Soorten verzuimverzekeringen

verzuimkosten,verzuimverzekering, ziekteverzuimverzekeringen, ziektekostenverzekering,bedrijfsverzekering, verzuimverzekeringen,

Welke soorten verzuimverzekeringen zijn er?

Verzuimverzekeringen bestaan in twee soorten. De ene heeft een eigen risico in geld en de andere in dagen. Lees meer over beide soorten, ook wel aangeduid als de conventionele en de stoploss verzuimverzekering.

Met een verzuimverzekering bescherm je je bedrijf tegen de kosten van verzuim. Als je hiermee te maken krijgt, kan dit een grote impact hebben op je bedrijf. Denk aan de situatie waarin je meerdere (langdurig) zieke werknemers hebt door pech en tegenslagen, zoals een verkeersongeval of kanker. Als werkgever ben je dan verplicht om maximaal twee jaar lang het loon door te betalen.

Soorten verzuimverzekeringen

In de praktijk kiest niet iedere werkgever voor dezelfde bescherming. Dit hangt namelijk af van allerlei factoren, zoals de grootte van het bedrijf en de beschikbare liquide middelen waaruit onder meer het loon kan worden doorbetaald. Verzekeraars bieden daarom twee soorten verzuimverzekeringen aan, met als belangrijkste verschil het eigen risico:

salarisverwerking,loonadministratie,uitbesteden loonadministratie,salarisverwerkers,loonverwerking uitbesteden,cloud loon,salaris in de cloud,verwerking personeel,personeel premies,goedkoop hrm management, ess,verzuimregistratie,pensioenen,urenlijsten,personeelsbestanden,

Conventionele verzuimverzekering

Een conventionele ziekteverzuimverzekering gaat uit van een eigen risico in dagen. Dit worden ook wel wachtdagen genoemd. Afhankelijk van hoeveel wachtdagen je kiest, ben je een bepaald aantal werkdagen per ziektegeval zelf verantwoordelijk voor de loondoorbetaling bij ziekte. Zodra deze eigenrisicoperiode voorbij is, komt de verzekering tot uitkering.

Je komt een conventionele verzuimverzekering veel tegen bij kleine bedrijven van 1 tot ongeveer 25 werknemers. De meeste bedrijven tot 10 werknemers kiezen voor een eigen risico van 10 werkdagen. Deze werkgevers hebben meestal minder liquide middelen achter de hand om eventuele verzuimkosten op te vangen. Als zij bij hun verzuimverzekering kiezen voor een hoger aantal wachtdagen, betalen zij een lagere premie, maar lopen zij wel meer risico. Werkgevers hebben vaak de keuze tussen een eigen risico van 10 dagen tot een eigen risico van een heel jaar.

Bij kleine bedrijven speelt mee dat het verzuimpercentage vaak lastig te voorspellen is. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat een bedrijf 1 werknemer heeft die 30.000 euro verdient. In dit voorbeeld betaalt zijn werkgever een premie van 900 euro voor de verzuimverzekering. Gemiddeld claimen bedrijven één keer in de drie jaar. Dus twee jaar is het verzuim dan bijvoorbeeld 0 procent. En als de werknemer in het derde jaar een halfjaar ziek is, dan claimt hij 15.000 euro. Dit bedrijf heeft dan 2700 euro betaald in drie jaar en krijgt vijf keer zo veel uitgekeerd.

loon, salaris, salarisverwerking,loonadministratie,uitbesteden loonadministratie,salarisverwerkers,loonverwerking uitbesteden,cloud loon,salaris in de cloud,verwerking personeel,personeel premies,goedkoop hrm management, ess,verzuimregistratie,pensioenen,urenlijsten,personeelsbestanden,

Verzuimverzekering met stoploss dekking

Een verzuimverzekering met stoploss dekking werkt met een eigen risico in geld. Uitgangspunt bij deze verzekering is dat de ondernemer regulier verzuim zelf kan betalen. Deze verzekering is een vangnet voor meer dan gemiddeld verzuim. Dit wordt ook wel calamiteitendekking genoemd.
De hoogte van het eigen risico wordt bij deze verzekering berekend aan de hand van een percentage van de loonsom. Dit percentage is gebaseerd op het verzuimpercentage dat een bedrijf heeft.

Voordeel van deze verzekering is dat je precies kunt berekenen wat verzuim je maximaal kost, namelijk: je verzuimpremie + het eigenrisicobedrag.
Nadeel van deze verzekering is dat pas na afloop van het verzekeringsjaar wordt bekeken of het eigen risico is overschreden. Het is dus belangrijk om voldoende liquide middelen hiervoor te hebben.

Je ziet een verzuimverzekering met stoploss dekking veel bij grote bedrijven. Het verschil met kleine bedrijven is dat bij deze werkgevers nogal eens sprake is van een beter te voorspellen verzuimpercentage. Bij een groot bedrijf zorgt de wet van de grote aantallen er namelijk voor dat er sprake is van een stabieler gemiddeld verzuimpercentage.

Tip
Bespreek met 100% Werkgeverscoach welke dekking het beste bij jouw bedrijf past.
Tips ziekteverzuim besparing

 

Specifieke branchevoordelen

Voor ondernemers in bepaalde branches kan sprake zijn van specifieke branchevoordelen. Zo kan een verzekeraar een zogenaamde mantelovereenkomst afsluiten met een branchevereniging. Als je lid bent van de branchevereniging waarop de mantel van toepassing is, kun je bij je verzuimverzekering profiteren van deze voordelen.

Als onderdeel van een mantel kun je bijvoorbeeld het verzuimrisico afdekken tegen een speciaal tarief. Ook is het mogelijk dat je de beschikking hebt over een re-integratiebudget om zieke werknemers weer aan de slag te helpen.

 

Verzuimverzekering voor een dga of ondernemer?

Een dga of ondernemer valt niet onder de verzuimverzekering. Als je zelf uitvalt, biedt een verzuimverzekering dan ook geen dekking. De verzekering waarmee je dit risico kunt afdekken, is de arbeidsongeschiktheidsverzekering, ook wel afgekort als AOV.

salarisverwerking, loonadministratie,uitbesteden loonadministratie,salarisverwerkers,loonverwerking uitbesteden,cloud loon,salaris in de cloud,verwerking personeel,personeel premies,goedkoop hrm management, ess,verzuimregistratie,pensioenen,urenlijsten,personeelsbestanden,

 
Zie ook:
Verzuimverzekering
Het voorkomen van griep
Wat mag wel en wat mag niet bij zieke werknemers?