Uitstel van betaling belastingen voor langer dan 3 maanden

Mogelijk is een betalingsuitstel van 3 maanden voor u te kort. U kunt ook voor een langere periode uitstel aanvragen. Dit kan tot nu toe alleen per brief en niet met een online formulier. U vraagt dan automatisch in 1 keer uitstel aan voor alle hieronder genoemde belastingen. Dit versoepelde uitstelbeleid geldt in ieder geval tot 19 juni 2020.

Let op! Blijf op tijd aangifte doen. En wacht tot u een (naheffings)aanslag hebt ontvangen. Pas dan kunt u bijzonder uitstel van betaling aanvragen. Als er nog geen aanslag is, kunnen wij uw verzoek niet in behandeling nemen.

Voor welke belastingen?

U kunt bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting (btw), kansspelbelasting, accijns, de verbruiksbelasting alcoholvrije dranken, assurantiebelasting, verhuurdersheffing, energiebelasting en andere milieubelastingen en vergelijkbare belastingen in Caribisch Nederland.

Hebt u op dit moment openstaande belastingaanslagen met een totale schuld lager dan € 20.000?

U krijgt sowieso betalingsuitstel tot 19 juni 2019. Maar als u langer uitstel wilt, heeft de belastingdienst extra informatie van u nodig waaruit blijkt dat u betalingsproblemen hebt die zijn veroorzaakt door de coronacrisis. Dit kunt u doen door de belastingdienst een brief te sturen en in uw verzoek de omstandigheden en gevolgen aan te geven waardoor uw onderneming is getroffen. U kunt bijvoorbeeld met cijfers aangeven dat uw omzet is gedaald ten opzichte van de afgelopen maanden, of dat uw opdrachten en boekingen zijn verminderd ten opzichte van de afgelopen maanden.

Hebt u op dit moment openstaande belastingaanslagen met een totale schuld hoger dan € 20.000?

Om op uw verzoek te beslissen heeft de belastingdienst extra informatie van u nodig waaruit blijkt dat u betalingsproblemen hebt die zijn veroorzaakt door de coronacrisis. Omdat het om een hoog belastingbedrag gaat heeft de belastingdienst een verklaring nodig van een derde-deskundige. Een derde-deskundige is bijvoorbeeld een externe consultant, een externe financier, een branche-organisatie of uw belastingadviseur of accountant, maar niet iemand uit uw eigen onderneming. De derde-deskundige moet verklaren dat het aannemelijk is dat de financiële problemen hoofdzakelijk door de coronacrisis zijn ontstaan.

Uw verzoek indienen

Stuur uw verzoek om uitstel met motivering naar:
Belastingdienst
Postbus 100
6400 AC Heerlen

Stuur dit verzoek pas nadat u aangifte hebt gedaan en een aanslag hebt ontvangen.

Wat gebeurt er nadat belastingdienst uw verzoek heeft ontvangen?

De belastingdienst verwerkt uw verzoek zo snel mogelijk. U mag de betaling van de belastingaanslagen in ieder geval uitstellen totdat de belastingdienst op uw verzoek heeft beslist.
Krijgt u in de tussentijd nieuwe belastingaanslagen? Ook voor die nieuwe belastingaanslagen geldt de termijn waarvoor de belastingdienst de invordering stillegt. U hoeft dus niet voor elke belastingaanslag apart uitstel te vragen. Dit geldt voor alle uitstelverzoeken die sinds 12 maart 2020 zijn ingestuurd.

Boetes

Het kan zijn dat u een boete krijgt als u de aangifte omzetbelasting of loonheffingen niet op tijd betaalt vanwege gevraagd uitstel van betaling vanwege de coronacrisis. Vraagt u betalingsuitstel, dan draait de belastingdienst deze boete automatisch terug. U hoeft deze boete dus niet te betalen en u hoeft hiervoor ook geen bezwaarschrift te versturen.

Schriftelijke ontvangstbevestiging

U krijgt van de belastingdienst een schriftelijke ontvangstbevestiging van uw verzoek toegestuurd. U krijgt maar 1 ontvangstbevestiging, ook als het uitstelverzoek bedoeld is voor meerdere aanslagen. De belastingdienst verwachten heel veel aanvragen. Daarom kan het enige tijd duren voordat u een ontvangstbevestiging gaat ontvangen.

Melding betalingsonmacht en geldt voor u het volgende?

U doet uw verzoek als bestuurder van een commerciële onderneming die een rechtspersoon is en onder de vennootschapsbelasting valt.
En uw onderneming kan de loonheffingen en/of de omzetbelasting niet betalen.

Dan ziet de belastingdienst uw verzoek om uitstel van betaling in beginsel ook als een melding van betalingsonmacht. De Belastingdienst beoordeeld deze melding van betalingsonmacht en u krijgt daarover apart een bericht.