Jaarlijks archief 2019

door100% Salarisverwerking B.V.

Wat verandert 1 januari 2020 voor werknemers, ondernemers en gepensioneerden?

En wat brengt 2020 voor de werknemers, ondernemers en gepensioneerden?
              
De overheid wil het verschil tussen ondernemers en werkenden verkleinen, waardoor diverse aftrekposten voor ondernemers worden versoberd. Ook komen er grote veranderingen in het arbeidsrecht en worden diverse belastingtarieven gewijzigd.

Verder gaat de kleineondernemersregeling (KOR) op de schop en krijgen zzp’ers een nieuwe btw-identificatienummer.

Voor werkenden wordt vast minder vast en flex minder flex. Daarnaast wordt de AOW-verhoogd, maar de AOW-leeftijd bevroren. Onder de streep gaan de meeste mensen er gelukkig op vooruit.

We zetten de belangrijkste maatregelen voor werknemers, ondernemers en gepensioneerden voor je op een rij in dit laatste deel van de jaarlijkse serie van Business Insider over veranderingen in het nieuwe jaar.

 

Overheid 2020, Belastingdienst 2020, Sociale Zaken en Werkgelegenheid SZW 2020, regering, wet en regelgeving, wetten, regels, besluiten,

 

Aftrekposten, administratie, belastingen 2020

Zelfstandigenaftrek gaat stapsgewijs omlaag

De zelfstandigenaftrek is een belangrijke aftrekpost voor ondernemers. Deze bedraagt nu nog 7.280 euro. Maar vanaf komend jaar gaat deze tegemoetkoming in jaarlijkse stapjes van 250 euro omlaag tot 5.000 euro in 2028.

In 2020 wordt de zelfstandigenaftrek verlaagd van 7.280 euro naar 7.030 euro. Toch zul je er per saldo weinig van merken, omdat de arbeidskorting en de algemene heffingskorting omhoog gaan.

 

MKB-winstvrijstelling blijft wel gelijk

Aan de mkb-winstvrijstelling verandert komend jaar niets: deze blijft 14%.

 

Versnelde afbouw aftrekposten voor inkomstenbelasting

Zoals je in het artikel over de eigen woning in 2020 hebt kunnen lezen, wordt de maximale hypotheekrenteaftrek komend jaar versneld afgebouwd van 49 procent naar 46 procent. Ondernemers krijgen te maken met een vergelijkbare maatregel. Voor de ondernemersaftrek, de mkb-winstvrijstelling, de persoonsgebonden aftrek en de terbeschikkingstellingsvrijstelling geldt in 2020 eveneens een maximaal aftrektarief van 46 procent (in plaats van de huidige 49 procent).

Deze stapsgewijze afbouw met 3 procentpunt per jaar gaat door tot 2023. Hierdoor wordt het netto voordeel dat ondernemers met een hoog inkomen genieten steeds een stukje kleiner. Zij gaan er door de verlaging van de zelfstandigenaftrek en de versnelde afbouw van de aftrek komend jaar netto zo’n 500 euro op achteruit en ondernemers met een lager inkomen circa 150 euro.

 

Kleineondernemersregeling op de schop

De kleineondernemersregeling (KOR) gaat komende jaar op de schop. Is je omzet niet meer dan 20.000 euro per jaar (exclusief btw), dan mag je worden vrijgesteld van btw. Je hoeft dan geen btw meer aan klanten door te berekenen, maar kunt dan ook niet langer de btw die andere ondernemers bij jou in rekening brengen (bijvoorbeeld voor de aanschaf van een computer) verrekenen. Ook word je vrijgesteld van btw-aangifte.

Om voor deze regeling in aanmerking te komen is niet het bedrag dat je aan btw heft leidend, maar de omzet van je bedrijf. Verder komen naast natuurlijke personen ook rechtspersonen, zoals BV’s, stichtingen en verenigingen, in aanmerking voor de nieuwe regeling.

