet. Daarvoor is de instemming van de werknemer vereist. Een werkgever moet een zwaarwegend belang hebben om een arbeidsvoorwaarde eenzijdig aan te passen.
 

En hoe zit het met secundaire arbeidsvoorwaarden?

Specialist arbeidsrecht: ‘Een wijziging in een secundaire arbeidsvoorwaarde, zoals het naar beneden bijstellen van het leasebudget voor een volgende auto, is eerder aanvaardbaar dan een wijziging in de primaire arbeidsvoorwaarden: het loon.
 

Kan je salaris verlaagd worden wegens slecht functioneren?

Specialist arbeidsrecht: ‘Wanneer een werknemer structureel onder de maat functioneert, kan een werkgever hem of haar de keuze bieden tussen ontslag of salariëring op het niveau waarop hij of zij de functie vervult. Dat is dan geen eenzijdige wijziging, maar partijen komen dat dan overeen. De werkgever moet dan wel een zorgvuldig traject doorlopen. Er moeten redelijke voorstellen worden gedaan.
 

En kan het tijdens een reorganisatie?

Specialist arbeidsrecht: ‘Ja, in het geval van een reorganisatie kunnen sommige functies vervallen, worden aangepast of anders gewogen. In principe kan het zijn dat mensen dan wordt gevraagd de anders gewaardeerde functie te aanvaarden.
 

Kan een werkgever het salaris verlagen omdat het niet meer op te brengen is?

Specialist arbeidsrecht: ‘Het kan dat het financieel zo slecht gaat dat iedereen wat moet inleveren, om zo faillissement te voorkomen. In die situatie kan het het overwegen waard zijn om akkoord te gaan met een verlaging. Het alternatief is immers ontslag. Zorg dan wel dat je zeker weet dat dit echt noodzakelijk is. Controleer ook of er voldoende collega’s zijn die eveneens met een verlaging instemmen, zodat de maatregel ook daadwerkelijk resultaat heeft. Realiseer je dat de pensioengrondslag in dit geval kan dalen. Ook een eventuele WW-uitkering zal op basis van een lager salaris worden berekend.
 

Zijn er omstandigheden waaronder het niet is toegestaan een salarisverlaging te accepteren?

Specialist arbeidsrecht: ‘Je kunt zo’n voorstel niet aanvaarden wanneer je onder een minimum-cao valt die zoiets verbiedt. In dat geval is salarisverlaging niet mogelijk, ook niet met instemming van de werknemers.
 

Kan een werkgever een eenzijdig wijzigingsbeding in de arbeidsovereenkomst opnemen en zich zo het recht voorbehouden om het salaris te verlagen?

Specialist arbeidsrecht: ‘Een werkgever kan nooit zomaar het primaire salaris van de werknemer wijzigen, ook niet door een beroep te doen op een eenzijdig wijzigingsbeding.
 

Waar kun je op letten als werknemer?

Specialist arbeidsrecht: ‘Ga ervan uit dat je salaris niet snel eenzijdig kan worden verlaagd. Als een werkgever het desondanks voorstelt, zal dat voorstel in veel gevallen niet standhouden. Het kan echter wel zo zijn dat je in een situatie terechtkomt waarin je onder druk staat om een lager salaris te aanvaarden. Ofwel omdat je functioneren niet goed is, ofwel omdat er bijvoorbeeld gereorganiseerd wordt. Kijk kritisch naar het aanpassingsvoorstel. Onder sommige omstandigheden is het rationeel het te aanvaarden, omdat het alternatief nog minder aantrekkelijk is, zoals het op termijn aangezegd krijgen van ontslag. Onderzoek echter goed of er nog ruimte is voor andere alternatieven. Wanneer er kritiek is op je functioneren, kun je bijvoorbeeld als alternatief een verbetertraject voorstellen.’
 

Welke stappen kun je overwegen?

Specialist arbeidsrecht: ‘Luister naar het voorstel dat je wordt gedaan en win advies in. Je kunt ervan uitgaan dat het salaris niet eenvoudig kan worden gewijzigd door een eenzijdig besluit van de werkgever. Jouw oordeel is dus wel degelijk van belang. Komt je er samen niet uit, dan kan de kantonrechter beslissen.’
 

Hoeveel kans maak je voor de kantonrechter?

Specialist arbeidsrecht: ‘De hoogte van het salaris hangt in principe samen met een bepaalde functie. Toch betekent een functieverlaging niet zonder meer dat het salaris ook naar beneden gaat. Doorgaans wordt in een dergelijke situatie het salaris bevroren of wordt een deel omgezet in een tijdelijke persoonlijke toeslag. Maar als de werkgever daarnaast ook nog eens een zwaarwegend financieel belang heeft, wordt een salarisverlaging door een rechter in een enkel geval wel toegestaan. Er zal dan wel sprake moeten zijn van een redelijke afbouwregeling.

 

 

personeelszaken, hrm ondersteuning, wet en regelgeving, juridische zaken personeel, contacten, arbeidsovereenkomsten,

close

Veel lees plezier? Delen mag.