Aangifte 2020 let op!

door100% Salarisverwerking B.V.

Aangifte 2020 let op!

Premievrijstelling Wet langdurige zorg (Wlz) en Zorgverzekeringswet (Zvw) niet toegepast.
             
Hebt u aangifte inkomstenbelasting gedaan voor 2020 met andere software dan die van de Belastingdienst? En hebt u in uw aangifte een premievrijstelling voor de Wlz en Zvw gevraagd? Dan is deze premievrijstelling niet meegenomen in de berekening van uw aanslagen inkomstenbelasting en Zvw. U krijgt een nieuwe aanslag.

 
U kunt zelf controleren of uw aanslagen inkomstenbelasting en Zvw overeenkomen met de aangifte die u hebt gedaan. Moet u meer inkomstenbelasting of bijdrage Zvw betalen dan u hebt berekend? Dan is de aangevraagde premievrijstelling niet toegepast.

Onze excuses voor het ongemak.

Voor wie?Iedereen die een aangifte heeft gedaan met andere software dan die van de Belastingdienst en een premievrijstelling heeft aangevraagd voor de Wlz en Zvw.
Wat doen we voor u?We herstellen deze fout. U krijgt een excuusbrief en een nieuwe aanslag.
Wat kunt u nog doen?U hoeft niets te doen.
UpdateEr is nog geen update.

 
 
 
Belastingdienst, belasting,overheid,

Over de auteur

100% Salarisverwerking B.V. administrator