Deelname geldt voor een periode van drie jaar, tenzij de jaaromzet voor die tijd boven de 20.000 euro uitkomt.

Je mag zelf bepalen of je hieraan meedoet. Denk wel goed na of je van deze regeling gebruik wil maken, want het pakt niet voor iedereen even goed uit.

 

Wijzigingen vennootschapsbelasting

Het tarief van de vennootschapsbelasting op winsten tot en met 200.000 euro daalt in 2020 van 19 procent naar 16,5 procent. Een jaar later wordt dit 15 procent.

Het tarief op winsten vanaf 200.000 euro daarentegen gaat niet omlaag, zoals eerder was toegezegd, maar blijft onveranderd op 25 procent. In 2021 daalt dit wel, naar 21,7 procent.

 

Verhoging aanmerkelijk-belangheffing

Wie meer dan 5 procent van de aandelen of stemrecht in een vennootschap heeft, heeft een zogeheten aanmerkelijk belang. Over de inkomsten die je hieruit ontvangt, zoals dividend, moet je belasting betalen.

Dit tarief gaat komend jaar omhoog van 25 procent naar 26,25 procent. In 2021 loopt het nog verder op: naar 26,90 procent.

 

Aanpassing belastingrente

Bij de vennootschapsbelasting wordt komend jaar geen belastingrente meer in rekening gebracht als je de aangifte voor 1 juni hebt ingediend en deze aangifte klopt.

 

Aanpassing overige schijven

Het aantal belastingschijven in box 1 van de inkomstenbelasting wordt teruggebracht van drie naar twee en de tarieven worden ook aangepast. Hoe het zit en welke tarieven straks gelden, kun je lezen in dit artikel.

 

Nieuw btw-identificatienummer voor eenmanszaken

Alle 1,3 miljoen eenmanszaken in ons land hebben van de Belastingdienst een nieuw btw-identificatienummer ontvangen, waarin het burgerservicenummer niet meer is verwerkt.

Let goed op: dit nummer moet je vanaf 1 januari vermelden op al je facturen en de website.

 

Verdubbeling bijtelling elektrische auto

De bijtelling voor een elektrische auto van de zaak wordt komend jaar verdubbeld van 4 naar 8 procent.

Koop je een auto die duurder is dan 45.000 euro, dan betaal je straks boven elke euro die boven dit bedrag uitkomt een hogere bijtelling van 22 procent. Die grens ligt nu nog op 50.000 euro, dus meer auto’s vallen in 2020 deels onder de verhoogde bijtelling.

 

… maar bijtelling voor overige auto’s blijft gelijk

Voor overige auto’s – ook hybride auto’s – geldt net als dit jaar een bijtelling van 22 procent. Meer informatie over de bijtelling in 2020 en autobelastingen vind je in dit artikel.

 

Nieuwe regels fiets van de zaak

Vanaf 2020 wordt het makkelijker om te profiteren van een fiets van de zaak. Wie een fiets van de zaak heeft, maar deze ook privé gebruikt moet (net als bij een auto van de zaak) een kilometeradministratie bijhouden. Dat is erg omslachtig.

Daarom geldt vanaf komend jaar een vaste jaarlijkse bijtelling van 7 procent over de consumentenadviesprijs van de fiets, inclusief accessoires. Hierover moet je dan belasting betalen.

Ook ondernemers kunnen zelf gebruik maken van deze regeling.

 

Ook aftrek voor CO2-besparende investeringen

Er bestaat een speciale aftrekpost voor investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen of maatregelen om duurzame energie op te wekken, zoals zonnepanelen: de energie-investeringsaftrek (EIA). Deze regeling wordt komend jaar uitgebreid. Dan komen ook investeringen die de uitstoot van CO2 verminderen voor deze tegemoetkoming in aanmerking, zoals investeringen in warmte-infrastructuur.

