Aanpassen gebruikelijk loon aan lagere omzet door coronacrisis

door100% Salarisverwerking B.V.

Aanpassen gebruikelijk loon aan lagere omzet door coronacrisis

Het gebruikelijk jaarloon voor een aanmerkelijkbelanghouder mag in 2020 verlaagd worden evenredig aan de omzetdaling.
      
De vormgeving en voorwaarden van deze maatregel zullen vergelijkbaar zijn met eenzelfde regeling uit 2009, besluit van 15 september 2009, CPP2009/1799M.

In de afgelopen weken heeft uw Kamer aandacht gevraagd voor een aantal zaken en ook diverse moties aangenomen die het kabinet oproepen om bepaalde vraagstukken nader te onderzoeken of te regelen. Ook het kabinet heeft in gesprek met ondernemers, belangenorganisaties en burgers signalen gekregen over problemen waar zij tegenaan lopen door het coronavirus en welke oplossingen hen daarbij kunnen helpen. Naar aanleiding van deze moties en deze dialoog kondig ik een van de volgende additionele tijdelijke fiscale maatregel aan:

1. Een verlaging van het gebruikelijk loon bij omzetdaling

 
coronavirus overzicht, COVID-19 nieuws, corona actueel, coronacrisis nieuws, coronavirus nieuws, corona maatregelen nieuws, corona-epidemie nieuws, Nieuws, actueel, Rijksoverheid, overheid, Belastingdienst , Loonheffingen , loonbelasting, loon inkomsten, loonkosten, loonheffing, wet en regelgeving, personeelszaken, hrm,

Gebruikelijk loon

Aanmerkelijkbelanghouders (ab-houders) ondernemen via een vennootschap (bijvoorbeeld een bv) waar zij zelf vaak ook arbeid voor verrichten. Zij dienen in dat geval ten minste belasting te betalen over een wettelijk vastgelegde passende arbeidsbeloning, het zogenoemde gebruikelijk loon. Ook als de onderneming minder of geen omzet behaalt, moet de ab-houder daarover belasting betalen. Dit knelt, gelet op het grote verlies aan omzet in sommige sectoren vanwege de coronacrisis. Ik zal daarom tijdelijk, in het jaar 2020, toestaan dat ab-houders die te maken krijgen met een omzetdaling van een lager gebruikelijk loon mogen uitgaan, evenredig met de omzetdaling. Daarbij wordt hetzelfde deel van het jaar in 2020 dan vergeleken met dezelfde periode in 2019. Naar verwachting zullen rond de 135.000 ondernemers hiervan gebruik maken. De uitwerking van deze maatregel volgt zo spoedig mogelijk. De vormgeving van deze maatregel en de voorwaarden zullen vergelijkbaar zijn met eenzelfde regeling en voorwaarden die tijdens de kredietcrisis in 2009 zijn getroffen.(Besluit van 15 september 2009, CPP2009/1799M.)

 
 

Meer informatie:

Onderdeel 1, kamerbrief van 24 april van de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst

Over de auteur

100% Salarisverwerking B.V. administrator