door100% Salarisverwerking B.V.

Belastingdienst controleert werknemersverzekeringen

In aangifte loonheffingenverschillen ontdekt.
                  
Bij een controle van de gegevens voor de werknemersverzekeringen in de aangiften loonheffingen heeft de Belastingdienst verschillen geconstateerd bij een aantal werkgevers. De gegevens in deze aangiften wijken af van de informatie die bij de Belastingdienst bekend is. Deze werkgevers ontvangen 17 juni een brief hierover.

De Belastingdienst verzoekt in deze brief de aangiften loonheffingen te corrigeren of om een verklaring te geven voor de vastgestelde verschillen. Het gaat om de loonaangiften over de eerste 3 tijdvakken van 2021. Dit geldt zowel voor maand- als vierwekenaangiften.
 

Wat moet u doen?

Als u de aangiften niet hebt gecorrigeerd, controleer dan aan de hand van het overzicht bij de brief of u de gegevens voor de werknemersverzekeringen goed hebt ingevuld in de aangiften. Kloppen de aangiften, stuur dan een e-mail met een verklaring voor de vastgestelde verschillen. Hebt u een aangifte niet goed ingevuld, corrigeer deze dan zo snel mogelijk. In dat geval hoeft u de Belastingdienst niet te mailen.

Als u 1 of meer aangiften wel hebt gecorrigeerd, ga dan na of de gegevens in de aangiften na uw correcties overeenkomen met de verwachting van de Belastingdienst. Zijn er nog steeds verschillen? Mail dan een verklaring voor de verschillen of corrigeer de aangifte(n) nog een keer. Komen uw gegevens na de correcties met die van de Belastingdienst overeen, dan hoeft u niets te doen.
 

Waarom is dit belangrijk?

De gegevens voor de werknemersverzekeringen gaan naar de polisadministratie van UWV, samen met alle andere werknemersgegevens uit de aangifte loonheffingen. Ongeveer 800 instanties en organisaties maken gebruik van de polisadministratie en vertrouwen op de juistheid ervan.

UWV heeft de gegevens uit de polisadministratie nodig om de hoogte van uitkeringen vast te stellen. De Belastingdienst gebruikt deze gegevens voor het toekennen van toeslagen en de vooraf ingevulde aangifte inkomstenbelasting. Het maatschappelijk belang van juiste gegevens in de polisadministratie is dus groot.

Daarom vraagt de Belastingdienst u om de gegevens te corrigeren of een verklaring voor het verschil te sturen.

Meer informatie leest u in de brief.
 
 
 
Nieuwsbrief Loonheffingen 2021Uitgave 3-28 januari 2021, loonheffing, aangifte,

door100% Salarisverwerking B.V.

TVL Q1 2021 voor startende ondernemingen hoe en wat?

Bent u starter en heeft u nu een probleem met de vaste lasten door de coronacrisis?
            
RVO heeft een video dat in het kort laat zien wat TVL Q1 2021 Startende ondernemingen precies inhoudt. Handig voor als u nog moet aanvragen.

(Zie hier)
 
start , hoe vraagt u TVL Q1 2021 Startende ondernemingen aan

Aanvragen is mogelijk tot 12 juli (17:00 uur).

Hoe vraagt u TVL Q1 2021 Startende ondernemingen aan
 

Starters TVL-regeling

Om nog meer ondernemers te helpen, is op 27 mei een speciale TVL-regeling voor starters geopend. Bedoeld voor alle ondernemers die tussen 1 oktober 2019 en 30 juni 2020 zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

U kunt een beroep doen op deze regeling als uw bedrijf niet aan huis is gevestigd, of een eigen opgang heeft.

Als u in het eerste kwartaal van 2021 minimaal 30% omzetverlies heeft geleden, vergeleken met het derde kwartaal van 2020. Als u geen onderdeel bent van een groep ondernemingen die al bestond voor 1 oktober 2019. En als uw berekende vaste lasten minimaal 1.500 euro per kwartaal zijn.

RVO berekend dit met het percentage vaste lasten dat bij de SBI-code hoort. Het gaat dus niet om uw werkelijke vaste lasten.
 