 

Voorlopig geen boetes voor wet DBA

Zzp’ers en opdrachtgevers hoeven ook komend jaar niet bang te zijn voor een boete of naheffing van de fiscus voor het niet naleven van de Wet DBA (officieel: de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties), die schijnzelfstandigheid moet tegengaan. De wet wordt in elk geval tot 1 januari 2021 niet gehandhaafd, behalve voor kwaadwillende bedrijven. Daarna gaat een nieuw regime in.

 

Langer geboorteverlof voor partners

Krijgen jullie een kind, dan heeft de partner van de moeder straks recht op vijf weken geboorteverlof. Tijdens deze periode krijgt hij of zij 70 procent van het loon doorbetaald. Voor deze maatregel moet je nog wel even geduld hebben: hij gaat pas op 1 juli 2020 in.

 

Aanpassingen in arbeidscontracten: flex versus vast

Vaste contracten worden komend jaar minder vast en flexcontracten minder flex. Dat is het gevolg van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab), die komend jaar ingaat. Zo krijgen werkenden straks vanaf de eerste dag recht op een transitievergoeding. Het recht van ontslagen 50-plussers op een hogere transitievergoeding verdwijnt.

Daarnaast mag een werkgever weer drie tijdelijke contracten in maximaal drie jaar aanbieden. Hierna is het volgende contract automatisch een vast contract.

Verder wordt het voor werkgevers aantrekkelijker om werknemers een vast contract te geven, want ze betalen vanaf 2020 een lagere WW-premie voor werknemers met een vast contract dan voor werknemers met een flexibel contract.

Daarentegen wordt ontslag makkelijker doordat werkgevers meerdere ontslaggronden mogen combineren.

 

Payrollwerknemer: gelijke rechtspositie en arbeidsvoorwaarden

Payrollers krijgen straks dezelfde arbeidsvoorwaarden en rechtspositie als werknemers in vaste dienst. Zo krijgen ze ook recht op een eventuele dertiende maand, hetzelfde aantal vakantiedagen en verlofregelingen als hun collega’s met een vaste aanstelling.

 

Meer rechten voor oproepkrachten

Vanaf 2020 moeten werkgevers oproepkrachten minimaal vier dagen van te voren oproepen voor werk. Als de baas een oproep binnen die termijn afzegt, heeft de oproepmedewerker recht op loon over de uren waarop hij was opgeroepen.

Ook moeten werkgevers na twaalf maanden aan een oproepkracht vaste uren aanbieden (een vast aantal uren werk per week of per maand of een jaarurennorm).

 

SLIM-regeling: een subsidie voor MKB-bedrijven

Vanaf maart 2020 gaat de SLIM-regeling (Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen) van start. MKB-bedrijven kunnen dan subsidie aanvragen om een bedrijfsschool op te richten, loopbaanadviezen voor hun werknemers te krijgen of de vaardigheden van hun medewerkers up-to-date te houden.

 

Verlenging ondersteuning voor ouderen die werkloos worden

De Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) wordt met vier jaar verlengd. Hierdoor kunnen werknemers vanaf 60 jaar en vier maanden die werkloos of gedeeltelijk arbeidsongeschikt worden, voorlopig aanspraak blijven maken op deze uitkering.

 

Minimumloon gaat omhoog

Het wettelijk brutominimumloon voor werknemers vanaf 21 jaar gaat omhoog naar 1.653,60 euro per maand. Uitkeringen, zoals de AOW en de WIA, stijgen mee, omdat deze zijn gekoppeld aan het wettelijk brutominimumloon.

 

AOW-leeftijd wordt bevroren

Het kabinet heeft onder druk van de vakbonden besloten om de AOW-leeftijd de komende jaren minder snel omhoog te laten gaan. Normaal gesproken wordt de AOW-leeftijd elk jaar verhoogd, maar in 2020 en 2021 wordt deze bevroren op 66 jaar en 4 maanden.

 

AOW gaat omhoog

De AOW gaat omhoog. Ben je alleenstaand, dan ontvang je vanaf januari 1.187,43 euro netto: 40 euro meer dan dit jaar. Getrouwde AOW-ers zien hun inkomen met circa 25 euro stijgen naar 812,71 euro.

 

… of je er netto op vooruit gaat is onzeker

Verder wordt de maximale ouderenkorting met 26 euro verhoogd, waardoor gepensioneerden netto iets meer te besteden hebben. Tot een inkomen van 37.372 krijg je de volledige korting. Daarna wordt deze afgebouwd. Vanaf 48.185 euro vervalt de korting.

Daarnaast krijgen veel ouderen te maken met een verhoging van het belastingtarief in de eerste schijf van de inkomstenbelasting.

 

Koopkracht voor gepensioneerden

Hoe het komend jaar gesteld is met de koopkracht voor gepensioneerden, hangt voor veel gepensioneerden echter niet alleen af van de hoogte van de AOW en de fiscale veranderingen, maar ook van de pensioenuitkering.

Als de aanvullende pensioenen niet worden geïndexeerd, stijgt de koopkracht van gepensioneerden met 0,5 tot 2,8 procent, zo heeft het Nibud onlangs becijferd. Maar als jouw pensioenfonds moet korten, zal de koopkracht veel minder stijgen of zelfs dalen. Gelukkig zijn komend jaar voor vrijwel alle pensioenfondsen grootschalige kortingen van de baan, dankzij het Pensioenakkoord.

 

… en werknemers

Volgens veel loonstrookjesverwerkers valt het nettoloon op het eerste loonstrookje in 2020 voor alle werknemers tientallen euro’s positiever uit. Een werknemer met een minimumloon houdt netto 29 euro per maand meer over. Maar werknemers met een salaris van 3.000 euro bruto per maand profiteren relatief het meest van de aangepaste belastingtarieven en hogere heffingskortingen: zij houden onderaan de streep 51 euro per maand meer over dan nu.

 

Bron: BI

 

payroll, payrolling, payroll werknemers, payroll werkgevers, payroll uitzendbureau, payroll medewerker, payroll bedrijven, uitzendbureau, flexwerkers, flexwerkers, payrollers, wab payroll, 2020,

door100% Salarisverwerking B.V.

Nieuwe arbeidsmarktwet roept nog veel vragen op bij werkenden

Werkgevers en flexwerkers .

                     

Met nog maar een paar dagen voor de invoering van de nieuwe arbeidsmarktwet leven er nog veel vragen bij werkgevers en flexwerkers. Werkgevers zijn bang voor hoge loonkosten. Sommige werkenden vrezen op hun beurt voor het voortbestaan van hun baan.

payroll, payrolling, payroll werknemers, payroll werkgevers, payroll uitzendbureau, payroll medewerker, payroll bedrijven, uitzendbureau, flexwerkers, flexwerkers, payrollers, wab payroll, 2020,
 
De nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) regelt hoe we in Nederland werken: hoe werkgevers mensen in dienst nemen en hoe werknemers voor een baas aan de slag mogen.
 

Meer zekerheid voor flexwerker

Vooral voor mensen met een flexibele baan, bijvoorbeeld uitzendkrachten of zogenoemde ‘payrollers’, gaan dat merken. Werkgevers moeten een hogere ww-premie betalen voor dit soort flexibele krachten en daardoor worden ze duurder. Flexwerkers zelf krijgen iets meer zekerheid, bijvoorbeeld als het gaat om het aantal uren dat ze kunnen maken bij hun werkgever.
 
De afgelopen tijd sprak RTL Z met tientallen experts, ondernemers en werkenden over de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans, afgekort de WAB. De kritiek vanuit werkend Nederland laat zich samenvatten in één vraag: had er niet meer tijd genomen moeten worden voor de invoering van de WAB?

“Dat herken ik wel, die kritiek. Zit ook wel een kern van waarheid in.” – Wouter Koolmees

Op dit moment onderzoekt een groep wetenschappers, onder leiding van voormalig topambtenaar Hans Borstlap, of de huidige wetten over de arbeidsmarkt nog van deze tijd zijn. Nog voor hun conclusie bekend is, is er al een nieuwe wet.
 