Voldoet u aan alle voorwaarden?

Dan vergoedt de startersregeling 85% van uw vaste lasten.

Hoe vraagt u TVL Q1 2021 Startende ondernemingen aan
 

Vraagt u meer dan 25.000 euro aan en bent u geregistreerd bij de KvK na 15 maart 2020?

Voeg dan een verklaring toe aan uw aanvraag van een deskundige derde, zoals een accountant of administratiekantoor.

U kunt de startersregeling aanvragen via rvo.nl/tvl. Uw aanvraag moet voor 12 juli, 17.00 uur bij RVO binnen zijn.
 
 
Bron: RVO
 
 
Hoe vraagt u TVL Q1 2021 Startende ondernemingen aan

door100% Salarisverwerking B.V.

Deelname Trendonderzoek NIRPA tot 1 juli

Tot 1 juli 2021 kunt u nog deelnemen aan het ‘Trendonderzoek Salarisprofessionals 2021’.
           
Het Nederlands Instituut Register Payroll Accounting (NIRPA) doet dit onderzoek om een goed beeld te krijgen van de functie van salarisprofessional.

 
trendonderzoek slarisprofessionals 2021 NIRPA
 
Trendonderzoek salarisprofessionals 2021 is een onafhankelijk en grootschalig onderzoek naar de functie van salarisprofessional, uitgevoerd door Berenschot en Performa in opdracht van het Nederlands Instituut van het Register Payroll Accounting (NIRPA).
Het onderzoek wordt voor het 6e achtereenvolgende jaar gehouden.
 

Uitnodiging aan alle salarisprofessionals in Nederland!

Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de functie van salarisprofessionals in Nederland nodigen wij alle salarismedewerkers en -adviseurs uit aan dit onderzoek mee te werken. Door uw medewerking draagt u bij aan het verbeteren van de algemene kennis en waardering van het vakgebied salarisverwerking.

De uitnodiging voor deelname aan het onderzoek zal, behalve via het NIRPA ook door een groot aantal (kennis)partners van het NIRPA worden verspreid binnen de doelgroep salarismedewerkers en adviseurs. De verwachting is dat het onderzoek hiermee bij een groot percentage van de doelgroep onder de aandacht wordt gebracht

Door uw medewerking draagt u bij aan het verbeteren van de algemene kennis en waardering over het vakgebied salarisverwerking.

De vragen gaan over de volgende onderwerpen:

  • ontwikkelingen in de functie van salarisprofessional
  • trends en ontwikkelingen binnen het vakgebied
  • kennis en vaardigheden van de salarisprofessional
  • beloning en waardering van de salarisprofessional
  • het effect van de COVID-19 maatregelen op de functie van salarisprofessional

 

Over Trendonderzoek Salarisprofessionals

De enquête bevat vragen over verschillende facetten van uw functie en kost 10 -15 minuten van uw tijd.

NIRPA publiceert de onderzoeksresultaten in september. Deelnemers krijgen de resultaten toegestuurd.

DEELNEMEN

 
 
Meer informatie vindt u op nirpa.nl
 
 
loonadministratie, loonverwerking, loonverwerkers,loonverwerker, loon, wet en regelgeving loon, belastingen en loon, loonbelasting,

door100% Salarisverwerking B.V.

Thuiswerkzomer moet je baas de airco betalen?

Zeker, zo warm als afgelopen zomer is het nog niet !
                  
Maar nu het kwik weer boven de twintig graden stijgt, en met zomerse temperaturen in het vooruitzicht, is het in veel huizen behoorlijk warm. Misschien wel té warm om nog een beetje lekker thuis te kunnen werken. Maar reken er maar niet op dat de baas de airco betaalt. Een ventilator kun je niet declareren, ook niet als je verplicht thuis werkt en het erg warm is op je werkplek.

 
De werkgever heeft de verantwoordelijkheid om te zorgen voor een koele werkplek, maar die verantwoordelijkheid strekt zich niet uit tot thuis, aldus werkgeversvereniging AWVN en vakbond FNV eerder tegen vakmedium Arbo-online.