Pleisters plakken

En die nieuwe wet plakt vast pleisters, terwijl de diagnose nog niet gesteld is, zo luidt de kritiek. Althans, niet volledig. Had verantwoordelijk minister Wouter Koolmees niet iets langer moeten wachten, en met een integrale aanpak van de problemen op de arbeidsmarkt moeten komen?
 
“Dat herken ik wel, die kritiek. Zit ook wel een kern van waarheid in”, zegt Koolmees in reactie op die vraag. Maar wat hem betreft zijn de problemen op de arbeidsmarkt zo dringend dat snelle actie vereist is.
 

WABlief?

“Er is een tweedeling ontstaan, die we willen tegengaan”, zegt Koolmees in de RTL Z-special WABlief?. Hij doelt op het verschil tussen mensen met een vast contract en mensen met een flexibel dienstverband.
 
Terwijl twee collega’s exact hetzelfde werk doen, heeft degene met het flexibele contract onder de huidige wetgeving slechtere arbeidsvoorwaarden. De flexer krijgt bijvoorbeeld minder loon, bouwt minder pensioen op en minder zekerheid. En dat is oneerlijk, vindt het kabinet.
 
Om die reden probeert het kabinet het aantrekkelijker te maken voor werkgevers om mensen eerder een vaste aanstelling te geven. Arbeidsrechtadvocaat Suzanne Meijers betwijfelt of dat is gelukt. “Zeker niet op alle niveaus van de arbeidsmarkt kun je snel contracten voor onbepaalde tijd aanbieden. Dus wat krijg je: er wordt eerder afscheid genomen.”
 

WAB ontlopen

Werkgevers vervangen dan de ene flexwerker voor een andere, om de WAB te ontlopen. Dat gebeurde voor een deel bijvoorbeeld bij de ANWB en de Nederlandse Spoorwegen.
 
Ook payroller Annelien Luik kreeg deze maand te horen dat ze geen werk meer heeft op 1 januari, vanwege de WAB. En dat terwijl ze momenteel met zwangerschapsverlof thuis zit. “Toen ik deze functie kreeg wist ik niet dat het een tijdelijke baan zou zijn, ik had verwacht dat ik zou kunnen blijven”, vertelt ze. Laat en onverwacht dus.
 
“Het is heel zuur voor deze mevrouw”, erkent Koolmees. “Maar op zich is dit sinds de behandeling in de Tweede Kamer bekend dat deze wet eraan zit te komen. Voor de zomer is het in de Eerste Kamer geweest. Het is al lang bekend, bedrijven hadden eerder kunnen reageren”, aldus Koolmees.
 
En hoe zuur het ook is voor mensen die nu geen werk meer hebben, volgens Koolmees is die ontwikkeling een tijdelijk probleem. De markt moet zich nog naar de nieuwe wet zetten.
 
Koolmees: “Payroll kan blijven bestaan, maar wel onder dezelfde voorwaarden als het normale personeel. Wat we zien nu is dat payroll de afgelopen jaren is gebruikt om arbeidsvoorwaarden of cao-afspraken te ontduiken. Dat is onwenselijk.”
 

Nevenschade

En dat mag dus niet meer en dus veranderen payroll bedrijven hun strategie en hun werkzaamheden. Als gevolg daarvan zitten veel flexwerkers nu in een onzekere positie, over hun werk volgend jaar. Nevenschade, volgens de minister. “Dat is helaas het geval als er een nieuwe wet ingaat.”

 
Bron: RTL Z
 
 
WAB 2020, wet arbeidsmarkt in balans, wab wet arbeidsmarkt in balans, 2020 wab, 2020 wet arbeidsmarkt in balans,

door100% Salarisverwerking B.V.

Wat verandert er aan de Sociale zekerheid in 2020?

Wijzigingen Sociale Zaken en Werkgelegenheid op een rij .
                
Per 1 januari 2020 verandert er een aantal regels op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hieronder vindt u een overzicht van de wijzigingen in 2020.

 
minimumloon 2020, minimumjeugdloon 2020, wettelijk minimumloon 2020, loon 2020 minimaal, wml 2020, het minimum loon 2020, salaris 2020, minimaal loon 2020, jeugdloon, minimaal jeugd loon 2020, wettelijk jeugdloon 2020,

Arbeidstoeleiding vanuit praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

Er komt in 2020 een vervolg op de regeling om jongeren die van het praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs (vso) komen te begeleiden naar hun eerste baan. In 2020 wordt hier 8,5 miljoen euro voor vrijgemaakt op de begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Praktijkonderwijs is bedoeld voor leerlingen voor wie het vmbo te hoog gegrepen is. Op het vso zitten leerlingen met een leerprobleem of een beperking. Het gaat in totaal om zo’n 67.000 leerlingen.
 

Beslagvrije voet

Bij de vaststelling van de beslagvrije voet voor jongvolwassenen (18-20 jaar) zal worden aangesloten bij de bijstandsnorm voor 21-jarigen en ouder. Hiermee komt de specifieke (lagere) beslagvrije voet voor jongvolwassenen te vervallen.
 

Bijstandsverlening ondernemers

De regelgeving voor ondernemers met financiële problemen die een beroep doen op het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) wordt met ingang van 1 januari 2020 op een aantal punten aangepast. De regeling wordt eenvoudiger, zowel voor mensen die een beroep doen op het Bbz als ook voor gemeenten die deze uitvoeren.

Het Bbz biedt perspectief aan startende ondernemers met een bijstandsuitkering en vormt een vangnet voor gevestigde zelfstandigen met een tijdelijk financieel probleem. Het doel achter de regeling is dat de ondernemer het bedrijf kan voortzetten en dat na enige tijd bijstandsverlening niet meer nodig is. Meer informatie vindt u hier.
 

Geboorteverlof

Vanaf 1 juli 2020 kunnen partners in het eerste half jaar na de geboorte van de baby vijf weken extra geboorteverlof krijgen. Zij hebben dan recht op een uitkering van maximaal 70% van het dagloon, betaald door UWV.
 

Kindgebonden budget

Gezinnen met kinderen krijgen in 2020 een extra steun in de rug. Niet alleen wordt het kindgebonden budget in 2020 geïndexeerd. Het kabinet trekt bovendien structureel bijna 500 miljoen euro meer uit voor het kindgebonden budget. Zo’n 320.000 gezinnen krijgen er hierdoor gemiddeld bijna 1000 euro per jaar meer bij. Daarnaast krijgen bijna 300.000 meer gezinnen recht op kindgebonden budget. Gemiddeld gaan zij zo’n 600 euro per jaar ontvangen.
 

Leven lang ontwikkelen

Vanaf maart 2020 gaat de SLIM-regeling (Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen) van start. MKB-bedrijven kunnen dan subsidie aanvragen om een bedrijfsschool op te richten, loopbaanadviezen voor hun werknemers te krijgen of de vaardigheden van hun medewerkers up-to-date te houden. Met deze regeling stelt het kabinet structureel €48 miljoen per jaar beschikbaar.
 

Minimumloon Caribisch Nederland

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verhoogt per 1 januari 2020 het minimumloon op Bonaire met 6,2%, op Saba met 5,3% en op Sint Eustatius met 2,7%. Hierdoor stijgen ook de uitkeringen mee. Ouders en verzorgers ontvangen meer kinderbijslag. Zij krijgen er vanaf volgend jaar maandelijks circa 20 dollar bij per kind. Vanaf 2020 gaat ook de uitkering voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten omhoog en komt er een inkomensaanvulling voor alleenstaande ouderen met een basispensioen (AOV). Meer informatie vindt u hier.
 