Sommige werkgevers hebben een algemene thuiswerkvergoeding ingesteld die je zou kunnen gebruiken voor verkoelende maatregelen. Maar airco’s, ventilatoren en zonneschermen kun je niet declareren, zelfs niet als je verplicht thuis werkt.

 

Werktijden

Een werkgever kan er wel rekening mee houden dat het thuis erg warm kan worden, zeggen AWVN en FNV. Bijvoorbeeld door toe te staan dat werknemers meer aan de randen van de werkdag werken, of vaker pauze nemen.

Volgens de officiële maatregelen is thuiswerken nog steeds het devies, ’tenzij het niet anders kan’. Ook in de volgende rondes versoepelingen wordt dit nog niet losgelaten, blijkt uit de routekaart van de Rijksoverheid.

Een troost voor kantoorwerkers die thuis oververhit raken: koffiebars waar je kunt gaan zitten om te werken zijn sinds deze week wél weer open, en ook op schaduwrijke terrassen kun je je laptop openklappen.

 
 
Bron: Telegraaf
 
 
 
zon zee werken, werken met zon, werk in de zon,

door100% Salarisverwerking B.V.

Werknemer in cel?

Geen reden voor ontslag op staande voet.
                   
Het Rotterdamse havenbedrijf RST had een kraanmachinist die niet op zijn werk kon verschijnen omdat hij in de gevangenis zat, begin dit jaar niet op staande voet mogen ontslaan. Ook niet gezien het feit dat hij al twee keer eerder in de cel zat.

Dat oordeelt de Rotterdamse kantonrechter. Het havenbedrijf mag wél afscheid van de man nemen wegens een verstoorde arbeidsverhouding. Dat betekent dat hij recht heeft een transitievergoeding van ruim 12.000 euro en uitzicht houdt op een WW-uitkering.

 

Onacceptabel gedrag

De kraanmachinist werkte sinds 2014 bij Rotterdam Short Sea Terminals (RST), een havenbedrijf waar containers van zeeschepen tijdelijk worden opgeslagen voordat ze verder worden vervoerd.

In de herfst van 2019 ontving de werknemer een schriftelijke laatste waarschuwing wegens ongeoorloofde afwezigheid en onacceptabel gedrag. De man had twee keer in de cel gezeten en schade veroorzaakt.
In hechtenis

Op 14 januari van dit jaar meldde de kraanmachinist zich ziek. Acht dagen later belde zijn moeder om door te geven dat hij nog steeds ziek was, en onbereikbaar. Toen de man inderdaad niet reageerde op voicemails, drong zijn werkgever aan op contact en staakte de loonbetaling.

Toen de kraanmachinist uiteindelijk contact opnam, bleek dat hij sinds 19 januari in voorlopige hechtenis zat. Aanvankelijk stelde hij niet te weten waarom. Dat was voor het havenbedrijf de druppel; de man werd op staande voet ontslagen.
Verdenking

De kraanmachinist nam daar echter geen genoegen mee, en stapte naar de rechter. Tijdens de rechtszaak bleek dat de man, naar eigen zeggen ten onrechte, 90 dagen was vastgezet op verdenking van bedreiging. Volgens hem was dat echter geen reden om hem te ontslaan.

De kraanmachinist kreeg deels gelijk. Weliswaar vindt de kantonrechter dat de man zijn werkgever beter meteen op de hoogte kunnen stellen van het feit dat hij vastzat. Maar een reden voor een ontslag op staande voet vindt de kantonrechter dat niet.

De volgens RST negatieve, kritische en onheuse manier waarop de kraanmachinist zich tijdens het contact zou hebben opgesteld, is dat volgens de kantonrechter evenmin.

“Een gesprek tussen een HR-functionaris die op zoek is naar een werknemer en de werknemer die in zijn ogen onterecht vast zit maar meent te voldoen aan een oproep van zijn baas, zal vanuit deze verschillende vertrekpunten al snel uitlopen op een confrontatie.”

 

Verstoorde arbeidsrelatie

Wel oordeelt de kantonrechter, ook gezien de eerdere incidenten en de laatste waarschuwing uit 2019, dat de arbeidsrelatie tussen de kraanmachinist en het havenbedrijf door de nieuwe ontwikkelingen is verstoord.