Regeling ‘onwerkbaar weer’ voor werkgevers

Op 1 januari 2020 treedt de Regeling onwerkbaar weer in werking. De regeling geldt bij buitengewone natuurlijke omstandigheden (bijvoorbeeld vorst, sneeuw en overvloedige regenval) en als aan de overige voorwaarden van deze regeling is voldaan. Een werkgever kan dan na het verstrijken van een aantal wachtdagen worden vrijgesteld van de loondoorbetalingsplicht. Meer informatie vindt u hier.
 

Verlenging van ondersteuning voor ouderen die werkloos worden

De Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) wordt per 1 januari 2020 verlengd met vier jaar. Werknemers vanaf 60 jaar en 4 maanden die werkloos of gedeeltelijk arbeidsongeschikt worden, kunnen ook de komende jaren aanspraak maken op een IOW-uitkering. Meer informatie leest u hier.
 

Wet arbeidsmarkt in balans

Op 1 januari 2020 gaat de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) in. Dit pakket maatregelen verkleint de verschillen tussen vast en flexwerk. Hierdoor wordt het voor werkgevers aantrekkelijker om mensen een vast contract te bieden. Terwijl flexibel werk mogelijk blijft waar het werk dat vraagt. Door de invoering van de Wab kunnen de rechten en plichten van iedere werkgever en werknemer in Nederland veranderen. Zo krijgen mensen die werken op oproep- of payrollbasis te maken met veranderingen, net als mensen die in tijdelijke contracten werken. Voor werkgevers is er een zogenaamde ‘Wab-checklist‘. Die bevat actiepunten waarvan het verstandig is om die vóór 1 januari al langs te lopen. Meer informatie leest u hier.

 
 

Gerelateerd:

Overzichtsartikel WAB
2022 ‘STAP-budget’ voor iedere werknemer
De SLIM-regeling: Subsidie voor leren en ontwikkelen in het mkb
WAB-checklist werkgevers voor 2020
Wijzigingen werkkostenregeling 2020
Rekenregels 1 januari 2020 zijn beschikbaar
Loonbelastingtabellen 2020 voor inwoners België, Aruba en Suriname
Vanaf 2020 WW-premie naar type contract
Nieuwsbrief Loonheffingen 2020 gepubliceerd
 
minimumloon 2020, wettelijk minimumloon 2020, loon 2020 minimaal, wml 2020, het minimum loon 2020, salaris 2020, minimumjeugdloon 2020

door100% Salarisverwerking B.V.

Overzichtsartikel WAB

De Wet Arbeidsmarkt in Balans.( update 17 december 2019 )

                
Vanaf 1 januari 2020 veranderen de regels in het arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht als gevolg van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). In dit overzichtsartikel vindt u alle artikelen die 100% Salarisverwerking geplaatst heeft over dit onderwerp.

WAB, wet arbeidsmarkt in balans, wab wet arbeidsmarkt in balans, 2020 wab, 2020 wet arbeidsmarkt in balans,

De nieuwste publicaties vindt u onder de dikgedrukte datums.

 

Nieuwsberichten en handreikingen

17 december 2019

Nieuwe versie Kennisdocument Premiedifferentiatie WW

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 16 december een nieuwe versie van het kennisdocument Premiedifferentiatie WW gepubliceerd. U kunt dit kennisdocument downloaden.
 

10 december 2019

WAB: Verlenging termijn om arbeidsovereenkomsten aan te passen

Werkgevers met werknemers die vóór 1 januari 2020 voor onbepaalde tijd in dienst zijn, krijgen 3 maanden extra de tijd om te voldoen aan de administratieve vereisten voor de lage WW-premie in 2020. Dit schrijft minister Koolmees in een brief aan de Tweede Kamer.
 

26 november 2019

Handreiking voorwaarden lage WW-premie

Vanaf 1 januari 2020 moet u per werknemer nagaan of de lage of hoge WW-premie geldt. In deze handreiking leest u welke voorwaarden gelden voor het toepassen van de lage WW-premie.
 

20 november 2019

WAB en oproepcontracten, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft duidelijkheid

Salarisverwerkers hebben op ‘het forum’ van de Belastingdienst verschillende vragen gesteld over wanneer een arbeidsovereenkomst een oproepovereenkomst is. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) komt binnenkort met meer duidelijkheid hierover.
 

28 oktober 2019

Schriftelijk addendum voldoende voor lage WW-premie

Voor werknemers van wie de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is overgegaan naar onbepaalde tijd, mag u onder voorwaarden de lage WW-premie toepassen in 2020. In de loonadministratie kunt u een schriftelijk addendum opnemen dat is ondertekend door werkgever en werknemer.
 

15 oktober 2019

Overzicht met wijzigingen WAB 2020

Vanaf 1 januari 2020 veranderen de regels in het arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht als gevolg van de WAB. Op de internetsite van de Rijksoverheid vindt u een overzicht met alle wijzigingen. Dit kan u helpen bij de voorbereidingen op de WAB.
 

11 oktober 2019

Geen premiedifferentiatie voor Ufo-premie

Voor de premie Uitvoeringsfonds voor de overheid (Ufo-premie) geldt geen differentiatie in een hoog en laag tarief. Dit wijzigt niet door de WAB in 2020.
 

9 oktober 2019

Nieuwe factsheets en kennisdocumenten WAB

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft 8 nieuwe factsheets en 2 nieuwe kennisdocumenten gepubliceerd over de WAB. Deze wet gaat in per 1 januari 2020 en heeft gevolgen voor werknemer en werkgevers. In de factsheets en kennisdocumenten leest u wat dit voor hen betekent.
 

24 september 2019

Factsheet premiedifferentiatie WW

De Rijksoverheid heeft een factsheet gepubliceerd met informatie over de premiedifferentiatie WW. Hierin vindt u een kort overzicht van de wijzigingen in 2020 met een toelichting.
 

10 september 2019

Kennisdocument Premiedifferentiatie WW beschikbaar

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft ‘Kennisdocument Premiedifferentiatie WW’ gepubliceerd. In het kennisdocument vindt u 18 vragen en antwoorden. Ook staan er praktijkvoorbeelden in en een handig stroomschema.
 

13 augustus 2019

Vanaf 2020 einde vaksector voor uitzendwerkgevers

Vanaf 1 januari 2020 valt een groot deel van de uitzendwerkgevers onder ‘sector 52 Uitzendbedrijven’. Uitzendwerkgevers die zijn ingedeeld in een vaksector ontvangen een nieuwe beschikking sectorindeling van de Belastingdienst.
 

1 juli 2019

Memo gevolgen WAB voor WW-premie 2020

De Belastingdienst/team Ondersteuning Softwareontwikkelaars (Oswo) heeft een memo gemaakt met informatie over de WW-premie die geldt per 1 januari 2020. De wijzigingen in deze premie zijn een gevolg van de WAB.
 

2 juni 2019

Uitzendwerkgevers voortaan altijd onder sector 52

Vanaf 25 mei 2017 is het voor werkgevers die personeel ter beschikking stellen niet meer mogelijk om onder een vaksector te vallen. Uitzendbedrijven en detacheringsbedrijven vallen vanaf deze datum altijd onder sector 52 Uitzendbedrijven. Het is niet relevant of een uitzendbeding is opgenomen in de arbeidsovereenkomst.
 
 

regels 2020, overheid 2020,belastingdienst 2020, wet en regelgeving 2020, lonen 2020, salarissen 2020, personeelszaken 2020, premies 2020, kosten 2020, liv 2020, lkv 2020, wab 2020, belastingen 2020, loon, salaris, salarisverwerking, loonadministratie,

door100% Salarisverwerking B.V.

100% SALARISVERWERKING

HET TEAM VAN 100% SALARISVERWERKING WENST U PRETTIGE FEESTDAGEN

             

prettige feestdagen 2019 , gelukkig nieuwjaar 2020, fijne feestdagen 2019, kerstdagen 2019