Gezien de voorgeschiedenis vindt de rechter het ‘begrijpelijk dat RST geen vertrouwen meer heeft in een goede voortzetting van de arbeidsverhouding. Van haar kan dan ook niet gevergd worden dat zij (…) de strafzaak afwacht.’

Daarom mag het havenbedrijf de man begin juli op straat zetten. Omdat hij door zijn hechtenis niet beschikbaar was voor zijn werkzaamheden, hoeft het bedrijf zijn salaris tot die tijd niet te betalen. Wel moet de werkgever de man een ontslagvergoeding van 12.464 euro meegeven.

 

Hoger beroep mogelijk

Advocaat Folmer Krumpelman, die RST bijstond in deze zaak, zegt dat de werkgever waarschijnlijk niet in hoger beroep tegen de uitspraak gaat. “Dat is het niet echt waard. Er moet weliswaar een transitievergoeding worden betaald, maar dat is soms ook bij een ontslag op staande voet het geval.”

Arbeidsjurist Kees Buitelaar van FNV die de kraanmachinist bijstond, kan nog niet zeggen of zijn cliënt in hoger beroep gaat. “Dat moeten wij nog bespreken. Wij vinden het jammer dat de rechter meebewoog met het ontbindingsverzoek. Voor mijn cliënt is het van groot belang dat hij nog werk heeft als hij vrij komt.”

 
 
Uitspraak: Rechtbank Rotterdam
 
 
Bron: RTL Z
 
 
personeelszaken, personeelsdiensten,financiën, geldzaken, personeelszaken, personeelsdiensten, kosten medewerkers, vergoedingen medewerkers,

door100% Salarisverwerking B.V.

Opening TVL Q2 2021 stap dichterbij

Update: eerste informele aankondiging bij de Europese Commissie over de belangrijkste wijzigingen in de steunregeling is goed verlopen.
   
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat kan nu door met de 2e stap: het officieel voorleggen van de aangepaste subsidieregeling voor Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q2 2021. Dit is de notificatiefase.

De opening van TVL Q2 2021 ligt daarmee op koers voor de 2e helft van juni.

 

Aanpassing referentieperiode en maximale steun

De keuze uit 2 referentieperiodes en de eenmalige verhoging van het maximale subsidiebedrag voor grote ondernemingen (niet-mkb) vormen de belangrijkste wijzigingen voor TVL Q2 2021. Dit zijn ingrijpende wijzigingen met als doel zoveel mogelijk ondernemers te steunen. In de volgende stap keurt de Europese Commissie de complete subsidieregeling voor TVL Q2 2021 goed. Daarna volgt publicatie in de Staatscourant. Tenslotte opent Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de regeling voor ondernemers. Stapsgewijs ziet het proces naar opening van TVL Q2 2021 er als volgt uit:

Proces opening TVL Q2

StapGebeurtenisVoltooid
1Tweede Kamer gaat akkoord TVL Q2 2021Ja
2Belangrijkste wijzigingen van TVL Q2 2021 voorleggen aan Europese CommissieJa
3Nederland mag aangepaste subsidieregeling TVL Q2 2021 officieel voorleggen aan Europese CommissieJa
4Definitieve versie regeling voor akkoord naar BrusselJa
5Europese Commissie akkoord met definitieve versie TVL Q2 2021
6Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat akkoord met publicatie TVL Q2 2021
7Publicatie TVL Q2 2021 in de Staatscourant
8RVO opent TVL Q2 2021 voor aanvragen

 

Informatie over de werkelijke openingsdatum

Eerder lieten we weten dat TVL Q2 2021 in de 2e helft van juni opent. Wilt u bericht ontvangen zodra de precieze datum bekend is? Meld u aan voor een update.
 
Inmiddels abonneerden al ruim 41.000 ondernemers zich om op de hoogte te blijven van de opening van TVL Q2 2021. Het volgende bericht aan deze ondernemers gaat dan ook over de openingsdatum.

 
 
RVO, Rijksoverheid, belastingdienst, 2021 overheid, 2021 UWV, 2021 rijksoverheid, 2021 wet- en regelgeving, 2021 regels, 2021 belastingen, kabinet